Пропустити навігацію

Звіт про кількісний склад державних службовців у ІІІ кварталі 2020 року

 

Форма КСДС (квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України з питань державної служби
20 травня 2020 року № 80-20

за погодженням з Держстатом

Звітність

Звіт про кількісний склад державних службовців

у ІІІ кварталі 2020 року

 

Подають:

Терміни подання

Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації – Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям

Не пізніше ніж 07 число місяця, наступного за звітним періодом

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації – Національному агентству України з питань державної служби

Не пізніше ніж 15 число місяця, наступного за звітним періодом

Територіальні органи – державному органу вищого рівня

Не пізніше ніж 07 число місяця, наступного за звітним періодом

Державні органи – Національному агентству України з питань державної служби

Не пізніше ніж 15 число місяця, наступного за звітним періодом

Апарати (секретаріати) органів судової влади та прокуратури – Національному агентству України з питань державної служби

Не пізніше ніж 15 число місяця, наступного за звітним періодом

Респондент:

Найменування: Пенсійний фонд України

Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 9
(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири /офісу)

 

Розділ I. Кількісний склад працівників державного органу станом на 01.10.2020 року

 


з/п

Складова структури органу виконавчої влади

Кількість посад державної служби за штатним розписом (графи 4 + 7 + 11)

З них за категоріями та підкатегоріями посад (з графи 3)

Фактична кількість працюючих державних службовців (графи 16 + 19 + 23)

З них за категоріями та підкатегоріями посад (з графи 15)

У тому числі фахівці з питань реформ (з графи 15)

З них за категоріями посад

У тому числі за контрактом (з графи 15)

З них за категоріями посад

Кількість вакантних посад державної служби (графи 36 + 39 + 43)

 
 

за категоріями посад

з них за підкатегоріями посад (з графи 4)

за категоріями посад

з них за підкатегоріями посад (з графи 7)

за категоріями посад

з них за підкатегоріями посад (з графи 11)

за категоріями посад

з них за підкатегоріями посад (з графи 16)

за категоріями посад

з них за підкатегоріями посад (з графи 19)

за категоріями посад

з них за підкатегоріями посад (з графи 23)

А

Б

В

А

Б

В

 

А

А1

А2

Б

Б1

Б2

Б3

В

В1

В2

В3

А

А1

А2

Б

Б1

Б2

Б3

В

В1

В2

В3

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

 

1

Апарат державного органу

246

4

1

3

69

12

19

38

173

172

1

0

180

3

1

2

60

11

19

30

117

117

0

0

0

0

0

0

5

1

0

4

61

 

2

Територіальні органи

22261

0

0

0

4586

60

135

4391

17675

15639

1930

106

19971

0

0

0

4238

48

107

4083

15733

13963

1703

67

0

0

0

0

45

0

3

42

2162

 

Для Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Структурні підрозділи Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Апарат районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Структурні підрозділи районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З них за категоріями та підкатегоріями посад (з графи 35)

Облікова кількість державних службовців (графи 15 + 48 + 49)

У тому числі (з графи 47)

Інші посади (недержавної служби) за штатним розписом

У тому числі (з графи 50)

Фактична кількість працівників, які не є державними службовцями

У тому числі (з графи 57)

 

у відпустці для догляду за дитиною

мобілізовані або на військовій службі за контрактом (увільнені)

керівники органів та їх заступники

інші працівники в апаратах судових органів та прокуратури

патронатна служба

працівники, що мають спеціальні звання

інші посади працівників, що виконують функції з обслуговування

робітники

керівники органів та їх заступники

інші працівники в апаратах судових органів та прокуратури

патронатна служба

працівники, що мають спеціальні звання

інші посади працівників, що виконують функції з обслуговування

робітники

 

за категоріями посад

з них за підкатегоріями посад (з графи 36)

за категоріями посад

з них за підкатегоріями посад (з графи 39)

за категоріями посад

з них за підкатегоріями посад (з графи 43)

 

А

А1

А2

Б

Б1

Б2

Б3

В

В1

В2

В3

 

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

 

1

0

1

9

1

0

8

51

50

1

0

192

12

0

6

0

0

0

0

6

0

6

0

0

0

0

6

0

 

0

0

0

323

12

28

283

1839

1580

223

36

21842

1826

45

1187

0

0

0

0

893,5

293,5

1104

0

0

0

0

827,5

273,5

 

Для Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Розподіл державних службовців за статтю та віковими групами станом на 01.10.2020 року

 


з/п

Складова структури органу виконавчої влади

Фактична кількість працюючих державних службовців

Усього чоло-
віків

Чоловіки

Усього жінок

Жінки

У тому числі фахівці з питань реформ (з графи 3)

З них за категоріями посад

У тому числі за контрактом (з графи 3)

