Пропустити навігацію

Аналіз регуляторного впливу проекту постанови правління Пенсійного фонду України “Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 № 21-1”

 

 

АНАЛІЗ
РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту
постанови правління Пенсійного фонду України

“Про
внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України

від
19 грудня 2003 № 21-1”

 

 

1. Визначення проблеми, яку буде
розв’язано шляхом державного регулювання

 

Проект постанови правління Пенсійного фонду України “Про внесення змін
до постанови правління Пенсійного фонду України від                 19 грудня 2003 № 21-1” (далі – Проект) розроблено
Пенсійним фондом України відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування” (далі – Закон) та
листа Міністерства юстиції України від 21.08.2013 № 11697/10.1 з метою
приведення у відповідність Інструкції про порядок обчислення і сплати
страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, яка затверджена
постановою правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 № 21-1 та
зареєстрована у Міністерстві юстиції України від 16 січня 2004 за № 64/8663
(далі-Інструкція), до вимог частини третьої статті 24 Закону, а також внесення
редакційних змін до форми додатків 6, 7 Інструкції.

 

2. Визначення цілей державного
регулювання

 

Основною метою прийняття Постанови є:

– приведення у відповідність нормативно-правових актів із діючим
законодавством;

– внесення редакційних змін до форми додатків 6, 7 Інструкції.

З прийняттям Постанови нормативно-правові акти Пенсійного фонду
України будуть приведені у відповідність до нормативно-правових актів вищої
сили.

 

3.
Альтернативні способи досягнення цілей

 

Прийняття Проекту забезпечить досягнення
встановлених цілей державного регулювання.

З прийняттям зазначеного Проекту
нормативно-правові акти Пенсійного фонду України буде приведено у відповідність
до нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

Неприйняття Проекту призведе до
неузгодженості Інструкції з діючим законодавством.

Таким чином, обраний спосіб є єдиним та
безальтернативним
.

 

 

 

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної
проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

 

Основним механізмом досягнення мети є
приведення у відповідність положень розділу 15 Інструкції до вимог частини
третьої статті 24 Закону
та внесення редакційних зміни до форми додатків 6, 7
Інструкції.

 

 

 

5. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

 

Оскільки Проект розроблено на виконання
Закону, у разі прийняття регуляторного акта очікується досягнення поставленої
мети.

Вплив зовнішніх факторів на дію проекту
регуляторного акту не передбачається.

 

 

6. Визначення очікуваних
результати прийняття акта

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Прийняття проекту постанови
дозволить органам ПФУ забезпечити виконання норм чинного законодавства

Витрати державного та місцевих
бюджетів відсутні

 

Інтереси суб’єктів
господарювання

Немає

Реалізація положень
регуляторного акта не потребує матеріальних затрат

Норми цього
регуляторного акта не впливатимуть на інтереси громадян

 

 

7. Обґрунтування строку чинності
регуляторного акта

 

Регуляторний
акт діятиме з моменту набрання ним чинності та на весь період дії Закону
України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

 

1)
додаткових надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових
фондів, пов’язаних з дією акта – не передбачається;

 

 

 

2)
виконання вимог акта не потребує додаткових матеріальних   та
інших витрат суб’єктів господарювання та громадян;

3)
розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або
фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – виконання вимог акта
не потребує додаткових затрат платників страхових внесків;

4)
рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з
основних положень акта – високий, оскільки суб’єкти будуть поінформовані щодо
прийняття проекту шляхом його офіційного оприлюднення.

 

 

9. Визначення заходів, за
допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного
акта

 

У разі
затвердження Проекту послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне
відстеження його результативності згідно із статтею 10 Закону України “Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Базове
відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися після
набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне
відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з
дня набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне
відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через кожні
три роки, починаючи від дня виконання заходів із повторного відстеження.

У разі
виявлення неврегульовані та проблемні питання будуть виправлені шляхом внесення
відповідних змін.

Аналіз
регуляторного впливу підготовлено департаментом надходження доходів Пенсійного
фонду України.

 

 

В. о Голови правління                                                                
В. О. Кравчук

background Layer 1