Пропустити навігацію

Пояснювальна записка до проєкту постанови правління Пенсійного фонду України “Про визнання такою, що втратила чинність, постанови правління Пенсійного фонду України від 25 грудня 2015 року № 27-2”

 

  1. Резюме

Приведення нормативно-правових актів Пенсійного фонду України у відповідність до вимог законодавства України.

 

  1. Проблема, яка потребує розв’язання

За результатами перегляду нормативно-правових актів Пенсійного фонду України, що здійснюється відповідно до абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731 “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”, постала необхідність у визнанні такою, що втратила чинність, постанови правління Пенсійного фонду України від 25 грудня 2015 року № 27-2 “Про затвердження Порядку списання сум заборгованості фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18 січня 2016 року за № 94/28224.

Зазначена постанова регулювала питання щодо списання сум заборгованості фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, що утворилася в період з 1 січня 2015 року до 1 січня 2016 року, які списано у повному обсязі.

 

  1. Суть проекту акта

Проєктом акта пропонується визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Пенсійного фонду України від 25 грудня 2015 року № 27-2 “Про затвердження Порядку списання сум заборгованості фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 18 січня 2016 року за № 94/28224, у зв’язку з втратою нею актуальності.

 

  1. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту акта не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України.

 

 

  1. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, прав осіб з інвалідністю, а також сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проєкт акта стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження з Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

 

  1. Прогноз впливу

Проєкт акта за предметом правового регулювання не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Проєкт акта не стосується питань реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку та, відповідно, не потребує проведення цифрової експертизи та отримання висновку Міністерства цифрової трансформації про проведення цифрової експертизи.

 

  1. Позиція заінтересованих органів

Проєкт акта потребує погодження з Міністерством соціальної політики, Державною регуляторною службою та не стосується компетенцій інших органів та, відповідно, не потребує погодження з іншими органами.

 

  1. Ризики та обмеження

Проєкт акта не містить норм, що порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, та не містить положень, що стосуються таких прав і свобод.

У проєкті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

У проєкті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт акта не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проєкт акта не регулює питання надання державної допомоги суб’єктам господарювання, на нього не поширюються дія Законом України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання” та, відповідно, не потребує отримання відповідного рішення Антимонопольного комітету.

 

 

 

  1. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт акта розроблено за власною ініціативою Пенсійного фонду України.

 

 

В. о. Голови правління

Пенсійного фонду України                                                                                                                                                       Ірина КОВПАШКО

 

 

04 серпня 2020 року

 

 

background Layer 1