Пропустити навігацію

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до бюджету Пенсійного фонду України на 2019 рік”

    Мета: забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати пенсій з урахуванням перерахунків, проведених згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 124 “Питання проведення індексації пенсій у 2019 році” (далі – постанова № 124), а також запровадження доплати до пенсії, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України “Про встановлення доплати до пенсії деяким категоріям осіб”.

 

 1. Підстава розроблення проекту акта

Проект розроблено з метою забезпечення видатків на пенсійні виплати з урахуванням проведених з 01 березня 2019 року перерахунків пенсій, визначених постановою № 124, спрямування власних доходів Пенсійного фонду України на повернення позик, наданих з єдиного казначейського рахунку у 2018 році, а також передбачення витрат на фінансування доплати до пенсії окремим категоріям пенсіонерів, у разі, коли розмір їх пенсійних виплат не досягає
2 000 гривень (постанова Кабінету Міністрів України “Про встановлення доплати до пенсії деяким категоріям осіб”).

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до пункту 12 розділу XV Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” бюджет Пенсійного фонду України, а отже і зміни до нього, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

 

 1. Суть проекту акта

Проектом акту передбачається внести зміни до бюджету Пенсійного фонду України на 2019 рік.

Зокрема, доходну частину бюджету передбачається збільшити за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, зокрема, за рахунок коштів загального фонду, передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 357-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на 2019 рік», а також зростання у поточному році надходжень від митних платежів, отриманих при митному оформленні для вільного обігу транспортних засобів, що були ввезені на митну території України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів”.

Крім цього, пропонується збільшити плановий обсяг власних доходів Пенсійного фонду України, зокрема, суми єдиного внеску, розподіленої на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. При цьому, при проведенні відповідних розрахунків враховувалось фактичне виконання плану із зазначених надходжень у січні – травні 2019 року та очікувані їх обсяги до кінця поточного року.

Сума прогнозних додаткових видатків на виплати, пов’язані із перерахунками пенсій у поточному році, а також їх доставки визначена з урахуванням даних інформаційної бази одержувачів пенсійних виплат щодо чисельності одержувачів та розмірів підвищень і врахована у відповідних статтях видатків бюджету Пенсійного фонду України на 2019 рік.

Крім цього, проектом акта передбачається збільшення видатків на фінансування адміністративних витрат, пов’язаних з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України, що зумовлено розширенням функцій структурних підрозділів апарату та територіальних органів Пенсійного фонду України у зв’язку з  реалізацією постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (далі – Постанова № 848) із урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 р. № 62 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, щодо забезпечення виплати житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі громадянам, які одержують пенсії, через Пенсійний фонд України.

У зв’язку з цим, загальна кількість особових рахунків осіб, по яких органами Пенсійного фонду України забезпечено всі функціональні процеси, пов’язані з виплатою коштів, фактично збільшилась на 22%, що, відповідно, потребує збільшення адміністративних видатків для забезпечення виконання цих функцій.

Запровадження з 01 липня 2019 року доплати до пенсії окремим категоріям пенсіонерів, у разі, коли розмір їх пенсійних виплат не досягає 2 000 грн., відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про встановлення доплати до пенсії деяким категоріям осіб” спричинить додаткові видатки за рахунок коштів державного бюджету  в сумі 3,9 млрд. гривень.

 

 1. Правові аспекти

Перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері правового регулювання:

Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII “Про Державний бюджет України на 2019 рік” (зі змінами);

Закон України від 08.11.2018 № 2611-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів”;

Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 14 “Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2019 рік” (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 124 “Питання проведення індексації пенсій у 2019 році”;

постанова Кабінету Міністрів України “Про встановлення доплати до пенсії деяким категоріям осіб”;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 357-р “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на 2019 рік”.

 

   4-1. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

Проект акта не стосується питань реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку.

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Проектом акта передбачено збільшити доходну та видаткову частини бюджету Пенсійного фонду України.

А саме, пропонується збільшити доходну частину на 29 902,3 млн. грн. за рахунок збільшення на 15 233,3 млн. грн. суми єдиного внеску, розподіленої на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, на 14 670,3 млн. грн. коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, в тому числі 7 883,2 млн. грн. коштів загального фонду та 6 787,1 млн. грн. коштів спеціального фонду. При цьому, фактичний залишок власних коштів на початок року у порівнянні із запланованим значенням менший на 1,2 млн. гривень.

Видаткова частина бюджету Пенсійного фонду України зросте на
29 919,6 млн. грн., з яких видатки за рахунок власних доходів зростуть
на 20 573,9 млн. грн., в тому числі 15 451,5 млн. грн. – на фінансування витрат, пов’язаних з проведенням перерахунків пенсій відповідно до постанови № 124, 4 755,5 млн. грн. – на погашення позик, наданих з єдиного казначейського рахунку у 2018 року, 366,9 млн. грн. – на фінансування адміністративних витрат, пов’язаних з виконання функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України.

За рахунок коштів Державного бюджету України видатки зростуть на 9 345,8 млн. грн., зокрема, на фінансування одноразової доплати до пенсії, запровадженої постановою № 124, на перерахунки пенсій, обчислених відповідно до статті 54 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, з урахуванням заробітку (грошового забезпечення), який визначено відповідно до частини першої статті 43 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, на погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду, а також на доплату до пенсії окремим категоріям пенсіонерів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про встановлення доплати до пенсії деяким категоріям осіб”.

Залишок власних коштів на кінець року передбачається в сумі 399,6 млн. гривень.

 

 1. Прогноз впливу

Очікуваним впливом реалізації акта на суспільні відносини є забезпечення своєчасних та в повному обсязі пенсійних виплат, зокрема, пов’язаних з проведенням з 01 березня 2019 року перерахунків пенсій згідно із постановою № 124.

Реалізація акта впливатиме на інтереси громадян похилого віку (прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається).

Проект акта за предметом правового регулювання не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище.

 

    6-1. Стратегічна екологічна оцінка

Проект акта не стосується державного планування та не потребує проведення стратегічної екологічної оцінки.

 

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проект акта стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження  Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Конфедерацією роботодавців України.

Проект акта стосується прав осіб з інвалідністю та потребує погодження уповноваженими представниками всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, їхніх спілок.

Проект акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, сфери наукової та науково-технічної діяльності та не потребує проведення консультацій з уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, відповідних органів місцевого самоврядування та Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

 

 1. Громадське обговорення

Проект акта буде розміщено на інформаційній сторінці офіційного
веб-порталу Пенсійного фонду: pfu.gov.ua в розділі: Головна › Інформація та напрямки діяльності › Правова база › Проекти нормативно-правових актів та у розділі: Головна › Комунікації › Взаємодія з громадськістю › Консультації з громадськістю › Електронні консультації з громадськістю › Документи/питання, винесені на обговорення.

 

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Пенсійним фондом України.

 

 1. Правова експертиза

Проект акта потребує проведення Міністерством юстиції України правової експертизи.

 

 1. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

 

   11-1. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

 1. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.

 

 1. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови сприятиме забезпеченню своєчасної та в повному обсязі виплати та доставки пенсій, перерахованих з 01 березня
2019 року згідно із постановою № 124.

 

 

 

 

Міністр соціальної політики України                                                А. РЕВА

“____” __________ 2019 р.

background Layer 1