Пропустити навігацію

Аналіз регуляторного впливу проекту постанови правління Пенсійного фонду України

 

АНАЛІЗ
РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту постанови
правління Пенсійного фонду України

Про затвердження Переліку питань для здійснення планових перевірок
органами Пенсійного фонду України та форми Акта, що складається за їх результатами

 

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати
шляхом

державного
регулювання

Проект постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження
Переліку питань для здійснення планових перевірок органами Пенсійного фонду
України та форми Акта, що складається за їх результатами”
розроблено у зв’язку з набранням чинності Закону України від 04.07.2013 № 406-
VII Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв’язку проведенням адміністративної реформи
, відповідно до Закону
України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”,
Закону України “Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” для
використання посадовими особами органів Пенсійного фонду України при здійсненні
перевірок щодо
правильності
нарахування, обчислення та сплати платежів, контроль за нарахуванням та сплатою
яких покладено на Пенсійний фонд України, а також достовірності відомостей,
поданих до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального
страхування
.

 

 

2. Визначення цілей державного
регулювання

Проект дасть
можливість чітко визначити перелік питань, які підлягають перевірці органами
Пенсійного фонду України та забезпечити єдиний підхід до оформлення результатів
перевірок щодо правильності
нарахування, обчислення та сплати платежів, контроль за нарахуванням та сплатою
яких покладено на Пенсійний фонд України, а також достовірності відомостей,
поданих до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування, що забезпечить виконання органами
Пенсійного фонду України покладених на них завдань і функцій.

 

3.     Альтернативні способи
досягнення цілей

Затвердження Проекту забезпечить досягнення встановлених цілей
державного регулювання.        

Цей Проект встановлює чіткий перелік питань, які підлягають перевірці
органами Пенсійного фонду України та єдині вимоги до оформлення результатів
перевірок дотримання платниками законодавства з питань нарахування, обчислення та сплати страхових
внесків та інших платежів, контроль за сплатою яких покладено на органи
Пенсійного фонду України,
а також достовірності відомостей, поданих до
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Не прийняття Проекту не дасть можливості органам Пенсійного фонду
виконувати функції щодо належного контролю за повнотою і своєчасністю сплати
платежів, контроль за сплатою яких покладено на органи Пенсійного фонду
України, а також достовірності відомостей, поданих до Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Таким чином, обраний спосіб є єдиним та
безальтернативним.

 

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної
проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Основною метою постанови є затвердження переліку
питань для здійснення перевірки органами Пенсійного фонду України та форми
акта, що складається органами Пенсійного фонду України за результатами
перевірки, що дасть можливість забезпечити єдиний підхід до оформлення
результатів планових перевірок.

Проектом постанови визначено перелік питань, які перевіряються
органами Пенсійного фонду України відповідно до компетенції та форму акта, яка

складається з таких частин: переліку
питань, які перевіряються,
опису виявлених порушень; переліку питань
щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, які
здійснювали перевірку; пояснень, зауважень або заперечень щодо проведеної
перевірки та складеного акта перевірки та переліку нормативно-правових актів та
нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо
проведення перевірки.

Форма акта містить відомості, передбачені
частиною 6 статті 7 Закону України “Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності”.

Опис виявлених порушень акта містить результати перевірки, які
групуються за видами показників та в розрізі звітних періодів.

У висновку відображається узагальнений опис
виявлених перевіркою порушень законодавства.

З прийняттям Постанови нормативно-правові акти
Пенсійного фонду України будуть приведені у відповідність до
нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

 

5. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених
цілей

Затвердження Проекту дасть можливість органам Пенсійного фонду
виконувати функції
щодо належного контролю за повнотою і своєчасністю сплати
платежів, контроль за сплатою яких покладено на органи Пенсійного фонду
України, а також достовірності відомостей, поданих до Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування
.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Позитивними факторами прийняття акта є:

– чітко визначений перелік питань, які підлягають перевірці органами
Пенсійного фонду України;

– забезпечення єдиного підходу до оформлення
результатів перевірок, пов’язаних з контролем за повнотою і своєчасністю сплати
платежів, контроль за сплатою яких покладено на органи Пенсійного фонду України;

– підвищення ефективності контрольно-перевірочної роботи органів
Пенсійного фонду України, захист інтересів платників при наданні документів під
час проведення перевірок, а також заперечень(у разі незгоди з висновками
перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті перевірки).

Негативні фактори прийняття акта відсутні.

Вплив будь-яких зовнішніх факторів на
реалізацію регуляторного акту не передбачається.

 

Витрати

Вигоди

держава

відсутні

Забезпечення єдиного підходу
до оформлення результатів перевірок,
здійснення належного контролю не порушуючи інтереси держави, суб’єктів господарювання
та громадян.

населення

відсутні

Захист прав застрахованих осіб

суб’єкти
господарювання

відсутні

Чітко визначений перелік питань,
які підлягають перевірці органами Пенсійного фонду України, захист інтересів
платників єдиного внеску при наданні документів під час проведення перевірок,
а також заперечень (у разі незгоди з висновками перевірки чи фактами та
даними, викладеними в акті перевірки).

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Регуляторний акт діятиме з моменту набрання ним чинності на період дії
Законів України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування”, “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”,
Про збір на обов’язкове
державне пенсійне страхування
.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

1) додаткові надходження до державного та місцевих бюджетів і державних
цільових фондів, пов’язаних з дією акта – передбачаються додаткові надходження
у разі донарахування сум страхових внесків (збору) за результатами проведення
перевірок;

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких
поширюватиметься дія акта – всі страхувальники, які використовують працю
найманих працівників, застраховані особи;

3) розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання
та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – виконання вимог
акта не потребує додаткових затрат платників єдиного внеску;

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних
осіб з основних положень акта – високий, оскільки суб’єкти   будуть поінформовані щодо прийняття проекту
шляхом його офіційного оприлюднення.

 

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності регуляторного акта

У разі затвердження Проекту послідовно здійснюються базове, повторне
та періодичне відстеження його результативності згідно із статтею 10 Закону
України
Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності
.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде
здійснюватися після набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта
здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності регуляторним актом шляхом
аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта
здійснюватиметься через кожні три роки, починаючи від дня виконання заходів із
повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульовані та проблемні питання будуть виправлені
шляхом внесення відповідних змін.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено департаментом надходження
доходів Пенсійного фонду України.

 

 

В. о. Голови правління                                                      
           В. О. Кравчук

 

background Layer 1