Пропустити навігацію

Пояснювальна записка до проєкту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі”  

 

Мета: впровадження обліку трудової діяльності працівника в електронній формі.

 

 1. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт акта розроблено Пенсійним фондом України з урахуванням засад реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку.

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність оптимізації обліку трудових відносин найманих працівників обговорюється протягом останніх щонайменше 5 років. Перевагами здійснення такого обліку в електронній формі, є:

зменшення витрат роботодавців на ведення паперового документообігу;

спрощення  доступу до інформації про набутий стаж працівників для призначення виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, насамперед у випадку тимчасової втрати працездатності, пенсійного забезпечення, створення передумов для автоматичного призначення цих виплат;

врахування даних стосовно освіти та кваліфікації, яку має працююче населення та яку отримують молоді люди, для забезпечення узгодження пропозицій, які існують на ринку праці, та планування підготовки (перепідготовки) фахівців за актуальними напрямками;

зменшення негативних наслідків втрати паперових документів та неможливості (ускладнень) з їх відновленням.

Впровадження обліку трудової діяльності працівника в електронній формі потребує внесення зміни до низки законодавчих актів, що регулюють відповідні суспільні відносини.

 

 1. Суть проєкту акта

Проєктом акта пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю України, Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та деяких інших законодавчих актів щодо запровадження ведення трудових книжок в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також продовження такого обліку в паперовій формі у випадках, коли це передбачено колективним договором, укладеним в установленому законом порядку.

У зв’язку з цим законопроєктом передбачається врегулювати механізм накопичення, обробки та використання цієї інформації, зокрема, для підтвердження наявного стажу роботи для укладення трудового договору, призначення пенсій та інших цілей, передбачених законодавством, доступу до цієї інформації осіб, якої вона стосується, а також за її згоди – третіх осіб.

 

 1. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у цій сфері правового регулювання є:

Кодекс законів про працю України;

Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;

Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інші законодавчі акти, що передбачають використання трудових книжок працівників;

постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 року № 301 “Про трудові книжки працівників” (із змінами);

Порядок підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637 (із змінами).

 

41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

Проєкт акта стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, надання адміністративних послуг та цифрового розвитку і як такий підлягає погодженню (потребує проведення цифрової експертизи) з Міністерством цифрової трансформації України.

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України.

 

 1. Прогноз впливу

Проєкт акта матиме вплив на працівників.

Проєкт акта дозволить створити умови для впровадження обліку трудової діяльності працівника в електронній формі, використання цих відомостей для підтвердження наявного стажу роботи для укладення трудового договору, призначення пенсій та інших цілей, передбачених законодавством.

Проєкт акта є регуляторним.

Проєкт акта за предметом правового регулювання не матиме впливу на ринкове середовище, розвиток регіонів, громадське здоровʼя, екологію та навколишнє природне середовище.

Проєкт акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не впливатиме на ринок праці.

 

 61. Стратегічна екологічна оцінка

У проєкті акта відсутні положення, передбачені Законом України “Про стратегічну екологічну оцінку”.

 

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт акта стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження із Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні. Проєкт не регулює питань прав осіб з інвалідністю і не потребує погодження з громадською організацією “Всеукраїнська організація “Союз осіб з інвалідністю України” та громадською спілкою “Всеукраїнське громадське об’єднання “Національна асамблея людей з інвалідністю України”.

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, сфери наукової та науково-технічної діяльності та не потребує погодження уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, проведення експертизи Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

 

 1. Громадське обговорення

Проєкт акта потребує обговорення із Громадською радою при Пенсійному України. Проєкт акту буде розміщено на інформаційній сторінці вебпорталу Пенсійного фонду України (https://www.pfu.gov.ua) для громадського обговорення.

 

 1. Позиція заінтересованих органів

Проєкт акта потребує погодження із Міністерством фінансів, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерством закордонних справ, Державною судовою адміністрацією, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерством соціальної політики України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

 

 1. Правова експертиза

Проєкт акта потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції.

 

 1. Запобігання дискримінації

У проєкті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації. Проєкт акту не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

 

  111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проєкті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

 1. Запобігання корупції

У проєкті акта відсутні правила і процедури, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Проєкт акта не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

 

 1. Прогноз результатів

Прийняття акта дозволить створити механізм обробки та використання в електронній формі інформації про трудову діяльність працівників, реалізувати заходи, необхідні для запровадження такого обліку, створити передумови для планування розвитку трудових ресурсів, автоматичного призначення соціальних  виплат та удосконалення порядку та процедур надання адміністративних послуг.

 

 

 

Голова правління

Пенсійного фонду України                                                                                                                                                                                                        Є. КАПІНУС

____ ____________ 2019 р.

 

background Layer 1