Пропустити навігацію

Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій станом на 01.07.2021 (форма № 5-ПФ)

 

Назва показників №№ рядків Чисельність пенсіонерів усіх категорій (осіб) Сума призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації,
(тис.грн)
Середні розімри призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації,
(грн.коп.)
А Б 1 2 3
Всього пенсіонерів (02-22)

 у тому числi одержують пенсії у загальній сумі:

01 10 968 143 41 446 204,0 3 778,78
до 800 грн. Включно 02 7 798 4 839,7 620,63
від 801 грн. до 1000 грн. 03 14 378 13 321,7 926,53
від 1001 грн. до 1100 грн. 04 1 125 1 210,8 1 076,27
від 1101 грн. до 1200 грн. 05 40 134 44 745,3 1 114,90
від 1201 грн. до 1300 грн. 06 2 295 2 866,7 1 249,11
від 1301 грн. до 1400 грн. 07 1 842 2 485,2 1 349,19
від 1401 грн. до 1500 грн. 08 1 694 2 448,7 1 445,51
від 1501 грн. до 2000 грн. 09 1 646 323 3 086 466,1 1 874,76
від 2001 грн. до 3000 грн. 10 4 195 315 10 396 761,8 2 478,18
від 3001 грн. до 4000 грн. 11 2 130 807 7 332 828,9 3 441,34
від 4001 грн. до 5000 грн. 12 1 016 995 4 526 213,3 4 450,58
від 5001 грн. до 10000 грн. 13 1 475 579 9 946 630,0 6 740,83
понад 10000 грн. 14 433 858 6 085 385,8 14 026,22
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:

– за віком

15 8 192 249 31 311 700,6 3 822,11
– по інвалідності 16 1 479 456 4 507 992,9 3 047,06
– у разі втрати годувальника 17 625 078 2 201 496,6 3 521,95
– за вислугу років 18 597 183 2 996 305,5 5 017,40
– соціальні пенсії 19 70 615 132 108,9 1 870,83
– довічне утримання суддів 20 3 562 296 599,5 83 267,69
Із загального числапенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:

– нижче прожиткового мінімуму

21 74 055 79 924,3 1 079,26
– у розмірі прожиткового мінімуму 22 1 163 550 2 157 222,2 1 854,00
– вище прожиткового мінімуму 23 9 730 538 39 209 057,5 4 029,49
 Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) –  працюючі пенсіонери 24 2 661 719 10 371 830,0 3 896,67
Довідково: ті які працюють на спец посадах «виплата пенсій припинена» 25      
Інформація надана без даних АРК, м.Севастополя, по Луганській та Донецькій областях без врахування даних по районах, які непідконтрольні українській владі

 

 

Виконавець _________________________________
(прізвище, номер телефону)
Керівник _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
         
“___” __________________ 20     р.    

 

background Layer 1