Пропустити навігацію

Інформаційна довідка щодо проведеної роботи по виявленню ознак використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю за січень-вересень 2022 року

 

Застраховані особи

За даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб) загальна чисельність застрахованих осіб у:

липні 2022 року склала 10 828,2 тис. осіб, що більше, ніж у червні 2022 року на 102,0 тис. осіб (101,0%), ніж у січні  2022 року на 458,2 тис. осіб (104,4%);

серпні 2022 року склала 10 785,6 тис. осіб, що менше, ніж у липні 2022 року на 42,7 тис. осіб (99,6%),  більше ніж у січні 2022 року на 415,5 тис. осіб (104,0%);

вересні 2022 року склала 10 705,7 тис. осіб, що менше, ніж у серпні 2022 року на 79,9 тис. осіб (99,3%), більше ніж у січні 2022 року на 335,6 тис. осіб (103,2%) та менше ніж у грудні 2021 року на 1 337,6 тис. осіб (88,9%). 

 

 

Наймані працівники

У 2022 року в реєстрі застрахованих осіб налічується:

у липні – 8 603,7 тис. найманих працівників (з урахування осіб, яким нараховано грошове забезпечення), що на 65,6 тис. осіб більше ніж у червні 2022 року (100,8%), що на 411,0 тис. осіб більше ніж у січні 2022 року (105,0%);

у серпні – 8 571,1 тис. найманих працівників (з урахування осіб, яким нараховано грошове забезпечення), що на 32,6 тис. осіб менше ніж у липні 2022 року (99,6%), на 378,4 тис. осіб більше ніж у січні 2022 року (104,6%);

у вересні – 8 506,5 тис. найманих працівників (з урахування осіб, яким нараховано грошове забезпечення), що на 64,6 тис. осіб  (99,2%) менше ніж у серпні 2022 року, на 313,8 тис. осіб більше ніж у січні 2022 року (103,8%) та на 1 300,8 тис. осіб менше ніж у грудні 2021 року (86,7%). Відповідно до відомостей про трудові відносини, у січні – вересні 2022 року прийнято на роботу – 2 202,0 тис. осіб, а припинено трудові відносини з 2 479,6 тис. особами. Звільнено на 277,6 тис. осіб більше ніж працевлаштовано.

Звільнених осіб більше ніж працевлаштованих по всіх регіонах.

 

 

Фізичні особи–підприємці

За даними Державної податкової служби України, отриманими в порядку обміну інформацією, обліковується 2 019,4 тис. фізичних осіб–підприємців.

За  січень – вересень 2022 року припинили діяльність 148,4 тис. фізичних осіб–підприємців, з них 23,7 тис. осіб перебувають у трудових відносинах.

Крім того, за вказаний період 109,4 тис. осіб зареєструвались, як фізична особа–підприємець.

 

 

Динаміка застрахованих осіб

 У вересні 2022 року порівняно з груднем 2021 року відбулося зменшення:

застрахованих осіб у 16 регіонах, крім Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Львівської, Рівненської,  Хмельницької,  Черкаської, Чернівецької  областей;

найманих працівників майже у всіх регіонах, крім Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Львівської, Рівненської, Хмельницької, Черкаської областей.

За всіма видами економічної діяльності відбулося зменшення чисельності найманих працівників. Найбільше у:

оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (КВЕД 45-47) на 511,0 тис. осіб у вересні 2022 року порівняно до грудня 2021 року  та на 187,2 тис. осіб порівняно до січня 2022 року. 

переробній промисловості (КВЕД 10-33) на 404,8 тис. осіб у вересні 2022 року порівняно до грудня 2021 року та на 116,7 тис. осіб порівняно до січня 2022 року;

будівництві (КВЕД 41-43) на 174,4 тис. осіб у вересні 2022 року порівняно до грудня 2021 року та на 49,4 тис. осіб порівняно до січня 2022 року;

транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності (КВЕД 49-53) на 166,1 тис. осіб у вересні 2022 року порівняно до грудня 2021 року та на 70,8 тис. осіб порівняно до січня 2022 року.

 

 

Наймані працівники, які отримують заробітну плату менше мінімальної, встановленої законодавством

Із загальної чисельності найманих працівників у вересні 2022 року 1 827,6 тис. застрахованим особам (21,5%) нараховано заробітну плату менше мінімального розміру, встановленого законодавством (6500,00 грн).

Частина таких застрахованих осіб, збільшилась порівняно з січнем 2022 року на 834,8 тис. осіб та порівняно з груднем 2021 року на 704,1 тис. осіб.

