Пропустити навігацію

Проєкт постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження Переліку відомостей про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, які є складовою персональної електронної облікової картки застрахованої особи, та Порядку обміну інформацією між Пенсійним фондом України і адміністраторами недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення”

gerb

Проєкт

 

Правління Пенсійного фонду України

 

П О С Т А Н О В А

 

   ________________                     м. Київ                                № ____________

 

Про затвердження Переліку відомостей про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, які є складовою персональної електронної облікової картки застрахованої особи, та Порядку обміну інформацією між Пенсійним фондом України і адміністраторами недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення

 

 

Відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 21 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 р. № 280 (із змінами), правління Пенсійного фонду України

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

 1. Затвердити Перелік відомостей про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, які є складовою персональної електронної облікової картки застрахованої особи, що додається.

 

 1. Затвердити Порядок обміну інформацією між Пенсійним фондом України і адміністраторами недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення, що додається.

 

 1. Департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів (Малецький О. М.) разом з Юридичним департаментом (Рябцева Т. Б.) забезпечити подання цієї постанови до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

 

 1.  Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності частиною четвертою статті 20 та частиною п’ятою статті 78 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, які стосуються спрямування страхових внесків застрахованими особами до недержавних пенсійних фондів, але не раніше дня офіційного опублікування цієї постанови.

 

 1. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління Пенсійного фонду України Машкіна В. Г.

 

 

 

 

Голова правління

   

Є. КАПІНУС

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Пенсійного фонду України

_______________ № _____

 

 

 

Перелік відомостей

про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, які є складовою персональної електронної облікової картки застрахованої особи

 

 

Відомостями про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення (далі – недержавний пенсійний фонд), які є складовою персональної електронної облікової картки застрахованої особи є:

1) реквізити обраного застрахованою особою недержавного пенсійного фонду, з яким укладено пенсійний контракт, реквізити адміністратора і зберігача такого фонду, а саме:

інформація про недержавний пенсійний фонд:

повне та скорочене (за наявності) найменування;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

адреса веб-сайту (веб-сторінки);

інформація про адміністратора:

повне та скорочене (за наявності) найменування;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

номер контактного телефону;

адреса електронної пошти;

адреса веб-сайту (веб-сторінки);

інформація про зберігача:

повне та скорочене (за наявності) найменування;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

номер контактного телефону;

адреса електронної пошти;

адреса веб-сайту (веб-сторінки).

 

2) дата укладення пенсійного контракту з недержавним пенсійним фондом;

 

3) номер індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді;

 

4) сума коштів, що обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді;

 

5) кількість одиниць пенсійних активів застрахованої особи, що обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді;

 

6) загальна сума страхових внесків, сплачена до недержавного пенсійного фонду на користь застрахованої особи;

 

7) сума страхових внесків, сплачена до недержавного пенсійного фонду за останній звітний рік;

 

8) сума коштів, що переведена до недержавного пенсійного фонду з іншої фінансової установи – суб’єкта недержавного пенсійного забезпечення;

 

9) сума одноразової виплати, сплаченої відповідно до статті 56 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” застрахованій особі в накопичувальній системі пенсійного страхування, дата такої виплати;

 

10) відомості про одноразову виплату, сплачену відповідно до статті 56 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” спадкоємцю застрахованої особи в накопичувальній системі пенсійного страхування:

прізвище, ім’я, по батькові спадкоємця;

реєстраційний номер облікової картки фізичної особи – платника податків (ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів) спадкоємця (за наявності), а у разі відсутності такого номера: для спадкоємця громадянина України – серія та номер паспорта, якщо в ньому зроблена відповідна відмітка про наявність у нього права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або номер паспорта у формі картки до якого внесена інформація щодо реєстраційного номера облікової картки фізичної особи – платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки фізичної особи – платника податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки фізичної особи – платника податків та офіційно повідомили про це); для іноземця та особи без громадянства – номер визначеного законодавством України документа, що посвідчує особу; для неповнолітніх осіб, що не отримали паспорт за віком – серія та номер свідоцтва про народження;

сума одноразової виплати, сплачена спадкоємцю;

дата одноразової виплати;

 

11) сума коштів, перерахована з недержавного пенсійного фонду страховій організації, обраній застрахованою особою, для оплати договору страхування довічної пенсії, дата її перерахування (у разі перерахування);

