Пропустити навігацію

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА”Про затвердження змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до ПФУ”

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

до проекту постанови правління Пенсійного фонду України

 

“Про затвердження змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України”

 

 

1.    Обґрунтування необхідності прийняття постанови

 

Проект акта розроблено на виконання підпункту 3 пункту 9 розділу ІІ Закону України від 03 жовтня 2017 року № 2148-VIII Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”, з метою приведення Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України 19.12.03 № 21-1 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 16.01.04 за № 64/8663, (далі – Інструкція) у відповідність до вимог чинного законодавства.

 

 

2.  Мета прийняття постанови і шляхи її досягнення

 

Законом України від 3 жовтня 2017 року № 2148-VIII Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” внесено зміни до Законів України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про збір на обов’язкове держане пенсійне страхування” щодо витрат Пенсійного фонду на виплату та доставку пенсій за віком, призначених  на пільгових умовах, які підлягають відшкодуванню. У зв’язку із чим, вносяться зміни до розділу 6 Інструкції щодо посилання на нормативні акти вищої юридичної сили стосовно відшкодування вищезазначених витрат та назв додатків до зазначеного розділу.

 

Відповідно до норм статті 12 Закону України від 2 червня 2016 року        № 1404-VIII “Про виконавче провадження” щодо строків пред’явлення виконавчих документів до примусового виконання, за якими стягувачем є держава або державний орган, вносяться зміни до форм вимог про сплату боргу та рішень про застосування фінансових санкцій органів Пенсійного фонду, що є додатками до Інструкції, а саме змінено строк пред’явлення цих документів до примусового виконання з одного року на три місяці.

 

Також, передбачається приведення термінології Інструкції у відповідність до офіційного перекладу Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї, ратифікованої Законом України від 16 грудня 2009 року № 1767-VI, у зв’язку з чим у тексті Інструкції терміни  інвалід”, дитина – інвалід” замінюються на терміни “особа з інвалідністю”, дитина з інвалідністю”.

 

У відповідності із нормами Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” (із змінами) в Інструкцію вносяться зміни щодо уточнення видів господарських операцій з яких сплачується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.

 

 

3.    Правові аспекти

 

Перелік нормативно-правових актів у даній сфері правового регулювання:

 

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”;

 

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

 

Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”;

 

Закон України “Про виконавче провадження”;

 

 

4. Фінансово – економічне обґрунтування

 

Прийняття проекту постанови не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

 

 

5.    Позиція заінтересованих органів

 

Позиція заінтересованих органів буде з’ясована після погодження проекту постанови. Проект постанови потребує погодження із Міністерством соціальної політики України.

 

 

6. Регіональний аспект

 

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

 

6¹. Запобігання дискримінації

 

 Проект постанови не містить положень дискримінаційного характеру та не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

 

 

7. Запобігання корупції

 

 Проект постанови не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект постанови не потребує проведення антикорупційної експертизи.

 

 

8. Громадське обговорення

 

Проект постанови розміщено в мережі Інтернет на офіційному Веб-сайті Пенсійного фонду України.

 

 

9. Позиція соціальних партнерів

 

Позиція буде з’ясована після погодження зазначеного проекту постанови із соціальними партнерами  та організаціями інвалідів.

 

 

10. Оцінка регуляторного впливу

 

Проект постанови  не є регуляторним актом.

 

 

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

 

Реалізація проекту акта не впливатиме на ринок праці.

 

 

11. Прогноз результатів

 

Прийняття проекту акта дозволить привести у відповідність нормативно-правові акти Пенсійного фонду України до норм чинного законодавства.

 

 

 

 

 

 

Голова правління                                                                      О. Зарудний

 

 

 

“___”_________2017 р.

 

 

 

background Layer 1