Пропустити навігацію

Звіт про надання цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з мінімальними доходами станом на 01.07.2019 (форма 3 – ПФ)

Назва показника  № рядків Всього (осіб) в тому числі проживають в сільській місцевості Сума призначеної місячної допомоги (тис.грн.) Середній розмір допомоги (грн.коп.)
А Б 1 2 3 4
Всього непрацездатних громадян,  яким призначена цiльова грошова допомога (рядки 2 + 8 + 11) 1 336060 147510 14744,1 43,87
 у тому числi:   x x x x
1. Пенсiонерам, якi одержують пенсiю згiдно iз Законом України “Про пенсiйне забезпечення” (рядки 3+4+5+6) 2 71235 35829 2905,7 40,79
 iз них:   x x x x
   – за iнвалiднiстю 3 412 175 15,2 36,89
   – у разi втрати годувальника 4 56 31 1,6 28,57
   – за вислугу рокiв 5        
   – пенсiонери, якi одержують соцiальну пенсiю 6 70767 35623 2888,9 40,82
в тому числi iнвалiди 7 68749 34238 2809,8 40,87
2. Пенсiонери, якi одержують пенсiю згiдно iз Законом України “Про пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв та осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ”  (рядки  09+10) 8 29573 12266 1541,8 52,14
 iз них:   x x x x
   – за iнвалiднiстю 9 29362 12189 1530,4 52,12
   – у разi втрати годувальника 10 211 77 11,4 54,03
3. Пенсiонери, якi одержують пенсiю згiдно з iншими законами України 11 235252 99415 10296,6 43,77
 iз них:   x x x x
 – пенсiонери, якi отримують цiльову грошову допомогу на прожиття згiдно Закону України “Про полiпшення матерiального становища iнвалiдiв вiйни” 12 125011 42451 5516,4 44,13
iз загального числа непрацездатних громадян,  яким призначена цiльова грошова допомога , (рядок 1 ) – самотнi пенсiонери 13 4032 1587 223,3 55,38

 

Інформація надана без даних АРК, м.Севастополя, по Луганській та Донецькій областях без врахування даних по районах, які непідконтрольні українській владі
background Layer 1