 

12) реквізити страховика, з якою укладено договір страхування довічної пенсії (у разі укладення):

повне та скорочене (за наявності) найменування;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

номер контактного телефону;

адреса електронної пошти;

 

13) дата укладення договору страхування довічної пенсії та розмір страхової виплати за цим договором (у разі укладення);

 

14) сума коштів, переведена з недержавного пенсійного фонду до іншого суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення, дата її переведення;

 

15) інформація про суб’єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення, до якого переведено кошти застрахованої особи (у випадку переведення):

повне та скорочене (за наявності) найменування;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

поштова адреса;

інформація щодо адміністратора і зберігача у разі переведення пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду:

повне та скорочене (за наявності) найменування;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

поштова адреса;

номер контактного телефону;

адреса електронної пошти;

 

16) сума штрафної санкції та пені, сплачена агентом-страхувальником за несвоєчасне перерахування сум страхових внесків на користь застрахованої особи, дата її сплати;

 

17) оплата послуг, наданих застрахованій особі за рахунок коштів, що обліковуються на її індивідуальному пенсійному рахунку в недержавному пенсійному фонді.

 

 

 

Директор Департаменту інформаційних

систем та електронних реєстрів                                         

 О. МАЛЕЦЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Пенсійного фонду України

_______________ № _____

 

 

 

 

Порядок

обміну інформацією між Пенсійним фондом України і адміністраторами недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення

 

 

 

І. Загальні положення

 

 

 1. Цей Порядок визначає перелік інформації, якою обмінюються Пенсійний фонд України і адміністратори недержавних пенсійних фондів – суб’єкти другого рівня системи пенсійного забезпечення (далі – недержавні пенсійні фонди) для ведення персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, та порядок обміну такою інформацією.

 

 1. Терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у законах України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та „Про недержавне пенсійне забезпечення”.

 

 1. Пенсійний фонд України та адміністратори недержавних пенсійних фондів забезпечують захист даних, якими обмінюються відповідно до цього Порядку, згідно з вимогами законодавства щодо захисту інформації, у тому числі персональних даних, в інформаційно-телекомунікаційних системах з використанням захищених каналів зв’язку шляхом застосування комплексної системи захисту інформацією з підтвердженою відповідністю.

Заходи щодо технічного захисту інформації повинні бути спрямовані на забезпечення за допомогою інженерно-технічних заходів та/або програмних і технічних засобів унеможливлення витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації.

Забезпечення безпеки інформації досягається систематичними, цілеспрямованими та узгодженими за цілями, завданнями і організаційними, технічними та інженерними заходами, спрямованими на забезпечення конфіденційності, цілісності даних, якими обмінюються відповідно до цього Порядку.

Програмно-технічні засоби, які безпосередньо використовуються для обміну інформацією відповідно до цього Порядку, повинні забезпечувати її резервування.

 

 1. Передача інформації відповідно до вимог цього Порядку здійснюється з дати початку сплати страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування у форматі та у порядку передачі даних, встановленому Пенсійним фондом України.

 

 

ІІ. Перелік інформації, що надається адміністраторами недержавних пенсійних фондів Пенсійному фонду України

 

 

 1. Адміністратор недержавного пенсійного фонду не пізніше наступного робочого дня після укладення першого за часом пенсійного контракту на користь певної застрахованої особи у відповідному недержавному пенсійному фонді, адміністрування якого він здійснює, зобов’язаний надати Пенсійному фонду України таку інформацію:

1) інформацію про недержавний пенсійний фонд, з яким укладено пенсійний контракт:

повне та скорочене (за наявності) найменування;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

адреса веб-сайту (веб-сторінки);

 

2) інформацію про адміністратора недержавного пенсійного фонду:

повне та скорочене (за наявності) найменування;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

номер контактного телефону;

адреса електронної пошти;

адреса веб-сайту (веб-сторінки);

 

3) інформацію про зберігача недержавного пенсійного фонду:

повне та скорочене (за наявності) найменування;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

номер контактного телефону;

адреса електронної пошти;

адреса веб-сайту (веб-сторінки);

 

4) інформацію про застраховану особу (ідентифікаційні дані застрахованої особи):

прізвище, ім’я, по батькові;

стать;

дата народження;

місце народження;

місце проживання із зазначенням адреси;

поштова адреса;

