Пропустити навігацію

Пояснювальна записка до постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження форми довідки про нараховані суми грошового забезпечення та про сплачені страхові внески та Порядку розрахунку сум грошового забезпечення, якщо документи про його нарахування та про сплачені страхові внески зберігаються на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя або знищено”

 

  1. Резюме

Затвердження форми довідки про нараховані суми грошового забезпечення та про сплачені страхові внески для обчислення пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам начальницького і рядового складу (далі – військовослужбовці), якщо в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування індивідуальні відомості про застраховану особу за період служби з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2006 року відсутні та визначення порядку розрахунку сум грошового забезпечення, з урахуванням якого обчислюється розмір пенсії зазначеним вище особам, якщо документи про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески зберігаються на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, знищені у зв’язку із стихійним лихом, аваріями, катастрофами або з інших незалежних від застрахованої особи обставин.

 

  1. Проблема, яка потребує розвязання

Пунктом 2 Порядку зарахування періодів служби до страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам начальницького і рядового складу за період з 1 січня 2004 р. по 31 грудня 2006 р., затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 770, передбачено, що форма довідок про нараховані суми грошового забезпечення та про сплачені страхові внески затверджуються правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із Мінсоцполітики.

Якщо документи про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески зберігаються на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, знищені у зв’язку із стихійним лихом, аваріями, катастрофами або з інших незалежних від застрахованої особи обставин, суми грошового забезпечення розраховуються в порядку, визначеному Пенсійним фондом України за погодженням із Мінсоцполітики.

Затвердження форми довідки та зазначеного порядку потребує прийняття постанови правління Пенсійного фонду України.

 

  1. Суть проєкту акта

Проєктом акта пропонується встановити форму довідки про нараховані суми грошового забезпечення та про сплачені страхові внески для підтвердження страхового стажу та грошового забезпечення військовослужбовцям та врегулювати питання розрахунку сум грошового забезпечення, які враховуються при обчисленні пенсії (переведенні на пенсію) відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон) військовослужбовцям, якщо в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування індивідуальні відомості про застраховану особу за період служби з 1 січня 2004 року по                     31 грудня 2006 року відсутні, а документи про нарахування грошового забезпечення та про сплачені страхові внески зберігаються на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, знищені у зв’язку із стихійним лихом, аваріями, катастрофами або з інших незалежних від застрахованої особи обставин.

 

  1. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту акта не потребує додаткових коштів з Державного бюджету України.

 

  1. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт акта стосується соціально – трудової сфери, тому потребує погодження з Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Конфедерацією роботодавців України.

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, прав осіб з інвалідністю, сфери наукової та науково-технічної діяльності та не потребує погодження уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, проведення експертизи Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Проєкт акта буде розміщено на інформаційній сторінці вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України за адресою: pfu.gov.ua (Документи/ питання, винесені на обговорення › Електронні консультації з громадськістю › Для громадськості › Головна). Проєкт акта потребує обговорення Громадською радою при Пенсійному фонді України.

 

  1. Прогноз впливу

Проєкт акта за предметом правового регулювання не матиме впливу на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище.

 

  1. Позиція заінтересованих органів

Проєкт акта потребує погодження з Міністерством соціальної політики України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та не стосується компетенцій інших органів і відповідно не потребує погодження з іншими органами.

 

  1. Ризики та обмеження

Проєкт акта не містить норм, що порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, та не містить положень, що стосуються таких прав і свобод. 

У проєкті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

У проєкті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт акта не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проєкт акта не потребує проведення цифрової експертизи та отримання висновку Міністерства цифрової трансформації України про проведення цифрової експертизи, у зв’язку з тим, що він не стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних  інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку.

Проєкт акта не потребує надання державної допомоги суб’єктам господарювання та відповідно дія Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання” не поширюється на цей проєкт  та не поширюється на підтримку суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим відповідне рішення Антимонопольного комітету України, передбачене зазначеним Законом, не потребується.

 

  1. Підстава розроблення акта

Проєкт акта розроблено на виконання пункту 2 Порядку зарахування періодів служби до страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам начальницького і рядового складу за період з 1 січня 2004 р. по 31 грудня 2006 р., затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №770.

 

 

Голова правління

Пенсійного фонду України                                                                                                           Євгеній КАПІНУС

 

 

 

 “____” ____________ 2020 року

 

 

 

 

background Layer 1