Пропустити навігацію

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУдо проекту постанови правління Пенсійного фонду України "Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України"

АНАЛІЗ
РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту постанови
правління Пенсійного фонду України

“Про затвердження Змін до
деяких постанов правління

Пенсійного фонду України”

 

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати
шляхом державного регулювання

 

Проект
постанови правління Пенсійного фонду України “Про внесення змін до деяких
постанов правління Пенсійного фонду України” (далі – Постанова) розроблено
Пенсійним фондом України на виконання статті 12 Закону України “Про
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій
території України” (далі – Закон 
1207), якою визначено заходи правового реагування на тимчасово окупованій
території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, та у зв’язку з
прийняттям Закону України “Про запобігання фінансової катастрофи та створення
передумов для економічного зростання в Україні” (далі – Закон № 1166), яким
запроваджено сплату збору у розмірі 0,5 відсотка від сум операцій з купівлі
іноземної валюти в безготівковій таабо готівковій формі юридичними та
фізичними особами.

Прийняття Постанови викликане
необхідністю здійснення обліку сум платежів та стягнення не відшкодованих
фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій осіб, які набули
пільговий стаж на підприємствах місцезнаходженням яких є  Автономна Республіка Крим та місто
Севастополь.

 

2.
Визначення цілей державного регулювання

 

Основними цілями прийняття
Постанови є:

– удосконалення порядку відшкодування сум фактичних витрат на виплату та доставку
пенсій, призначених на пільгових умовах, особам які працювали на підприємствах
місцезнаходженням яких є Автономна Республіка Крим або місто Севастополь;

– забезпечення реалізації в органах Пенсійного фонду
України процедур ведення обліку надходження сум платежів з купівлі іноземної валюти
в безготівковій таабо готівковій формі та закриття карток особових рахунків
платників, які мають переплату у зв’язку з ліквідацією юридичної особи чи
припиненням підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

 

3.         
Альтернативні способи досягнення
цілей

 

Прийняття
Постанови забезпечить досягнення встановлених цілей державного регулювання.

Не
прийняття Постанови призведе до неможливості виконання статті 12 Закону № 1207,
норм Закону № 1166 та забезпечення ведення обліку.

Альтернативних
способів досягнення цілей немає.

 

4.
Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми
шляхом прийняття регуляторного акта

 

Постановою визначено порядок ведення обліку надходження
сум платежів з купівлі іноземної валюти в безготівковій таабо готівковій формі
в окремих реєстрах; закриття карток особових рахунків платників, які
ліквідуються або змінили місцезнаходження/місця проживання; списання боргів чи
переплат та відображення в обліку таких сум боргу чи переплати;

У разі призначення пенсій на пільгових умовах особам, які
мають необхідний стаж роботи не за місцем призначення цієї пенсії, орган
Пенсійного фонду за місцем призначення пенсії надсилає повідомлення про
відшкодування сум фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених
на пільгових умовах, які підлягають відшкодуванню Пенсійному фонду України,
підприємствам не за місцем їх реєстрації, а за їх місцезнаходженням (крім
підприємств місцезнаходженням яких є Автономна Республіка Крим або місто
Севастополь). Відшкодування зазначених сум у таких випадках здійснюється
підприємством на рахунки органу Пенсійного фонду за його місцезнаходженням.

Стягнення сум фактичних витрат на виплату та доставку
пенсій, призначених на пільгових умовах, які підлягають відшкодуванню
Пенсійному фонду України підприємствами, місцезнаходженням яких є Автономна
Республіка Крим або місто Севастополь, здійснюється в судовому порядку з
урахуванням статті 12 Закону № 1207.

 

5.
Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

 

У
разі прийняття Постанови очікується досягнення поставленої мети.

Вплив будь-яких зовнішніх факторів на реалізацію
регуляторного акту не передбачається.

Затвердження
Постанови дасть можливість здійснити реалізацію норм Законів № 1207, № 1166, №
400.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття
регуляторного

 

Вигоди

Витрати

Сфера
інтересів держави

    Приведення нормативно-правових актів
Пенсійного фонду України у відповідність з діючим законодавством.

    

Додаткові
витрати державного бюджету відсутні.

 

 

Сфера інтересів
суб’єктів господарювання

Відсутні

Витрати
суб’єктів господарювання    відсутні

Сфера інтересів громадян

Немає

Витрати
громадян відсутні.

 

 

 

Негативні
фактори прийняття акта відсутні.

 

7.
Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

 

Регуляторний
акт діятиме з моменту набрання ним чинності на період дії Закону України “Про
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій
території України”, Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне
страхування”, Закону України “Про запобігання фінансової катастрофи та
створення передумов для економічного зростання в Україні”, Закону України “Про
пенсійне забезпечення”.

 

8.
Визначення показників результативності регуляторного акта

 

1) прийняття Постанови дасть можливість реалізувати положення Закону № 1207, Закону №
1166, Закону № 400;

2) додаткових надходжень до
державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів у зв’язку з
прийняттям Постанови не передбачається;

3) виконання вимог акта не потребує додаткових
матеріальних та інших витрат суб’єктів господарювання та громадян;

4) розмір коштів, що витрачатиметься суб’єктами
господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта –
кошти не передбачаються;

5) рівень поінформованості суб’єктів господарювання
та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий, оскільки проект
постанови розміщено на офіційному веб-сайті Пенсійного фонду України (
www.pfu.gov.ua)
у розділі “Проекти нормативно-правових документів”.

 

9.
Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження
результативності регуляторного акта

 

Результативність регуляторного акта здійснюватиметься
послідовно  шляхом базового, повторного
та періодичного відстеження його результативності.

Базове
відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися після
набрання чинності цим регуляторним актом. Строк виконання заходів – 45 робочих
днів.

Повторне
відстеження буде здійснено не пізніше дворічного терміну після набрання
чинності цим регуляторним актом.

Періодичне
відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через кожні три
роки, починаючи від дня виконання заходів із повторного відстеження.

Аналіз
регуляторного впливу підготовлено департаментом надходження доходів Пенсійного
фонду України.

У
разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається
встановлювати шляхом аналізу показників дії цього акту, буде розглядатись
можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

 

В. о.
Голови правління                                                                 
В. О. Кравчук

 

 

     
                2014 р.

 

 

 

 

 

background Layer 1