Пропустити навігацію

Пояснювальна записка до проєкту постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження Переліку відомостей про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, які є складовою персональної електронної облікової картки застрахованої особи, та Порядку обміну інформацією між Пенсійним фондом України і адміністраторами недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення”

 

 

Мета: організаційне-правове врегулювання обміну інформацією між Пенсійним фондом України і адміністраторами недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення, а також  забезпечення повноти, достовірності та своєчасності отримання Пенсійним фондом України від адміністраторів недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення відомостей, які відображають участь застрахованої особи в накопичувальній системі пенсійного страхування.

 

 1. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт акта розроблено на підставі частини п’ятої статті 21 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до частини п’ятої статті 21 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” відомості про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, які є складовою персональної електронної облікової картки застрахованої особи, та порядок обміну інформацією між Пенсійним фондом України і адміністраторами недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення визначаються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, і Пенсійним фондом України.

Затвердження такого порядку потребує одночасного прийняття нормативно-правового акта Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Міністерством соціальної політики України та Пенсійним фондом України.

 

 1. Суть проєкту акта

Проєктом акта пропонується затвердити:

Перелік відомостей про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді – суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, які є складовою персональної електронної облікової картки застрахованої особизабезпечення працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення окремим робочим місцем та можливістю перевіряти не лише паперові пенсійні справи, але і електронні пенсійні справи;

Порядок обміну інформацією між Пенсійним фондом України і адміністраторами недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення.

 

 1. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

Закон України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003 № 1058-ІV (зі змінами);

Закон України „Про недержавне пенсійне забезпечення” від 09.07.2003 № 1057-ІV (зі змінами).

 

41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

Проєкт акта потребує проведення цифрової експертизи Державним агентством з питань електронного урядування України.

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України.

 

 1. Прогноз впливу

Проєкт акта за предметом правового регулювання не впливатиме на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище та інші сфери суспільних відносин.

 

 

61. Стратегічна екологічна оцінка

Проєкт акта не стосується державного планування та не потребує здійснення стратегічної екологічної оцінки.

 

 1. Позиція заінтересованих сторін

Реалізація акта впливатиме на ключові інтереси пенсіонерів, щодо правильності та своєчасного призначення (перерахунку, поновлення та переведення з виду на вид) пенсій органами Пенсійного фонду України (прогноз впливу додається).

Проєкт акта не стосується соціально-трудової сфери та не потребує погодження Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Конфедерацією роботодавців України.

Проєкт акта не стосується прав осіб з інвалідністю та не потребує погодження уповноваженими представниками всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю.

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, сфери наукової та науково-технічної діяльності та не потребує погодження уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, відповідних органів місцевого самоврядування.

Проєкт акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 

 1. Громадське обговорення

Проєкт акта буде розміщено для проведення електронного консультування з громадськістю на інформаційній сторінці вебпорталу Пенсійного фонду:  pfu.gov.ua  у рубриках:

“Проекти нормативно-правових актів” підрозділу “Правова база” розділу вебпорталу “Інформація та напрямки діяльності”;

“Документи/питання, винесенні на обговорення ” підрозділу “Електронні консультації з громадськістю”, розділу вебпорталу “Комунікації”.

 

 1. Позиція заінтересованих органів

Проєкт акта потребує погодження з Міністерством соціальної політики України, Державною регуляторною службою України.

 

 1. Правова експертиза

Висновок Юридичного департаменту Пенсійного фонду України за результатами проведення юридичної експертизи до проєкту постанови додається.

 

 

 

 1. Запобігання дискримінації

Проєкт акта не містить положень, які містять ознаки дискримінації. Проєкт акта не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

 

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проєкті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

 1. Запобігання корупції

У проєкті акта відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проєкт акта не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

 

 1. Прогноз результатів

Прийняття проєкту акта нормативно врегулює та визначає організаційно-правові засади обміну інформацією між Пенсійним фондом України і адміністраторами недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення, а також  забезпечення повноти, достовірності та своєчасності отримання Пенсійним фондом України від адміністраторів недержавних пенсійних фондів – суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення відомостей, які відображають участь застрахованої особи в накопичувальній системі пенсійного страхування.

 

 

 

 

Голова правління

Пенсійного фонду України                                                                                                                        Є. КАПІНУС

 

 

 

 “____” ____________ 2019 року

 

 

background Layer 1