громадянство;

інформація щодо документа, що дає змогу встановити особу, назву органу, що видав такий документ;

реєстраційний номер облікової картки фізичної особи – платника податків (ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів) (за наявності), а у разі відсутності такого номера, відповідно до вимог Податкового кодексу України для ідентифікації особи замість нього використовуються: для громадян України – серія та номер паспорта, якщо в ньому зроблена відповідна відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або номер паспорта у формі картки до якого внесена інформація щодо реєстраційного номера облікової картки фізичної особи – платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки фізичної особи – платника податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки фізичної особи – платника податків та офіційно повідомили про це); для іноземців та осіб без громадянства – номер визначеного законодавством України документа, що посвідчує особу; для неповнолітніх осіб, що не отримали паспорт за віком, використовуються серія та номер свідоцтва про народження;

номер контактного телефону;

адреса електронної пошти (за наявності).

 

 1. Адміністратори недержавних пенсійних фондів зобов’язані повідомляти Пенсійний фонд України про всі зміни в інформації, що подавалась ними відповідно до пункту 1 цього розділу, протягом трьох робочих днів з дня виникнення відповідних змін.

 

 1. Адміністратор недержавного пенсійного фонду кожного робочого дня зобов’язаний надавати Пенсійному фонду України інформацію щодо стану індивідуальних пенсійних рахунків застрахованих осіб у недержавному пенсійному фонді, адміністрування якого він здійснює, що повинна містити щодо кожної зареєстрованої особи такі відомості:

 

1) інформацію щодо відкриття/закриття протягом попереднього робочого дня індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи у відповідному недержавному пенсійному фонді. Така інформація подається за фактом виникнення зазначеної події та має містити:

прізвище, ім’я та по батькові застрахованої особи;

унікальний номер персональної електронної облікової картки застрахованої особи;

дата укладення пенсійного контракту з недержавним пенсійним фондом;

дата відкриття/закриття індивідуального пенсійного рахунку;

номер індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді;

 

2) інформацію щодо розірвання (закінчення дії) протягом попереднього робочого дня пенсійного контракту на користь застрахованої особи у відповідному недержавному пенсійному фонді. Така інформація подається за фактом настання зазначеної події і має містити:

прізвище, ім’я та по батькові застрахованої особи;

унікальний номер персональної електронної облікової картки застрахованої особи;

дата розірвання (закінчення дії) пенсійного контракту у відповідному недержавному пенсійному фонді;

номер індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді;

 

3) інформацію про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді (станом на кінець попереднього робочого дня щодо кожної застрахованої особи), а саме:

прізвище, ім’я та по батькові застрахованої особи;

унікальний номер персональної електронної облікової картки застрахованої особи;

номер індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді;

суму коштів, що обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді;

кількість одиниць пенсійних активів застрахованої особи, що обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді;

суму коштів, що переведена до недержавного пенсійного фонду з іншої фінансової установи – суб’єкта недержавного пенсійного забезпечення;

суму одноразової виплати, сплаченої відповідно до статті 56 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” застрахованій особі в накопичувальній системі пенсійного страхування, дата такої виплати;

відомості про одноразову виплату, сплачену відповідно до статті 56 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” спадкоємцю застрахованої особи в накопичувальній системі пенсійного страхування, у яких міститься:

прізвище, ім’я, по батькові спадкоємця;

реєстраційний номер облікової картки фізичної особи – платника податків (ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів) спадкоємця (за наявності), а у разі відсутності такого номера: для спадкоємця громадянина України – серія та номер паспорта, якщо в ньому зроблена відповідна відмітка про наявність у нього права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або номер паспорта у формі картки до якого внесена інформація щодо реєстраційного номера облікової картки фізичної особи – платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки фізичної особи – платника податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки фізичної особи – платника податків та офіційно повідомили про це); для іноземця та особи без громадянства – номер визначеного законодавством України документа, що посвідчує особу; для неповнолітніх осіб, що не отримали паспорт за віком – серія та номер свідоцтва про народження;

сума одноразової виплати, сплачена спадкоємцю;

дата одноразової виплати;

суму коштів, перераховану з недержавного пенсійного фонду страховій організації, обраній застрахованою особою, для оплати договору страхування довічної пенсії, дата її перерахування;

реквізити стрраховика, з якою укладено договір страхування довічної пенсії:

