Пропустити навігацію

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проєкту постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Пенсійного фонду України та його територіальних органах”

Мета: визначення порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Пенсійного фонду України та його територіальних органах.

 

 

 1. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт акта розроблено відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII “Про державну службу”.

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Частиною дев’ятою статті 48 Закону України від 10 грудня 2015 року              № 889-VIII “Про державну службу” встановлено, що у державних органах з метою ознайомлення з функціонуванням державної служби може здійснюватися стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, строком до шести місяців у порядку, визначеному керівником державної служби.

Відповідно до підпункту 2 пункту 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 (із змінами), прийняття нормативно-правових актів Пенсійного фонду України належить до компетенції його правління.  

 

 1. Суть проєкту акта

Проєктом акта затверджується порядок стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Пенсійного фонду України та його територіальних органах (далі – стажування), зокрема: категорія громадян, які можуть залучатися до стажування, мета стажування, підстави зарахування на стажування, зміст стажування, права та обов’язки керівника стажування та особи, яка проходить стажування, тощо.

 

 1. Правові аспекти

Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII “Про державну службу”.

Положення про Пенсійний фонд України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 (із змінами).   

 

 1. 41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

Проєкт акта не стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку та не потребує проведення цифрової експертизи.

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття постанови не потребує додаткових коштів з Державного бюджету України.

 

 1. Прогноз впливу

Проєкт акта за предметом правового регулювання не матиме впливу на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище.

Проєкт акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не впливатиме на ринок праці.

Проєкт акта не є регуляторним.

 

61 . Стратегічна екологічна оцінка

Проєкт акта не стосується державного планування та не потребує проведення стратегічної екологічної оцінки.

 

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт акта не потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців.

Проєкт акта не потребує погодження із всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів, їх спілок.

Проєкт акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 

 

 1. Громадське обговорення

Проєкт акта буде розміщено на інформаційній сторінці вебпорталу Пенсійного фонду України: pfu.gov.ua в розділі – Інформація та напрямки діяльності › Правова база › Проєкти нормативно-правових актів.

 

 1. Позиція заінтересованих органів

Проєкт акта потребує погодження з Міністерством соціальної політики України.

 

 1. Правова експертиза

Висновок Юридичного департаменту Пенсійного фонду України за результатами проведення юридичної експертизи до проєкту постанови додається.

 

 1. Запобігання дискримінації

У проєкті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

 

 1. 111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

У проєкті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

 1. Запобігання корупції

У проєкті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.

 

 1. Прогноз результатів

Прийняття проєкту акта дозволить визначити процедуру проведення стажування, залучити молодь до роботи на державній службі в апараті Пенсійного фонду України та його територіальних органах, поширити інформацію про діяльність Пенсійного фонду України та його територіальних органів, а також сприятиме розширенню можливостей кадрового забезпечення таких органів.

 

 

Голова правління

Пенсійного фонду України                                                                                                                                                                                              Є. КАПІНУС

 

 

 “____” ____________ 2019 року

background Layer 1