Пропустити навігацію

Пояснювальна записка до проєкту постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження форм актів, які складаються під час або за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, та інших організаційно-розпорядчих документів”

 

Мета: приведення уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Пенсійного фонду України, у відповідність до методики їх розроблення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 № 342 “Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)” (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06 червня 2018 № 464).

 1. Підстава розроблення проєкту акта

Відповідно до статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 № 342 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06 червня 2018 № 464) (далі – постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 № 342 ) потребує прийняти нормативно-правового акту Пенсійного фонду України.

Прийняття відповідного акту належить до компетенції правління Пенсійного фонду України.

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 № 342 затверджено Методику розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) та визнано таким, що втратили чинність деякі постанови Кабінету Міністрів України.

Уніфікована форма акта розробляється органом державного нагляду (контролю) у віднесеній до його відання сфері відповідно до вимог законодавства з урахування цієї Методики. У зв’язку із цим уніфікована форма акта, який складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 04 лютого 2016 №2-1, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2016 за № 270/28400 (із змінами) має бути переглянута.

 1. Суть проекту акта

Проєктом акта визначається спосіб документального оформлення посадовими особами Пенсійного фонду України результатів проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Проєктом акта пропонується визначити форму акта, який складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; форму акта про відмову суб’єкта господарювання в проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; форму акта про відсутність суб’єкта господарювання за місцем реєстрації; припис про усунення суб’єктом господарювання порушень вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; направлення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотриманням суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, а також визнати такими, що втратили чинність, постанови правління Пенсійного фонду України від 04 лютого 2016 року № 2-1 “Про затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2016 року за № 270/28400; від 23 жовтня 2017 року № 23-1 “Про затвердження Змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 04 лютого 2016 року № 2-1”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1392/31260.

Досягти поставленої мети пропонується шляхом прийняття вказаного проєкту акта.

 1. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у цій сфері правового регулювання є:

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”;

Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”;

постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 № 342 “Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)” (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06 червня 2018 р. № 464);

постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 № 632 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України”.

41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

Проєкт акта не стосується питань реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку.

Проєкт акта не містить положень, які стосуються засад реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку.

Проєкт акта не стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття Постанови не потребує додаткових коштів з Державного бюджету України.

 1. Прогноз впливу

Проєкт акта потребує висловлення позиції Державної регуляторної служби України щодо його належності до категорії регуляторних актів у розумінні Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Проєкт акта за предметом правового регулювання не матиме впливу на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище.

Проєкт акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не впливатиме на ринок праці.

61 . Стратегічна екологічна оцінка

Проєкт акта не стосується державного планування та не потребує проведення стратегічної екологічної оцінки.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Реалізація акта не матиме вплив на інтереси окремих верств (груп) населення, об’єднаних спільними інтересами.

Проєкт акта потребує погодження Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

Проєкт акта не стосується прав осіб з інвалідністю та не потребує погодження уповноваженими представниками всеукраїнських громадських організаціями осіб з інвалідністю.

Проєкт акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 1. Громадське обговорення

Проєкт акта буде розміщено на інформаційній сторінці офіційного вебпорталу Пенсійного фонду: pfu.gov.ua/ Інформація та напрямки діяльності/ Правова база/ Проекти нормативно-правових актів та винесено  на обговорення Громадської ради при Пенсійному фонді України. 

 1. Позиція заінтересованих органів

Проєкт акта потребує погодження з Міністерством соціальної політики України, Державною регуляторною службою України.

 1. Правова експертиза

Висновок юридичного департаменту Пенсійного фонду України за результатами проведення юридичної експертизи до проєкту Постанови додається.

 1. Запобігання дискримінації

У проєкті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

111.Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

У проєкті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 1. Запобігання корупції

У проєкті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.

 1. Прогноз результатів

Прийняття акта дозволить забезпечити єдиний підхід до оформлення результатів проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Пенсійного фонду України щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

 

 

 

 

Голова правління

Пенсійного фонду України                                                                                                                                               Є. КАПІНУС

 

____” ____________ 2019 р.

 

background Layer 1