Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду України про періодичне відстеження результативності постанови правління Пенсійного фонду України від 21 жовтня 2013 № 19-2 “Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 31 жовтня 2011 року № 33-1”

 

 

  1. Вид та назва регуляторного акта

 

Постанова правління Пенсійного фонду України від 21 жовтня 2013 року № 19-2 “Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 31 жовтня 2011 року № 33-1”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2013 року за № 1895/24427 (далі – Постанова № 19-2).

 

  1. Виконавець заходів з відстеження

 

 Пенсійний фонд України (Фінансово-економічний департамент).

 

  1. Цілі прийняття акта

 

Постанову № 19-2 прийнято з метою приведення нормативно-правових актів Пенсійного фонду України у відповідність із Законом України від 04 липня 2013 року № 406-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи”, згідно якого функції з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування передано від Пенсійного фонду України центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Постановою № 19-2 вилучено положення Порядку заповнення та подання державному реєстраторові форм повідомлень про початок проведення позапланової перевірки, про неможливість проведення позапланової перевірки, про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 31 жовтня 2011 року № 33-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1335/20073, щодо інформації в зазначених повідомленнях, про проведення перевірок органами Пенсійного фонду нарахування та сплати єдиного внеску, а також наявності заборгованості зі сплати єдиного внеску.

Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” (в редакції Закону № 835-VIII від 26 листопада 2015 року) не передбачено надання органами Пенсійного фонду України інформації державному реєстратору про проведення перевірок.

Надання державному реєстратору інформації про наявність/відсутність заборгованості зі сплати страхових коштів у платників передбачено здійснювати в електронному вигляді відповідно до наказу Міністерства юстиції України та Міністерства соціальної політики України від 13 липня 2016 року № 1915/5/755 “Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 2016 року за № 956/29086, (далі – Наказ про інформаційну взаємодію) .

 

  1. Строк виконання заходів з відстеження

 

Жовтень 2020 року.

 

  1. Тип відстеження

 

Періодичне відстеження.

 

  1. Метод одержання результатів відстеження

 

Для одержання результатів періодичного відстеження вищезазначеного регуляторного акта застосовується статистичний метод.

 

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

 

Згідно підпункту 2 пункту 2 Наказу про інформаційну взаємодію до запровадження інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Реєстр) й інформаційними системами Пенсійного фонду України щодо подання запитів державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і передачі до Реєстру відомостей про відсутність (наявність) заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування такі відомості передаються  Пенсійним фондом України до Реєстру шляхом надсилання повідомлень про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, що надається державному реєстратору, та повідомлень про відкликання заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, які передбачені постановою правління Пенсійного фонду України від 31 жовтня 2011 року № 33-1 “Про затвердження форм повідомлень про початок проведення позапланової перевірки, про неможливість проведення позапланової перевірки, про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, порядку їх заповнення та подання державному реєстраторові”, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1335/20073 (далі – Постанова № 33-1).

На сьогодні Пенсійним фондом України проводиться робота спільно з Міністерством юстиції України щодо розробки протоколу обміну відомостями та запровадження електронного обміну зазначеною інформацією.

Після запровадження електронного обміну вищезазначеною інформацією, Постанову № 33-1 та Постанову № 19-2 будуть скасовані.

Відстеження результативності Постанови № 19-2 здійснено шляхом аналізу повідомлень, що направляються державному реєстратору органами Пенсійного фонду України.

 

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 

Створено механізм реалізації положень законодавства при проведенні державної реєстрації припинення суб’єкта господарювання, що не дає можливість суб’єктам господарювання ліквідовуватись при наявності заборгованості зі сплати страхових коштів.

 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 

З прийняттям Постанови № 19-2 нормативно-правові акти Пенсійного фонду України були приведені у відповідність до нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

 

 

Голова правління                                                                                                                                    Євгеній КАПІНУС

 

 

background Layer 1