Пропустити навігацію

Запитання/відповіді: електронні лікарняні

 

Е-лікарняний не відображається в кабінеті страхувальника. Що робити?

 

КРОК 1 Перевірити, чи створено листок непрацездатності

Це може зробити застрахована особа, яка зареєстрована в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Авторизація застрахованої особи в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України здійснюється за кваліфікованим електронним підписом (КЕП) або Bank ID.

Застрахованій особі з особистого кабінету з пункту меню Мої листки непрацездатності надано можливість перегляду своїх листків непрацездатності. Для перегляду доступні, зокрема:

·        номер листка непрацездатності;

·        дата відкриття листка непрацездатності;

·        дата закриття листка непрацездатності;

·        статус листка непрацездатності;

·        причина непрацездатності;

·        ЄДРПОУ страхувальника;

·        найменування страхувальника (за основним місцем роботи).

 

Якщо застрахована особа встановила, що листок непрацездатності сформовано не для того страхувальника, їй необхідно звернутися до страхувальника (за основним місцем роботи) або до Головного управління Пенсійного фонду України за місцем реєстрації страхувальника для перевірки наданої роботодавцем інформації про працевлаштування та трудові відносини, а у разі некоректності/відсутності даних – виправлення у звітності страхувальника.

 

КРОК 2 Якщо листок непрацездатності не створено (не відображається в особистому кабінеті застрахованої особи)

Якщо листок непрацездатності не створено, це є свідченням, що у процесі обробки медичного висновку про тимчасову непрацездатність виникла помилка.

Щоб з’ясувати причину, чому не створено листок непрацездатності, застрахованій особі необхідно зателефонувати до Контакт-центру Пенсійного фонду України за багатоканальним телефонним номером 0-800-503-753 та надати інформацію про дату звернення до лікуючого лікаря, номер(и) медичного (их) висновку (ів) про тимчасову втрату працездатності. Консультанти Контакт-центру мають можливість пошуку медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Електронному реєстрі листків непрацездатності, після чого інформують заявника про результат обробки медичного висновку або про те, що він не надходив на обробку до Електронного реєстру листків непрацездатності.

Якщо медичний висновок про тимчасову непрацездатність не надходив на обробку до Електронного реєстру листків непрацездатності (далі – Реєстр), необхідно звернутися до лікаря для направлення такого висновку до Реєстру.

Якщо результат обробки медичного висновку про тимчасову непрацездатність Непрацездатну особу не знайдено в Реєстрі застрахованих осіб, застрахованій особі необхідно:

звернутися до лікуючого лікаря для перевірки коректності реєстраційного номера облікової картки платника податків/паспортних даних, ПІБ та у разі коригування направити медичний висновок про тимчасову непрацездатність до Реєстру;

звернутися до роботодавця (за основним місцем роботи) для перевірки наданої інформації про працевлаштування та трудові відносини у разі, якщо особа нещодавно працевлаштована (відсутні відомості у звіті за останній закритий квартал), для подання довідкового звіту за формою Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, після чого – звернутися до лікуючого лікаря для відправлення медичного висновку про тимчасову непрацездатність до Реєстру.

Якщо результат обробки медичного висновку про тимчасову непрацездатність Помилка однозначного пошуку в Реєстрі застрахованих осіб/За направленими персональними даними знайдено більше однієї особи/Перевірте ПІБ та документ особи, застрахованій особі необхідно перевірити в особистому кабінеті застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України коректність відображення ПІБ та реєстраційного номера облікової картки платника податків:

у разі виявлення застрахованою особою некоректних відомостей у своїй обліковій картці (прізвище, ім’я, по батькові на поточний момент; реєстраційний номер облікової картки платника податків; дата народження, місце народження; стать; громадянство; серія та номер паспорта; номер телефону (за згодою); адреса місця проживання) вона може подати анкету застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України для внесення/зміни/уточнення даних у Реєстр(і) застрахованих осіб;

якщо дані в Реєстрі застрахованих осіб коректні – звернутися до лікуючого лікаря для перевірки коректності реєстраційного номера облікової картки платника податків/паспортних даних та ПІБ у медичному висновку, у разі коригування – направити медичний висновок про тимчасову непрацездатність до Реєстру.

Якщо результат обробки медичного висновку про тимчасову непрацездатність Відсутня інформація про трудові відносини на дату початку періоду непрацездатності:

у разі якщо особа, стосовно якої створено медичний висновок про тимчасову непрацездатність, офіційно працевлаштована, необхідно виконати такі кроки:

в кабінеті застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України перевірити наявність даних про трудові відносини – нараховану  заробітну плату по страхувальнику, в якого особа працює (пункт Моя заробітна плата – Заробітна плата/дохід (по страхувальниках);

звернутися до роботодавця для перевірки в особистому кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України даних про трудові відносини.

 

у разі якщо дані про трудові відносини відсутні або недостовірні:

страхувальнику необхідно надати звіт за формою Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;

якщо особа нещодавно працевлаштована (відсутні відомості у звіті за останній закритий квартал), необхідно подати повідомлення про прийняття працівника на роботу;

у разі наявності недостовірних даних страхувальнику необхідно подати уточнюючий звіт з достовірними даними.

 

За результатами проведених дій (відповідно до кроку 2) перевірити в особистому кабінеті застрахованої особи та/або страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України коректність відображення даних про трудові відносини, поданих страхувальником.

 У разі коректного відображення даних про працевлаштування звернутись до лікаря з проханням направити медичний висновок про тимчасову непрацездатність повторно до Електронного реєстру листків непрацездатності.

 

 

 

piktochart 55159969 1024x504

 

background Layer 1