Пропустити навігацію

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту розпорядження Кабінету Міністрів України

АНАЛІЗ
РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту
розпорядження Кабінету Міністрів України

“Деякі
питання забезпечення реалізації

територіальними
органами Пенсійного фонду України

законів
України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо податкової реформи” та “Про внесення змін та визнання
такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України”

 

1. Визначення та аналіз проблеми,
яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Проект розпорядження розроблено Пенсійним фондом України з метою реалізації
пункту 3 розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
податкової реформи” та пункту 8 розділу ІІІ “Прикінцеві положення” Закону
України “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких
законодавчих актів України”.

      

2. Визначення цілей
державного регулювання

Основною
метою розроблення проекту є:

надання
територіальним органам Пенсійного фонду України дозволу
на проведення перевірок виданих
підприємствами, установами та
організаціями документів для  оформлення
пенсії, а також поданих відомостей
про осіб,
які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному
страхуванню, умови їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством
для визначення права на пенсію;

– виконання
пункту
3 розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
податкової реформи” та пункту 8 розділу ІІІ “Прикінцеві положення” Закону
України “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких
законодавчих актів України”.

З прийняттям запропонованого розпорядження територіальним
органам Пенсійного фонду України буде надано дозвіл
на проведення відповідних перевірок
.

 

3.
Альтернативні способи досягнення цілей

З прийняттям запропонованого розпорядження буде упорядковано механізм
проведення перевірок територіальними органами Пенсійного фонду України, що
дозволить забезпечити дотримання прав застрахованих осіб на пенсійне
забезпечення.

Неприйняття
запропонованого розпорядження унеможливить виконання функцій та обов’язків
Пенсійного фонду України, пов’язаних з здійсненням контролю за достовірністю
відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному
страхуванню та інших відомостей, передбачених законодавством для визначення
права на пенсію, що як наслідок може призвести до нецільового та неефективного
використання коштів загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та
інших коштів, призначених для виплати пенсій.

Таким
чином, на даний час обраний спосіб є єдиним та безальтернативним.

 

 

4. Описання
механізму і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом
прийняття регуляторного акта

Проект акта
розроблено відповідно до пункту 3 розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону
України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової реформи” та пункту 8 розділу ІІІ
“Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких законодавчих актів України”
відповідно до яких
перевірки підприємств, установ та організацій
контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби та Державної фінансової
інспекції України) здійснюються протягом встановленого законами строку виключно
з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб’єкта господарювання
щодо його перевірки.

Разом з тим, підтвердження
достовірності даних та документів, що подаються для призначення пенсій,
включаючи відомості про осіб, умови
їх праці, розмір заробітної плати тощо, передбачених законодавством для
визначення права на пенсію, безпосередньо впливають на розмір пенсійних виплат,
а з урахуванням періодичного характеру цих платежів – покликані забезпечити
цільове та ефективне використання державних коштів, призначених для виплати пенсій.

Протягом
2014 року органами Пенсійного фонду призначено 529 тис. пенсій, у зв’язку з чим
проведено 207,1 тис. перевірок достовірності поданих документів. Виявлено 4,3
тис. порушень на суму 11,2 млн. грн.

 

5.
Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

Оскільки
проект розпорядження розроблено
з метою реалізації пункту 3 розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону України
“Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо податкової реформи” та пункту 8 розділу ІІІ “Прикінцеві положення”
Закону України “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність,
деяких законодавчих актів України” відповідно до яких
перевірки підприємств, установ та організацій контролюючими органами
(крім Державної фіскальної служби та Державної фінансової інспекції України)
здійснюються протягом встановленого законами строку виключно з дозволу Кабінету
Міністрів України або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки,
прийняття регуляторного акта дозволить досягнути поставленої мети.

Вплив
зовнішніх факторів на дію проекту регуляторного акту не передбачається.

 

6. Очікувані
результати прийняття акта

               Негативні фактори прийняття акта
відсутні.

        Вигоди

          Витрати

                                       Сфера
інтересів держави

Забезпечення цільового та
ефективного використання коштів загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування та інших коштів

Додаткові витрати
державного бюджету відсутні

                           Сфера інтересів
суб’єктів господарювання

Впорядкування механізму
проведення перевірок

Витрати суб’єктів господарювання
відсутні

                                       Сфера
інтересів громадян

Забезпечення
дотримання прав застрахованих осіб на пенсійне забезпечення

Витрати громадян
відсутні

 

7.  Обґрунтування строку чинності регуляторного
акта

Регуляторний акт діятиме з моменту
набрання ним чинності.

 

8.       
Визначення
показників результативності регуляторного акта

1)  додаткових надходжень до державного та
місцевих бюджетів і державних цільових фондів у зв’язку з прийняттям проекту –
не передбачається;

2) 
виконання вимог акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат
суб’єктів господарювання та громадян;

3) розмір коштів та час, що
витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними
з виконанням вимог акта – виконання вимог акта не потребує додаткових затрат
платників єдиного внеску;

4) рівень поінформованості суб’єктів
господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий,
оскільки проект розміщено на офіційному                веб-сайті Пенсійного фонду
України
www.pfu.gov.ua у розділі “Проекти
нормативно-правових документів”.

 

9.
Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження
результативності регуляторного акта

Результативність
регуляторного акта здійснюватиметься послідовно 
шляхом базового, повторного та періодичного відстеження його
результативності.

Базове відстеження результативності
регуляторного акта буде здійснюватися після набрання чинності цим регуляторним
актом. Строк виконання заходів – 45 робочих днів.

Повторне відстеження буде здійснено
не пізніше дворічного терміну після набрання чинності цим регуляторним актом.

Періодичне відстеження
результативності регуляторного акта буде здійснено через кожні три роки,
починаючи від дня виконання заходів із повторного відстеження.

Аналіз регуляторного впливу
підготовлено юридичним управлінням Пенсійного фонду України.

У разі виявлення неврегульованих та
проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу показників
дії цього акту, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення
відповідних змін.

 

 

Голова
правління                                                                       
                  О. Зарудний

 

“____” __________ 2015 р.

 

background Layer 1