Пропустити навігацію

Порівняльна таблиця до проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій”

 

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Порядок
сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

15-2. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі нерухомого майна не сплачується, якщо:

б) право власності на житло, отримане фізичною особою в результаті його приватизації, відповідно до Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-3. Нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

Документом, що підтверджує сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, є платіжне доручення платника збору про перерахування сум збору на бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного бюджету, відкриті в головних управліннях Казначейства. Копія такого платіжного доручення зберігається в нотаріуса, який посвідчив договір.

Суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна сплачуються платниками, зазначеними у пункті 15-1 цього Порядку, за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.

 

 

 

 

 

 

 

 

….

9. Оператори стільникового рухомого зв’язку подають до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, органам Пенсійного фонду України за місцезнаходженням юридичної особи звіт про нарахування та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з послуг стільникового рухомого зв’язку згідно з      додатком 2.

Казенні підприємства пробірного контролю подають до 20 числа місяця, що настає за звітним, до органів Пенсійного фонду України за місцезнаходженням цих підприємств звіт про нарахування (утримання) та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час здійснення клеймування виробів державним пробірним клеймом згідно з додатком 3.

Нотаріуси подають щокварталу до 20 числа наступного місяця органам Пенсійного фонду України за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса звіт про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування за формою згідно з додатком 4.

Звіти на паперових носіях, завірені підписом нотаріуса або завідувача державної нотаріальної контори та скріплені печаткою, подаються нотаріусами особисто або надсилаються поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

У разі надсилання звіту поштою таке відправлення на адресу відповідного органу Пенсійного фонду України проводиться не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання звіту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-2. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі нерухомого майна не сплачується, якщо:

б) право власності на житло, отримане фізичною особою в результаті його приватизації, відповідно до Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду”.

в) особа придбаває житло вперше, що підтверджується заявою фізичної особи про те, що вона не має та не набувала права власності на житло, в тому числі, не приватизувала, не успадковувала, не отримувала у дар, не купувала, зокрема, як частку в спільному майні подружжя, та даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна про відсутність даних про зареєстровані за нею об’єкти нерухомості, а також даними про не використання житлових чеків для приватизації або про те, що в приватизації житла особа участі не приймала, з усіх місць проживання;

г) особа перебуває у черзі на одержання житла, що підтверджується документом, виданим органом, до компетенції якого належить ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

 

15-3. Нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

Документом, що підтверджує сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, є платіжне доручення платника збору про перерахування сум збору на бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного бюджету, відкриті в головних управліннях Казначейства. Копія такого платіжного доручення зберігається в нотаріуса, який посвідчив договір.

Суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна сплачуються платниками, зазначеними у пункті 15-1 цього Порядку, за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.

Нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється без документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна за наявності інформації та документів, зазначених у підпунктах “в”, “г” пункту 152 цього Порядку, що підтверджують звільнення від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

….

19. Оператори стільникового рухомого зв’язку подають до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, органам Пенсійного фонду України за місцезнаходженням юридичної особи звіт про нарахування та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з послуг стільникового рухомого зв’язку згідно з додатком 2.

Казенні підприємства пробірного контролю подають до 20 числа місяця, що настає за звітним, до органів Пенсійного фонду України за місцезнаходженням цих підприємств звіт про нарахування (утримання) та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час здійснення клеймування виробів державним пробірним клеймом згідно з додатком 3.

Нотаріуси подають щокварталу до 20 числа наступного місяця органам Пенсійного фонду України за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса звіт про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування за формою згідно з додатком 4.

Звіт подається у вигляді електронного документа (через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису).

Порядок подання звітів, передбачених цим пунктом, через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, затверджується правлінням Пенсійного фонду України.  

У разі неможливості подання звіту у вигляді електронного документа він подається на паперових носіях, завірений підписом керівника оператора стільникового рухомого зв’язку, казенного підприємства пробірного контролю, завідувача державної нотаріальної контори або нотаріуса та скріплений печаткою (за наявності).

У разі надсилання звіту поштою таке відправлення на адресу відповідного органу Пенсійного фонду України проводиться не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання звіту.

У випадку виявлення помилки до закінчення граничного строку подання звіту нотаріус може повторно подати сформований звіт. Чинним уважається останній примірник звіту, поданий до закінчення граничного строку.

Якщо помилку виявлено після закінчення граничного строку подання звіту, то нотаріус повинен скласти та подати за період, у якому була допущена помилка, звіт із типом форми уточнюючий.

ЗВІТ

про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна
та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування

за _________________ 20___ р.

                                                      (квартал)

….

 

ЗВІТ

 про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна
та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування

                 за _________________ 20___ р.   первинний/уточнюючий

                               (квартал)                                       (необхідне підкреслити)

 

 

3. Кількість посвідчених договорів купівлі-продажу нерухомого майна, за якими платники звільняються від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством,                          у тому числі:

у першому місяці кварталу

у другому місяці кварталу

у третьому місяці кварталу

у тому числі з підстав перебування у черзі на одержання житла:

у першому місяці кварталу

у другому місяці кварталу

у третьому місяці кварталу

 

 

 

 

4. Вартість нерухомого майна, зазначена в договорах купівлі-продажу такого майна, за якими платники звільняються від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, у тому числі:

у першому місяці кварталу

у другому місяці кварталу

у третьому місяці кварталу

у тому числі вартість нерухомого майна, зазначена в договорах купівлі-продажу такого майна, за якими платники звільняються від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з підстав перебування у черзі на одержання житла:

у першому місяці кварталу

у другому місяці кварталу

у третьому місяці кварталу

 

3. Кількість посвідчених договорів купівлі-продажу нерухомого майна, за якими платники звільняються від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, у тому числі:

у першому місяці кварталу

у другому місяці кварталу

у третьому місяці кварталу

у тому числі з підстав перебування у черзі на одержання житла:

у першому місяці кварталу

у другому місяці кварталу

у третьому місяці кварталу

у тому числі з підстав придбання житла вперше:

у першому місяці кварталу

у другому місяці кварталу

у третьому місяці кварталу

4. Вартість нерухомого майна, зазначена в договорах купівлі-продажу такого майна, за якими платники звільняються від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, у тому числі:

у першому місяці кварталу

у другому місяці кварталу

у третьому місяці кварталу

у тому числі вартість нерухомого майна, зазначена в договорах купівлі-продажу такого майна, за якими платники звільняються від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з підстав перебування у черзі на одержання житла:

у першому місяці кварталу

у другому місяці кварталу

у третьому місяці кварталу

у тому числі вартість нерухомого майна, зазначена в договорах купівлі-продажу такого майна, за якими платники звільняються від сплати збору на  обов’язкове державне пенсійне страхування з підстав придбання житла вперше:

у першому місяці кварталу

у другому місяці кварталу

у третьому місяці кварталу

 

 

 

Голова правління                                                                                                                                                                                          Є. КАПІНУС

 

 ___ _______________ 20__ р.

 

background Layer 1