Пропустити навігацію

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту постанови правління ПФУ “Про затвердж. Порядку розрахунку недоотриманої ПФУ суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску на загальн. держ.соц. страх.”

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

до проекту постанови правління Пенсійного фонду України

 

 “Про затвердження Порядку розрахунку недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів від застосування

 

 пільгового розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

 

 

1.                Обґрунтування необхідності прийняття постанови

 

 

Проект акта розроблено відповідно до пункту 97 розділу VIII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон), яким передбачено, що щороку в законі про Державний бюджет України на відповідний рік затверджуються видатки на покриття Пенсійному фонду України недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 цього Закону

 

Розрахунок недоотриманих Пенсійним фондом України сум, передбачених абзацом першим цього пункту, здійснюється у порядку, встановленому Пенсійним фондом України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

 

Проект постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження Порядку розрахунку недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску” (далі – проект постанови) розроблено Пенсійним фондом України з метою визначення механізму здійснення розрахунку недоотриманих Пенсійним фондом України сум коштів від застосування пільгових розмірів єдиного внеску, для компенсації втрат Пенсійного фонду України з Державного бюджету України.

 

 

2.                Мета прийняття постанови і шляхи її досягнення

 

 

Частиною п’ятою статті 8 Закону встановлено єдиний внесок для роботодавців у розмірі 22 відсотки заробітної плати найманого працівника.

 

Підприємства, установи і організації, в яких працюють інваліди, Єдиний внесок сплачують у розмірі 8,41 відсотка заробітної плати працюючих інвалідів; підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, – у розмірі 5,3 відсотка заробітної плати усіх працівників; підприємства та організації громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, – у розмірі 5,5 відсотка заробітної плати працюючих інвалідів.

 

Проектом постанови передбачено механізм здійснення розрахунку недоотриманих Пенсійним фондом України сум коштів від застосування вищезазначених пільгових розмірів єдиного внеску.

 

 Для визначення недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів за даними звітності платників визначається різниця між сумою єдиного внеску, розрахованою в розмірі передбаченому частиною п’ятою, та сумою єдиного внеску, розрахованою в розмірі, передбаченому частинами тринадцятою, чотирнадцятою статті 8 цього Закону.

 

 

3.                      Правові аспекти

 

Перелік нормативно-правових актів у даній сфері правового регулювання:

 

Бюджетний кодекс України;

 

Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік;

 

Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

 

 

4. Фінансово – економічне обґрунтування

 

Прийняття проекту постанови не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

 

 

5.                Позиція заінтересованих органів

 

Позиція заінтересованих органів буде з’ясована після погодження проекту постанови. Проект постанови потребує погодження із Міністерством соціальної політики України, Міністерством фінансів України, Державною фіскальною службою України.

 

 

6. Регіональний аспект

 

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

 

6¹. Запобігання дискримінації

 

 Проект постанови не містить положень дискримінаційного характеру та не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

 

 

7. Запобігання корупції

 

 Проект постанови не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект постанови не потребує проведення антикорупційної експертизи.

 

 

8. Громадське обговорення

 

Проект постанови розміщено в мережі Інтернет на офіційному Веб-сайті Пенсійного фонду України.

 

 

9. Позиція соціальних партнерів

 

Позиція буде з’ясована після погодження зазначеного проекту постанови із соціальними партнерами  та організаціями інвалідів.

 

 

10. Оцінка регуляторного впливу

 

Проект постанови  не є регуляторним актом.

 

 

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

 

Реалізація проекту акта не впливатиме на ринок праці.

 

 

11. Прогноз результатів

 

Прийняття проекту постанови дозволить визначити механізм здійснення розрахунку недоотриманих Пенсійним фондом України сум коштів від застосування пільгових розмірів єдиного внеску, для компенсації недоотриманих коштів з Державного бюджету України, що позитивно вплине на збалансування бюджету Пенсійного фонду України.

 

 

 

Голова правління                                                                      О. Б. Зарудний

 

 

 

“___”_________2017 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

background Layer 1