Пропустити навігацію

Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо виплати житлових субсидій у готівковій формі”

Мета: удосконалення порядку регулювання функцій з виплати житлових субсидій у готівковій формі особам, які одержують пенсії.

 Підстава розроблення проекту акта

Проект Закону розроблено відповідно до вимог частини другої статті 3 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”.

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття закону

Постановою Кабінету Міністрів від 6 лютого 2019 р. № 62 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” внесено зміни, зокрема, до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 21 жовтня 1995р. №848 (із змінами), якими передбачено, що виплата житлових субсидій у готівкові формі пенсіонерам здійснюється Пенсійним фондом України.Оскільки, частиною другою статті 3 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади” встановлено, що організація, повноваження і порядок діяльності, зокрема, центральних органів виконавчої влади визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України, забезпечення реалізації функцій з виплати пенсіонерам житлових субсидій у готівковій формі Пенсійним фондом України потребує законодавчого врегулювання.

 

 3. Суть проекту акта

Проектом акта передбачається внести зміни до статті 58 Закону України “Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування” та статті 11 Закону України „Про житлово-комунальні послуги” від 09.11.2017 № 2189-VIII щодо визначення повноважень Пенсійного фонду України стосовно виплати житлових субсидій пенсіонерам у готівковій формі.

 

4. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закони України “Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування”, “Про житлово-комунальні послуги” від 09.11.2017 № 2189-VIII, “Про центральні органи виконавчої влади”;

постанова Кабінету Міністрів від 6 лютого 2019 р. № 62 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”.

 

 5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребуватиме додаткових видатків із Державного бюджету України.

 

6. Прогноз впливу

Прийняття акта створить умови реалізації передбачених статтею 2 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади” принципів законності, забезпечення єдності державної політики, відповідальності в діяльності центральних органів виконавчої влади.

За предметом правового регулювання проект акта не матиме відповідного впливу на: ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів; ринок праці; громадське здоров’я; екологію та навколишнє природне середовище.

 

61 . Стратегічна екологічна оцінка

Проект акта не стосується державного планування та не потребує проведення стратегічної екологічної оцінки. 

 

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект акта стосується соціально-трудової сфери та потребує проведення консультацій із Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Конфедерацією роботодавців України.

Реалізація акта не матиме вплив на інтереси застрахованих осіб та роботодавців (страхувальників).

Проект акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 

8. Громадське обговорення

Проект акта буде розміщено на інформаційній сторінці офіційного       веб-порталу Пенсійного фонду України: www.pfu.gov.ua у розділі “Проекти нормативно-правових актів” для громадського обговорення після погодження проекту Міністерством соціальної політики України.

 

 9. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження із Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

 

10. Правова експертиза

Проект акта потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

 

 11. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації. Проект акта не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

 

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

 12. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Проект акта не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

 

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта дозволить забезпечити спрощення процедури отримання пенсіонерами житлових субсидій у готівковій формі, шляхом їх отримання через органи Пенсійного  фонду України одночасно з пенсійними виплатами.  

 

Голова правління

Пенсійного фонду України                                                           Є. КАПІНУС

 

“___”  ___________ 2019 р.

background Layer 1