Пропустити навігацію

Пояснювальна записка до проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій”

 

Мета: врегулювання проблемного питання щодо визначення осіб, які придбавають житло вперше для звільнення від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування

 

 1. Підстава розроблення проекту акта

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій” (далі – проект Постанови) розроблено з метою реалізації положень абзацу першого пункту 9 статті 1 Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон) з урахуванням постанови Верховного суду України від 13.12.2018 у справі № 813/969/17.   

З метою врегулювання проблемних питань щодо визначення осіб, які придбавають житло вперше, у зв’язку з відсутністю в Україні органу, наділеного повноваженнями визначати таких осіб, пропонується враховувати інформацію стосовно прав власності громадян на нерухоме майно за даними реєстрів, наявних в Україні, зокрема, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна згідно яких по особі відсутні дані про зареєстровані за нею об’єкти нерухомості, а також враховувати інформацію про те, що особою не здійснювалась приватизація житлових приміщень.

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Прийняття акта обумовлено відсутністю механізму реалізації норм Закону щодо звільнення осіб, які придбавають житло вперше, від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, та великою кількістю звернень фізичних осіб до Пенсійного фонду України, територіальних органів Пенсійного фонду України та судів щодо звільнення їх від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування або повернення їм безпідставно сплаченого збору.   

Проєктом Постанови пропонується встановити механізм визначення осіб, які придбавають житло вперше з метою дотримання прав громадян на звільнення їх від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

 

 1. Суть проекту акта

Проєктом Постанови пропонується внести зміни до Порядку сплати збору з окремих видів господарських операцій, якими:

встановити механізм реалізації положень абзацу першого пункту 9 статті 1 Закону, а саме особа, що придбаває житло вперше, звільняється від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування за умови підтвердження інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна згідно яких по особі відсутні дані про зареєстровані за нею об’єкти нерухомості, а  також відсутні дані про приватизацію нею житлових приміщень;

уточнити, що особа, яка перебуває у черзі на одержання житла, підтверджує це документом, виданим органом, до компетенції якого належить ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

передбачити можливість виправлення помилок, допущених нотаріусами у поданих звітах про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування за попередні періоди.

 

 1. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Цивільний кодекс України, Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування», Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.1998 № 1740 “Про затвердження Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій”, постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

 

41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

Проєкт Постанови відповідає засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 56 “Деякі питання цифрового розвитку”.

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проєкту Постанови не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів.

 

 1. Прогноз впливу

Проєкт акта за предметом правового регулювання не матиме впливу на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, та навколишнє природне середовище.

Проєкт акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Проєкт акта не є регуляторним актом.

Реалізація проєкту Постанови матиме позитивний вплив на забезпечення прав та інтересів громадян, а саме встановлення механізму реалізації норм Закону щодо звільнення осіб, які придбавають житло вперше, від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, дозволить зменшити кількість скарг громадян до органів Пенсійного фонду України та зменшення кількості звернень громадян до суду.

 

61. Стратегічна екологічна оцінка

Проєктом Постанови не затверджуються документи державного планування, підготовлення яких передбачено Законом України “Про стратегічну екологічну оцінку”.

 

 1. Позиція заінтересованих сторін

Реалізація акта дозволить створити механізм реалізації норм Закону щодо звільнення осіб, які придбавають житло вперше, від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що позитивно вплине на інтереси окремих громадян, які придбавають нерухоме майно.

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-побутової сфери та не надсилався на розгляд Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, оскільки він не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 

 1. Громадське обговорення

Проєкт акта буде розміщено на інформаційній сторінці офіційного веб-порталу Пенсійного фонду України: pfu.gov.ua в розділі – Інформація та напрямки діяльності > Правова база > Проекти нормативно-правових актів.

 

 1. Позиція заінтересованих органів

Проєкт Постанови потребує погодження з Міністерством соціальної політики України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.  

 

 1. Правова експертиза

Проєкт постанови потребує проведення правової експертизи Мін’юстом.

 

 1. Запобігання дискримінації

У проєкті Постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

 

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Проєкт Постанови не містить положень, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

 1. Запобігання корупції

У проєкті Постанови відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.

 

 1. Прогноз результатів

Впровадження проєкту Постанови дає можливість реалізувати положення Закону щодо встановлення факту придбання житла вперше, дотримання прав громадян, а також враховує правову позицію Верховного Суду (постанова від 13.12.2018 у справі № 813/969/17).

 

 

Голова правління                                                                                                                              Є. КАПІНУС

 

 

 “____”  ___________ 2019 р.

 

 

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ

реалізації постанови Кабінету Міністрів України

“Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов’язкове

державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій” на ключові інтереси заінтересованих сторін

 

 

 1. Суть проєкту акта

Акт розроблено з метою реалізації положень абзацу першого пункту 9 статті 1 Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” щодо встановлення механізму звільнення від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування (далі – збір) осіб, що придбавають житло вперше.

 

 1. Вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін

Заінтересована сторона

Ключовий інтерес

Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі)

Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)

короткостроковий вплив (до року)

середньостроковий вплив (більше року)

 

Фізичні особи, що придбавають житло вперше

 

Звільнення від сплати збору при придбанні житла вперше  

Позитивний:

встановлення механізму та скорочення часу на підтвердження права по звільненню від сплати збору

Позитивний:

встановлення механізму та скорочення часу на підтвердження права по звільненню від сплати збору

Створення механізму щодо встановлення факту придбання житла вперше дозволить вирішити зазначене питання; відсутність потреби звертатись до суду

 

 

 

background Layer 1