повне та скорочене (за наявності) найменування;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

номер контактного телефону;

адреса електронної пошти;

дата укладення договору страхування довічної пенсії та розмір страхової виплати за цим договором;

суму коштів, переведену з недержавного пенсійного фонду до іншого суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення, дата її переведення;

інформацію про суб’єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення, до якого переведено кошти застрахованої особи (у випадку переведення):

повне та скорочене (за наявності) найменування;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

поштова адреса;

інформацію щодо адміністратора і зберігача у разі переведення пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду:

повне та скорочене (за наявності) найменування;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

поштова адреса;

номер контактного телефону;

адреса електронної пошти;

суму штрафної санкції та пені, сплачену агентом-страхувальником за несвоєчасне перерахування сум страхових внесків на користь застрахованої особи, дату її сплати;

оплату послуг, наданих застрахованій особі за рахунок коштів, що обліковуються на її індивідуальному пенсійному рахунку в недержавному пенсійному фонді.

 

 

ІІІ. Перелік інформації, що надається Пенсійним фондом України адміністраторам недержавних пенсійних фондів

 

 

 1. Пенсійний фонд України надає кожного робочого дня адміністраторам недержавних пенсійних фондів інформацію, яка стосується застрахованих осіб, які уклали пенсійні контракти з недержавними пенсійними фондами:

1) стосовно страхових внесків, сплачених до недержавного пенсійного фонду на користь застрахованих осіб (щодо кожної застрахованої особи):

прізвище, ім’я та по батькові застрахованої особи;

унікальний номер персональної електронної облікової картки застрахованої особи;

реєстраційний номер облікової картки фізичної особи – платника податків (ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів) застрахованої особи (за наявності), а у разі відсутності такого номера, відповідно до вимог Податкового кодексу України для ідентифікації особи замість нього використовуються: для громадян України – серія та номер паспорта, якщо в ньому зроблена відповідна відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або номер паспорта у формі картки до якого внесена інформація щодо реєстраційного номера облікової картки фізичної особи – платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки фізичної особи – платника податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки фізичної особи – платника податків та офіційно повідомили про це); для іноземців та осіб без громадянства – номер визначеного законодавством документа, що посвідчує особу; для неповнолітніх осіб, що не отримали паспорт за віком, використовуються серія та номер свідоцтва про народження;

сума страхових внесків, сплачена до недержавного пенсійного фонду на користь застрахованої особи;

період, за який сплачені страхові внески;

інформація про страхувальника (платника):

для юридичної особи:

найменування;

код згідно з ЄДРПОУ;

для фізичної особи:

прізвище, ім’я та по батькові;

реєстраційний номер облікової картки фізичної особи – платника податків (ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів) (за наявності), а у разі відсутності такого номера: для громадянина України – серія та номер паспорта, якщо в ньому зроблена відповідна відмітка про наявність у нього права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або номер паспорта у формі картки до якого внесена інформація щодо реєстраційного номера облікової картки фізичної особи – платника податків з Державного реєстру фізичних
осіб – платників податків або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки фізичної особи – платника податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки фізичної особи – платника податків та офіційно повідомили про це); для іноземця та особи без громадянства – номер визначеного законодавством документа, що посвідчує особу;

реквізити недержавного пенсійного фонду:

повне та скорочене (за наявності) найменування;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

поштова адреса;

 

2) стосовно коштів застрахованої особи, переведених з Накопичувального фонду до недержавного пенсійного фонду:

прізвище, ім’я та по батькові застрахованої особи;

унікальний номер персональної електронної облікової картки застрахованої особи;

сума коштів застрахованої особи, переведена з Накопичувального фонду до недержавного пенсійного фонду.

 

 1. Пенсійний фонд України надає один раз на рік на останню звітну дату інформацію щодо загальної суми страхових внесків сплачених до недержавного пенсійного фонду на користь кожної застрахованої особи.

 

ІV. Державний контроль

 

 1. Державний контроль за дотриманням вимог цього Порядку стосовно адміністраторів недержавних пенсійних фондів здійснює Нацкомфінпослуг згідно з законодавством.

 

 1. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за додержанням цього Порядку застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством.

 

 

Директор Департаменту інформаційних

систем та електронних реєстрів     

О. МАЛЕЦЬКИЙ

 

                                   

background Layer 1