Пропустити навігацію

Проект постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження Змін до Порядку подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України”

 

Проект

 

gerb

 

Правління Пенсійного фонду України

 

П О С Т А Н О В А

 

   ________________                     м. Київ                                № ____________

 

 

Про затвердження Змін

до Порядку подання документів

для призначення (перерахунку) і

виплати щомісячного довічного

грошового утримання

суддям у відставці органами

Пенсійного фонду України

 

 

 

 

Відповідно до статті 27 Закону України “Про Конституційний Суд України”, статті 142 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 (із змінами), правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Затвердити Зміни до Порядку подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 січня 2008 року № 3-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2008 року за № 200/14891, що додаються.

 

  1. Департаменту пенсійного забезпечення (Охріменко О. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

  1. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

 

 

Голова правління

                            

              Є. КАПІНУС

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Пенсійного фонду України

_________року №______

 

  

  

 

Зміни

до Порядку подання документів для призначення (перерахунку) і виплати

щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України

 

І. У розділі І:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

“1. Заява про перерахунок щомісячного довічного грошового утримання та довідка про розмір суддівської винагороди (додаток 2) або довідка про розмір винагороди судді Конституційного Суду України (додаток 21) подається до органів, що призначають щомісячне довічне утримання.”;

 

2) пункт 3 викласти у такій редакції:

“3. Звернення за перерахунком щомісячного довічного утримання проводиться в разі зміни розміру складових суддівської винагороди судді (в разі збільшення розміру винагороди судді Конституційного Суду України),  який працює на відповідній посаді.”;

 

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Перерахунок щомісячного довічного утримання проводиться з дня виникнення права на відповідний перерахунок.”.

 

ІІ. У розділі ІІІ:

1) в пункті 1:

в абзаці першому слова “судді у відставці” виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

“копія рішення Вищої ради правосуддя (копія рішення Конституційного Суду України) про звільнення судді з посади;”;

абзац шостий викласти у такій редакції:

“довідка про суддівську винагороду (довідка про винагороду судді Конституційного Суду України) для обчислення щомісячного довічного грошового утримання;”;

 

2)  пункт 2 після слів “за відповідною посадою” доповнити словами “(довідка про винагороду судді Конституційного Суду України)”;

 

3) у пункті 3 слова “судді у відставці” виключити.

 

ІІІ. У додатку 2 до Порядку:

слова та цифри “(пункт 1 розділу ІІІ)” замінити словами та цифрами “(пункт 1 розділу ІІ)”;

          у формі довідки про суддівську винагороду для обчислення щомісячного  довічного грошового утримання судді у відставці позицію:

          “Довідка видана   на   підставі  особового  рахунку  за _______20__ року”  

                                                                                                                       (місяць)

         замінити такою позицією:

“Довідка видана на підставі __________________________________”.

                                                                       (зазначається підстава видачі)

                                               

ІV. Доповнити Порядок після додатка 2 новим додатком 21 такого змісту:                             

“Додаток 21

до Порядку подання документів

для призначення (перерахунку)  і

виплати щомісячного довічного

грошового утримання суддям

у відставці органами

Пенсійного фонду України

(пункт 1 розділу ІІ )

 

 

Штамп

                   

 

                                                                                   

ДОВІДКА

про винагороду судді Конституційного Суду України для обчислення

щомісячного довічного грошового утримання судді Конституційного Суду України у відставці

 

Видана __________________________________________________________

  ________________________________________________________________

про те, що станом на

_______________________________________________________________

(число, місяць, рік)

винагорода судді Конституційного Суду України, яка враховується при призначенні/ перерахунку   щомісячного довічного грошового утримання судді Конституційного Суду України у відставці, складає ________________________, у тому числі:                                                                      

                                                         (грн.)

  1. Посадовий оклад______________________________________________

                                                                                        (грн.)

  1. Доплата за вислугу років______________________________________

                                                                                                (грн.)

  1. Доплата за науковий ступінь____________________________________

                                                                                                 (грн.)

  1. Доплата за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці

         __________________________________

                                          (грн.)

  1. Щомісячна доплата відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України “Про Конституційний Суд України” _________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                  (грн.)

Довідка видана на підставі _________________________________________________________________

(зазначається підстава видачі)

та відповідно до статей 26, 27 Закону України “Про Конституційний Суд України”.    

                           

 

М.П.    Голова суду                                ____________               __________

                                                                         (прізвище)                            (підпис)                                     

            

  Головний бухгалтер                           ___________                __________

                                                                         (прізвище)                            (підпис)  

           

Керівник управління  

роботи з персоналом                            __________                  __________

                                                                      (прізвище)                             (підпис)”    .

 

 

 

 

Директор Департаменту

пенсійного забезпечення                                                                                                                                                О. ОХРІМЕНКО

 

 

 

background Layer 1