Пропустити навігацію

Звіт про періодичне відстеження результативності постанови правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-2 “Про затвердження Порядку ведення органами Пенсійного фонду України обліку надходження сум платежів”

 

 

  1. Вид та назва регуляторного акта

 

Постанова правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року № 21-2 “Про затвердження Порядку ведення органами Пенсійного фонду України обліку надходження сум платежів”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2010 року за № 988/18283 (далі – Постанова).

 

  1. Виконавець заходів з відстеження

 

Пенсійний фонд України (Фінансово-економічний департамент).

 

  1. Цілі прийняття акта

 

Постанову прийнято з метою реалізації норм Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (у редакції Закону, що діяла до 11 серпня 2013 року) та Законів України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” з метою встановлення механізму здійснення органами Пенсійного фонду України обліку надходження сум внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, сум збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, сум штрафів та пені, що застосовуються до платників, на яких покладено обов’язок нараховувати, обчислювати та сплачувати страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, сум фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій.

За період з 01 січня 2011 року до 11 серпня 2013 року Постанова встановлювала єдиний порядок здійснення органами Пенсійного фонду України обліку надходження сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), сум штрафних санкцій та пені, що дозволяло здійснювати контроль за додержанням платниками законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, правильністю нарахування, обчислення, повнотою і своєчасністю сплати єдиного внеску.

У зв’язку з набранням чинності з 11 серпня 2013 року Закону України від 04 липня 2013 року № 406-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи”, яким функції з адміністрування єдиного внеску покладено на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, постановою правління Пенсійного фонду України від 28 жовтня 2013 року № 20-1 “Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року № 21-2”, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2013 року за № 1946/24478, положення щодо ведення органами Пенсійного фонду України обліку платежів зі сплати єдиного внеску виключено.

 

  1. Строк виконання заходів з відстеження

 

Травень 2021 року.

 

  1. Тип відстеження

 

Періодичне відстеження.

 

  1. Методи одержання результатів відстеження

 

Для одержання результатів періодичного відстеження застосовувався статистичний метод.

 

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

 

Дані, на основі яких відстежується результативність Постанови, визначаються на підставі статистичних даних.

 

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 

Звернення від суб’єктів господарювання та фізичних осіб щодо необхідності перегляду Постанови та внесення змін до неї не надходили.

За період з 01 січня 2011 року до 11 серпня 2013 року єдиний механізм здійснення органами Пенсійного фонду України обліку надходження сум єдиного внеску, сум штрафних санкцій та пені, визначений Постановою, давав можливість здійснювати постійний контроль за надходженням сум єдиного внеску та своєчасно вживати заходів до платників, які порушують встановлений законодавством  порядок сплати єдиного внеску.

Згідно з частиною першою статті 12 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (у редакції Закону № 406-VII) ведення обліку надходжень від єдиного внеску здійснюють органи Державної податкової служби України.

Органи Пенсійного фонду України здійснюють облік надходження сум внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, сум збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, сум штрафів та пені, що застосовуються до платників, на яких покладено обов’язок нараховувати, обчислювати та сплачувати страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, сум фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій.

Так, за 2018 – 2020 роки до бюджету Пенсійного фонду України надійшло коштів зі сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування на загальну суму 77,3 млн грн (у тому числі: у 2018 році – 31,7 млн грн, у 2019 році – 30,0 млн грн, у 2020 році – 15,6 млн грн).

До державного бюджету України надійшло збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що сплачується платниками при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю, при набутті права власності на легкові автомобілі, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна та з надання послуг стільникового рухомого зв’язку на загальну суму 25 928,4 млн грн (у тому числі: у 2018 році – 7 161,1 млн грн, у 2019 році – 9 231,7 млн грн, у 2020 році – 9 535,6 млн грн).

Також протягом 2018 – 2020 років до Пенсійного фонду України надійшло коштів з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, на загальну суму 15 621,0 млн грн (у тому числі: у 2018 році – 4 975,6 млн грн, у 2019 році – 5 209,0 млн грн, у 2020 році – 5 436,4 млн грн).

 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 

Прийняття Постанови створило умови для ефективного виконання покладених на органи Пенсійного фонду України завдань та функцій щодо ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску, сум внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, сум збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, сум штрафів та пені, що застосовуються до платників, на яких покладено обов’язок нараховувати, обчислювати та сплачувати страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, сум фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій.

На підставі результатів періодичного відстеження результативності Постанови можна зробити висновок про досягнення визначених цілей шляхом впровадження цього нормативного акта.

 

 

Голова правління

Пенсійного фонду України                                                                                                                           Євгеній КАПІНУС

 

 

background Layer 1