Пропустити навігацію

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту постанови правління Пенсійного фонду України "Про затвердження Порядку ведення обліку страхувальників в органах Пенсійного фонду України"

АНАЛІЗ  
РЕГУЛЯТОРНОГО   ВПЛИВУ

до проекту постанови правління Пенсійного фонду
України “Про затвердження Порядку ведення обліку страхувальників в органах
Пенсійного фонду України”  

 

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати
шляхом державного регулювання

 

Проект постанови правління
Пенсійного фонду України “Про затвердження Порядку ведення обліку
страхувальників в органах Пенсійного фонду України” (далі – Постанова)
розроблено Пенсійним фондом України на виконання статті 15 Закону України “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон № 1058), якою
передбачено, що облік страхувальників, у тому числі і тих, на яких не
поширюється дія Закону України “Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
” (далі –
Закон № 755), – ведеться у порядку,
встановленому правлінням Пенсійного фонду, а також у зв’язку з прийняттям
Закону України від 13.05.2014 № 1258-
VII “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців за
заявницьким принципом” (далі – Закон № 1258).

Прийняття Постанови
викликане необхідністю приведення нормативно-правових актів Пенсійного фонду
України у відповідність до норм чинного законодавства.

 

2. Визначення цілей державного
регулювання

 

Основними цілями прийняття Постанови є виконання статті 15
Закону України Закон № 1058 та забезпечення реалізації в органах Пенсійного
фонду України механізму взяття на облік, внесення змін до облікових даних,
зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України страхувальників, зазначених
у
статті 14 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування
”, ведення реєстру застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також приведення нормативно-правових актів
Пенсійного фонду України у відповідність із актами вищої юридичної сили,
зокрема реалізації норм
Закону
1258, яким спрощено процедуру державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичних осіб – підприємців, а саме виключення з Єдиного державного
реєстру фізичних осіб-підприємців здійснюватиметься за заявницьким принципом,
про що державний реєстратор повідомляє Пенсійний фонд України.

 

3.         
Альтернативні способи досягнення цілей

 

Прийняття Постанови
забезпечить досягнення встановлених цілей державного регулювання.

Не прийняття Постанови призведе
до неможливості виконання    статті 15
Закону № 1058 та забезпечити ведення реєстру застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, який містить
інформацію про страхувальника такої особи.

Альтернативних способів
досягнення цілей немає.

 

4. Опис механізмів і
заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття
регуляторного акта

 

Постановою визначено
порядок взяття на облік та зняття з обліку страхувальників – юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців, що здійснюється органами Пенсійного фонду без
участі цих осіб на підставі повідомлення Державної фіскальної служби України та
державного реєстратора, отриманого в порядку відомчого обміну інформацією, про
проведення державної реєстрації/припинення особи,  так і страхувальників, на яких не поширюється
дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців» (далі – Закон     № 755).

 

5. Аргументування переваги
обраного способу досягнення встановлених цілей

 

У разі прийняття Постанови
очікується досягнення поставленої мети.

Вплив
будь-яких зовнішніх факторів на реалізацію регуляторного акту не
передбачається.

Затвердження Постанови
дасть можливість здійснити реалізацію норм Закону № 1058.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного

 

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Приведення нормативно –
правових актів Пенсійного фонду України у відповідність з діючим
законодавством

Додаткові витрати державного
бюджету відсутні

 

 

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Зменшення витрат
часових та людських у зв’язку із спрощенням
процедури припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців з набранням чинності з 07.07.2014 року Закону 
№ 1258 за заявницьким принципом

Витрати суб’єктів
господарювання    відсутні

Сфера інтересів громадян

Забезпечення реалізації прав
застрахованих осіб

Витрати громадян відсутні

 

 

 

Негативні фактори прийняття акта
відсутні.

 

7. Обґрунтування строку чинності
регуляторного акта

 

Регуляторний акт діятиме з
моменту набрання ним чинності на період дії Закону України “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців
”.

 

8. Визначення показників
результативності регуляторного акта

 

1) прийняття Постанови
дасть можливість реалізувати положення
Закону № 1058 та Закону № 755 , а саме –
ведення о
рганами Пенсійного фонду України обліку страхувальників на
підставі даних, отриманих від органів, що здійснюють державну реєстрацію таких
осіб;

2) додаткових надходжень до 
державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів у зв’язку з
прийняттям Проекту – не передбачається;

3)
виконання вимог акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат
суб’єктів господарювання та громадян;

4)
розмір коштів, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними
особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – кошти не передбачаються,
оскільки взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України страхувальників
здійснюється безкоштовно;

5)
рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з
основних положень акта – високий, оскільки Проект розміщено на офіційному
веб-сайті Пенсійного фонду України (
www.pfu.gov.ua) у розділі “Проекти нормативно-правових документів”.

Результативність акта
характеризуватиметься забезпеченням повноти обліку страхувальників в органах
Пенсійного фонду.

 

9. Визначення заходів, за
допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного
акта

 

Результативність
регуляторного акта здійснюватиметься послідовно 
шляхом базового, повторного та періодичного відстеження його
результативності.

Базове відстеження
результативності регуляторного акта буде здійснюватися після набрання чинності
цим регуляторним актом. Строк виконання заходів – 45 робочих днів.

Повторне відстеження буде
здійснено не пізніше дворічного терміну після набрання чинності цим
регуляторним актом.

Періодичне відстеження
результативності регуляторного акта буде здійснено через кожні три роки,
починаючи від дня виконання заходів із повторного відстеження.

Аналіз регуляторного
впливу підготовлено департаментом надходження доходів Пенсійного фонду України.

У разі виявлення
неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом
аналізу показників дії цього акту, буде розглядатись можливість їх виправлення
шляхом внесення відповідних змін.

 

 

В. о. Голови правління                                                            В.
С. Никитенко

         

 

background Layer 1