Пропустити навігацію

Звіт про періодичне відстеження результативності постанови правління Пенсійного фонду України від 21 жовтня 2013 року № 19-1 “Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 року № 21-1”

 

  1. Вид та назва регуляторного акта

 

Постанова правління Пенсійного фонду України від 21 жовтня 2013 року № 19-1 “Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 року № 21-1”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2013 року за № 1922/24454 (далі – Постанова).

 

  1. Виконавець заходів з відстеження

 

Пенсійний фонд України (Фінансово-економічний департамент).

 

  1. Цілі прийняття акта

 

Постанову прийнято з метою приведення у відповідність Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 року № 21-1, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 року за № 64/8663 (далі – Інструкція), у відповідність до вимог частини третьої статті 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон).

Прийняття Постанови забезпечує реалізацію передбаченого статтею 24 Закону механізму зарахування застрахованим особам до страхового стажу неповних місяців роботи як повні місяці за умови, що сума сплачених за ці місяці страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Постановою внесено редакційні зміни до форми додатків 6, 7 Інструкції в частині уточнення формул, що використовуються при визначенні суми відшкодування підприємствами витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пільгових пенсій. 

 

  1. Строк виконання заходів з відстеження

 

Лютий 2021 року.

 

  1. Тип відстеження

 

Періодичне відстеження.

 

  1. Методи одержання результатів відстеження

 

Для одержання результатів періодичного відстеження застосовувався статистичний метод.

 

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

 

Дані, на основі яких відстежується результативність Постанови, визначаються на підставі статистичних даних.

 

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 

Постанова дозволяє реалізувати передбачене статтею 24 Закону право застрахованої особи на зарахування до страхового стажу неповного місяця роботи як повного місяця за умови сплати за цей місяць страхових внесків у розмірі не менше, ніж мінімальний страховий внесок.

Так, за 2018 – 2020 роки сума доплати до мінімального страхового внеску, здійсненої застрахованими особами, становить 30 194,8 тис грн (у тому числі: у 2018 році – 4 086,1 тис грн, у 2019 році – 12 579,3 тис грн, у 2020 році – 13 529,4 тис грн).

 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 

З прийняттям Постанови нормативно-правові акти Пенсійного фонду України приведено у відповідність до нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

На підставі результатів періодичного відстеження результативності Постанови можна зробити висновок про досягнення визначених цілей шляхом впровадження цього нормативного акта.

 

 

Голова правління

Пенсійного фонду України                                                                                          Євгеній КАПІНУС

 

 

background Layer 1