Пропустити навігацію

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій”

         Проєкт

 

gerb

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від ___________ 2019 р.  № ___________

 

Київ

 

 

Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов’язкове

державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

 

 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

 

Внести до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 44, ст. 1632; 1999 р., № 7, ст. 234, № 34, ст. 1778; 2005 р., № 13, ст. 668; 2013 р., № 5, ст. 160; 2014 р., № 54, ст. 1446;  2015 р., № 44, ст. 1378; 2016 р., № 54, ст. 1892; 2018 р., № 29, ст. 1027) зміни, що додаються.

 

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                               О. ГОНЧАРУК                                   

 

 

Проєкт

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від __ __________ 2019 р. № ______

 

 

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку сплати збору

на обов’язкове державне пенсійне страхування  з окремих видів господарських операцій

 

 

  1. Пункт 152 доповнити підпунктами “в” та “г” такого змісту:

“в) особа придбаває житло вперше, що підтверджується заявою фізичної особи про те, що вона не має та не набувала права власності на житло, в тому числі, не приватизувала, не успадковувала, не отримувала у дар,   не купувала, зокрема, як частку в спільному майні подружжя, та даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна про відсутність даних про зареєстровані за нею об’єкти нерухомості, а також даними про не використання житлових чеків для приватизації або про те, що в приватизації житла особа участі не приймала, з усіх місць проживання;

г) особа перебуває у черзі на одержання житла, що підтверджується документом, виданим органом, до компетенції якого належить ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.”;

 

  1. Пункт 153 доповнити абзацом такого змісту:

“Нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється без документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна за наявності інформації та документів, зазначених у підпунктах “в”, “г” пункту 152 цього Порядку, що підтверджують звільнення від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування”.

 

  1. Абзаци п’ятий і шостий пункту 19 замінити новими абзацами такого змісту:

“Звіт подається у вигляді електронного документа (через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису).

Порядок подання звітів, передбачених цим пунктом, через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, затверджується правлінням Пенсійного фонду України.  

У разі неможливості подання звіту у вигляді електронного документа він подається на паперових носіях, завірений підписом керівника оператора стільникового рухомого зв’язку, казенного підприємства пробірного контролю, завідувача державної нотаріальної контори або нотаріуса та скріплений печаткою (за наявності).

У разі надсилання звіту поштою таке відправлення на адресу відповідного органу Пенсійного фонду України проводиться не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання звіту.

У випадку виявлення помилки до закінчення граничного строку подання звіту нотаріус може повторно подати сформований звіт. Чинним уважається останній примірник звіту, поданий до закінчення граничного строку.

Якщо помилку виявлено після закінчення граничного строку подання звіту, то нотаріус повинен скласти та подати за період, у якому була допущена помилка, звіт із типом форми “уточнюючий”.

 

  1. У додатку 4 до Порядку:

 

1)  заголовок після слів та знаків “за ___________ 20__ р.”

                                                                                (квартал)

доповнити словами та знаком “первинний/уточнюючий” ;

                                                            (необхідне підкреслити)

2) пункт 3 доповнити абзацами такого змісту:

“у тому числі з підстав придбання житла вперше:

у першому місяці кварталу

у другому місяці кварталу

у третьому місяці кварталу”;

 

3) пункт 4 доповнити абзацами такого змісту:

“у тому числі вартість нерухомого майна, зазначена в договорах купівлі-

продажу такого майна, за якими платники звільняються від сплати збору на  обов’язкове державне пенсійне страхування з підстав придбання житла вперше:

у першому місяці кварталу

у другому місяці кварталу

у третьому місяці кварталу”.

 

 

background Layer 1