Пропустити навігацію

Звіт про результати проведення консультацій з громадськістю щодо проєкту постанови правління Пенсійного фонду України “Про внесення змін до порядку подання та оформлення документів для призначення пенсій відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”

    Пенсійний фонд України відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” (зі змінами), 29 червня 2021 року оприлюднював на інформаційній сторінці вебпорталу Пенсійного фонду України у рубриці “Документи/питання, винесені на обговорення” розділу “Електронні консультації з громадськістю” > “Для громадськості” проєкт постанови правління Пенсійного фонду України “Про внесення змін до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі – проєкт Постанови).
     У повідомленні про оприлюднення було зазначено, що Пенсійний фонд України приймає зауваження та пропозиції до проєкту Постанови до 15 липня 2021 року.
     15 липня 2021 року оприлюднення проєкту Постанови завершено.
     До проєкту Постанови висловлено зауваження (пропозиції), які враховано частково (додаток до Звіту).

Таблиця узгодження позицій

Найменування автора зауважень (пропозицій)

Зміст зауважень (пропозицій)

Інформація про рішення, прийняті за результатами опрацювання зауважень (пропозицій)

Громадська організація “Полтавські родини полеглих захисників України”, Зубжицька О.П. член Ради родин загиблих Міністерства у справах ветеранів України, голова громадської організації “Герой- Родина-України”

1. Доповнити Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 року № 3-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2007 року за № 135/13402, в частині:

1. Враховано частково.

 

 

– визначення процедури прийняття, оформлення, розгляду документів працівниками територіальних органів Пенсійного фонду України для призначення пенсії відповідно до частини четвертої статті 41, статті 36, статті 7 та пункту “е” статті 3 цього Закону.

 Процедура прийняття та опрацювання заяв з необхідними документами для призначення пенсій, в тому числі для призначення пенсії в разі втрати годувальника, передбачена розділом IV Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі – Порядок). Порядок обчислення розміру пенсій визначено положеннями Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі – Закон № 2262).

– уточнення переліку необхідних документів, які додаються до заяв для призначення пенсії відповідно до частини четвертої статті 41, статті 36, статті 7 та пункту “е” статті 3 Закону.

   Розділом ІІ Порядку визначено перелік документів, які додаються до заяв про призначення пенсії відповідно до Закону № 2262 в залежності від виду пенсії. Крім того, абзацом п’ятим пункту 6 розділу ІІ Порядку, передбачено, що у разі одержання заявником пенсії (допомоги), призначеної за іншими законами, орган, що призначає пенсію, додає до заяви відомості про розмір одержуваної пенсії (допомоги), строки її виплати.

  Оскільки Порядок регулює питання пенсійного забезпечення військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом № 2262 та членів їх сімей, крім військовослужбовців строкової служби та осіб, які мають право на пенсії нарівні з військовослужбовцями строкової служби, та членів їх сімей, підстави для доповнення його положеннями щодо переліку необхідних документів для призначення пенсій особам, передбачених пунктом “е” статті 3 Закону № 2262, членам їх сімей та порядку їх опрацювання, відсутні.

 

 

2. Включити Міністерство у справах ветеранів України до переліку органів, з якими потребує погодження вище зазначений проєкт постанови.

2. Не враховано.

 Оскільки положення Порядку не належать до компетенції Міністерства у справах ветеранів України проєкт Постанови не потребує погодження цим Міністерством.

background Layer 1