У липні 2022 року кількість таких осіб порівняно до червня 2022 року зменшилась на  71,0 тис. осіб. У серпні 2022 року кількість таких осіб порівняно до  2022 року зменшилась на 117,5 тис. осіб.

 

 

Застраховані особи, які працювали неповний робочий час та виконували роботи за угодами цивільно-правового характеру

Чисельність застрахованих осіб, які працювали неповний робочий час, виконували роботи за угодами цивільно-правового характеру:

у липні 2022 року складає 1 051,9 тис. найманих осіб працювали неповний робочий час та 119,0 тис. осіб виконували роботи (надавали послуги) за цивільно-правовими договорами;

у серпні 2022 року складає 1 048,7 тис. найманих осіб працювали неповний робочий час та 119,5 тис. осіб виконували роботи (надавали послуги) за цивільно-правовими договорами;

у вересні 2022 року складає 1 039,9 тис. найманих осіб працювали неповний робочий час та 119,3 тис. осіб виконували роботи (надавали послуги) за цивільно-правовими договорами.

Доплату до мінімального страхового внеску у липні 2022 року здійснено за  800,6 тис. осіб, у серпні 2022 року – за 680,3 тис. осіб, у вересні 2022 року – за 612,6 тис. осіб.

Чисельність осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за угодами цивільно-правового характеру протягом ІІІ кварталу 2022 року зменшилась у порівнянні з груднем 2021 року на 70,4 тис. осіб.

Чисельність осіб, які працювали неповний робочий день протягом ІІІ кварталу 2022 року зменшилась у порівнянні з груднем 2021 року на 13,2 тис. осіб. Водночас, збільшення чисельності осіб, які працювали неповний робочий день у вересні 2022 року у порівнянні з груднем 2021 року відбулось у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській,  Черкаській областях та м. Києві.

 

 

Керівники підприємств, які отримують заробітну плату, на рівні та менше мінімальної

Чисельність керівників, які працюють за основним місцем роботи та яким нараховано заробітну плату на рівні та менше мінімальної, у вересні 2022 року – 33,3 тис. осіб, що на 19,9 тис. осіб, менше, ніж у грудні 2021 року. 

 

 

Заходи, спрямовані на виявлення ознак використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю

У січні – вересні 2022 року, за результатами моніторингу реєстру застрахованих осіб, органами Пенсійного фонду України надано інформацію:

– органам Державної служби України з питань праці по 176,3 тис. страхувальниках (по 1 707,2 тис. застрахованих осіб), які мають ознаки можливих порушень законодавства про працю для вжиття відповідних заходів реагування.

– органам Державної податкової служби України по 70,4 тис. страхувальниках (по 262,5 тис. застрахованих особах), що порушують законодавчі вимоги щодо здійснення доплати до мінімального страхового внеску та/або у яких наявне повідомлення про прийняття на роботу та відсутня заробітна плата у звітності по єдиному внеску. Органами Державної податкової служби України узгоджено суми донарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування по застрахованих особах на 1 497,2 тис. грн.

Крім того, органами Пенсійного фонду України за 9 місяців 2022 року по 98,1 тис. суб’єктах, які виплачують заробітну плату менше мінімальної, направлено повідомлення до місцевих органів виконавчої влади, сторонам соціального діалогу по 5,7 тис. суб’єктах.

Проведено 54 спільні наради за участю сторін соціального діалогу та органів Пенсійного фонду України, де заслухано керівників та власників підприємств, які виплачують заробітну плату в розмірі менше мінімального.

2,3 тис. суб’єктів господарювання заслухано на комісіях з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення.

 

 

Роз’яснювальна робота органів Фонду щодо дотримання роботодавцями законодавства про оплату праці

Фахівцями Пенсійного фонду України взято участь у 1,3 тис. виступах на місцевих радіо та телеканалах, опубліковано 0,2 тис. статей в пресі, проведено 2,5 тис. зустрічей в трудових колективах по роз’ясненню необхідності дотримання роботодавцями законодавства про оплату праці, а також соціальних переваг отримання легальних доходів та повноти і своєчасності сплати єдиного внеску, як гарантії реалізації прав найманих працівників на загальнообов’язкове соціальне страхування. Крім того:

розповсюджено буклетів, листівок – 91,9 тис.;

розміщено інформаційні повідомлення на вебресурсах – 6,4 тис.;

проведено 0,5 тис. семінарів зі страхувальниками;

проведено 225 флешмобів;

розміщено соціальної реклами на телебаченні та радіо – 4,6 тис.;

проведено 192 круглих столи.

Завантажити презентацію можна  тут ⇓

 

Slajd1 300x169

Slajd2 300x169

Slajd3 300x169

 

Slajd4 300x169

Slajd5 300x169

 

 

 

background Layer 1