З них за категоріями посад

у тому числі віком (років)

у тому числі віком (років)

А

у т. ч. жінок (з графи 25)

Б

у т. ч. жінок (з графи 27)

В

у т. ч. жінок (з графи 29)

А

у т. ч. жінок (з графи 32)

Б

у т. ч. жінок (з графи 34)

В

у т. ч. жінок (з графи 36)

до 35 (включно)

36-60

61 і старші

до 35 (вклю-
чно)

36-60

61 і старші

з них за категоріями посад

з них за категоріями посад

з них за категоріями посад

з них за категоріями посад

з них за категоріями посад

з них за категоріями посад

А

Б

В

А

Б

В

А

Б

В

А

Б

В

А

Б

В

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

1

Апарат державного органу

180

18

0

0

4

1

7

4

0

1

1

162

0

5

21

2

47

84

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

5

1

1

0

0

4

3

2

Територіальні органи

19971

1754

0

94

486

0

385

738

0

32

19

18217

0

316

3033

0

3367

11303

0

44

154

0

0

0

0

0

0

0

45

0

0

3

2

42

36

 

Для Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

3

Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Структурні підрозділи Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Апарат районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Структурні підрозділи районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Кількість призначених та звільнених з посад державних службовців у ІІІ кварталі 2020 року

 


з/п

Складова структури органу виконавчої влади

Кількість державних службовців, призначених за звітний період (осіб) (графи 4 + 7 + 11)

З них за категоріями та підкатегоріями посад (з графи 3)

У тому числі (з графи 3)

за результатами конкурсу (графи 16 + 19 + 23)

з них за категоріями та підкатегоріями посад

без досвіду роботи на державній службі (які вперше вступили на державну службу) (з графи 15)

за переведенням (графи 29 + 32 + 36)

за категоріями посад

з них за підкатегоріями посад (з графи 4)

за категоріями посад

з них за підкатегоріями посад (з графи 7)

за категоріями посад

з них за підкатегоріями посад (з графи 11)

за категоріями посад

з них за підкатегоріями посад (з графи 16)

за категоріями посад

з них за підкатегоріями посад (з графи 19)

за категоріями посад

з них за підкатегоріями посад (з графи 23)

А

А1

А2

Б

Б1

Б2

Б3

В

В1

В2

В3

А

А1

А2

Б

Б1

Б2

Б3

В

В1

В2

В3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

Апарат державного органу

5

1

0

1

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

2

Територіальні органи

68

0

0

0

6

1

0

5

62

54

7

1

7

0

0

0

1

0

0

1

6

4

2

0

4

25

Для Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

3

Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Структурні підрозділи Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Апарат районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Структурні підрозділи районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У тому числі (з графи 3)

Кількість державних службовців, звільнених за звітний період (осіб) (графи 54 + 57 + 61 + 65 + + 66 + 67)

У тому числі (з графи 53)

з них за категоріями та підкатегоріями посад

за контрактом (графи 41 + 44 + 48 + 52)

з них за категоріями та підкатегоріями посад

з інших передбачених законодавством підстав

з них за категоріями та підкатегоріями посад

по досягненню 65-річного віку

у разі застосування заборони, передбаченої ЗУ “Про очищення влади”

з інших підстав, передбачених статтею 83 ЗУ “Про державну службу”

за категоріями посад

з них за підкатегоріями посад (з графи 29)

за категоріями посад

з них за підкатегоріями посад (з графи 32)

за категоріями посад

з них за підкатегоріями посад (з графи 36)

за категоріями посад

з них за підкатегоріями посад (з графи 41)

за категоріями посад

з них за підкатегоріями посад (з графи 44)

за категоріями посад

з них за підкатегоріями посад (з графи 48)

за категоріями посад

з них за підкатегоріями посад (з графи 54)

за категоріями посад

з них за підкатегоріями посад (з графи 57)

за категоріями посад

з них за підкатегоріями посад (з графи 61)

А

А1

А2

Б

Б1

Б2

Б3

В

В1

В2

В3

А

А1

А2

Б

Б1

Б2

Б3

В

В1

В2

В3

А

А1

А2

Б

Б1

Б2

Б3

В

В1

В2

В3

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

1

0

1

0

0

0

0

4

4

0

0

0

6

1

0

1

1

1

0

0

4

4

0

0

0

0

1

0

0

0

3

0

0

3

21

17

4

1

36

0

0

0

2

1

0

1

34

33

1

0

0

285

0

0

0

35

0

0

35

249

213

34

2

3

0

229

Для Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління по роботі з персоналом 
(місце підпису керівника (власника)
та/або осіб, відповідальних за
заповнення форми звітності)

МАКСИМОВА Анна Сергіївна
(П. І. Б.)

 

 

background Layer 1