Пропустити навігацію

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту постанови Кабінету Міністрів України"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740"

1.
Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного
регулювання

Постанову
розроблено Пенсійним фондом України на виконання законів України від 27.03.2014
№ 1165-VІІ “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України
на 2014 рік” та № 1166-VІІ “Про запобігання фінансової катастрофи та створення
передумов для економічного зростання в Україні”, якими, зокрема, передбачено
запровадження збору з операцій з купівлі іноземної валюти у безготівковій
та/або готівковій формі, а також з метою удосконалення порядку сплати збору на
обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого
майна та здійснення належного контролю за повнотою його нарахування та сплати.

Прийняття
акта дасть можливість контролювати тих платників збору, які порушують
законодавство у відповідній сфері.

 

2.
Визначення цілей державного регулювання

Основною
метою проекту акта є:

реалізація
законодавчих норм щодо збору з операцій з купівлі іноземної валюти у
безготівковій та/або готівковій формі;

удосконалення
положень щодо справляння збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з
операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

 

3.
Альтернативні способи досягнення цілей

Прийняття
проекту акта забезпечить досягнення встановлених цілей державного регулювання,
а  саме дасть можливість:

реалізувати
положення законів України від 27.03.2014 № 1165-VІІ “Про внесення змін до
Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” та № 1166-VІІ “Про
запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного
зростання в Україні” в частині виконання органами Пенсійного фонду України
функцій щодо здійснення контролю за справлянням збору з операцій з купівлі
іноземної валюти у безготівковій та/або готівковій формі;

удосконалити
механізм контролю за справлянням збору на обов’язкове державне пенсійне
страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

Неприйняття
проекту акта може призвести до недоотримання коштів Державного бюджету України,
що використовуються для фінансування соціальних зобов’язань держави.

Таким
чином, обраний спосіб є єдиним та безальтернативним.

 4.
Описання механізму і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми
шляхом прийняття регуляторного акта

 

З метою
реалізації законодавчих норм пропонується внести зміни до постанови Кабінету
Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740 “Про затвердження Порядку
сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів
господарських операцій”, передбачивши сплату юридичними та фізичними особами збору
на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі іноземної валюти
у безготівковій та/або готівковій формі у розмірі 0,5 відсотка.

Передбачено,
що банки подаватимуть до 20 числа місяця, що настає за звітним, до органів
Пенсійного фонду України звіт про нарахування (утримання) та сплату збору на
обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з купівлі
іноземної валюти у безготівковій та/або готівковій формі за гривню згідно
з  встановленою формою.

Також,
пропонується рекомендувати Національному банку забезпечити здійснення контролю
за сплатою (утриманням) збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при
здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти у безготівковій та/або
готівковій формі за гривню та надавати разом з Пенсійним фондом роз’яснення
щодо застосування Порядку в частині сплати збору на обов’язкове державне
пенсійне страхування з операцій з купівлі іноземної валюти у безготівковій
та/або готівковій формі.

Крім
цього, з метою удосконалення порядку сплати збору на обов’язкове державне
пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна та здійснення
належного контролю за повнотою його нарахування та сплати пропонується
запровадити подання нотаріусами відповідного звіту про нарахування та сплату
збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого
майна за встановленою формою. Звіт пропонується подавати до 20 числа місяця, що
настає за останнім місяцем звітного кварталу, органам Пенсійного фонду України,
за місцем ведення нотаріальної діяльності нотаріуса.

Негативні
фактори прийняття акта відсутні.

 

5.
Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

 

Оскільки
проект акта розроблено на виконання законів України від 27.03.2014 № 1165-VІІ
“Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”
та № 1166-VІІ “Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для
економічного зростання в Україні”, у разі прийняття регуляторного акта
очікується досягнення поставленої мети.

Вплив
зовнішніх факторів на дію проекту регуляторного акту не передбачається.

 

6.
Очікувані результати прийняття акта

 

               Негативні фактори прийняття акта
відсутні.

        Вигоди

          Витрати

                                       Сфера
інтересів держави

Приведення
нормативно- правових актів у відповідність з діючим законодавством

 

Додаткові
витрати державного бюджету відсутні

                           Сфера інтересів
суб’єктів господарювання

Упорядкування
механізму справляння збору з окремих видів господарських операцій

Витрати
суб’єктів господарювання    відсутні

                                       Сфера
інтересів громадян

Забезпечення
дотримання  прав застрахованих осіб на
соціальне забезпечення

Витрати
громадян відсутні

 

7.  Обґрунтування строку чинності регуляторного
акта

 

Регуляторний
акт діятиме з моменту набрання ним чинності на період дії Закону України “Про
збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”.

 

8.  Визначення показників
результативності регуляторного акта

 

1) у
зв’язку з прийняттям проекту акта передбачаються додаткові надходження
Державного бюджету України;

2)  виконання вимог акта не потребує додаткових
матеріальних та інших витрат суб’єктів господарювання та громадян;

3)
розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними
з виконанням вимог акта – виконання вимог акта не потребує додаткових затрат
суб’єктів господарювання;

4)
рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта –
високий, оскільки проект акта офіційно оприлюднено в мережі Інтернет на
веб-сайті Пенсійного фонду України www.pfu.gov.ua.

 

9.
Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження
результативності регуляторного акта

 

Результативність
регуляторного акта здійснюватиметься послідовно 
шляхом базового, повторного та періодичного відстеження його
результативності.

Базове
відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися після
набрання чинності цим регуляторним актом. Строк виконання заходів – 45 робочих
днів.

Повторне
відстеження буде здійснено не пізніше дворічного терміну після набрання
чинності цим регуляторним актом.

Періодичне
відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через кожні три
роки, починаючи від дня виконання заходів із повторного відстеження.

Аналіз
регуляторного впливу підготовлено юридичним управлінням Пенсійного фонду
України.

У разі
виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається
встановлювати шляхом аналізу показників дії цього акту, буде розглядатись
можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

В. о. Голови правління                                                         
   В. С. Никитенко

 

 

background Layer 1