Пропустити навігацію

Аналіз регуляторного впливу проекту постанови правління Пенсійного фонду України “Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-2”

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту
постанови правління Пенсійного фонду України

 “Про внесення  змін  до постанови правління Пенсійного фонду
України від 27.09.2010 №
21-2”

 

1.
Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано
шляхом державного регулювання

 

Проект постанови правління
Пенсійного фонду України “Про внесення змін до постанови правління Пенсійного
фонду України від 27.09.2010  № 21-2” (далі – Постанова) розроблено
Пенсійним фондом України у зв’язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 №
406-
VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у
зв’язку з проведенням адміністративної реформи» (далі – Закон № 406-
VII), яким урегульовано
питання щодо передачі функцій з адміністрування єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від Пенсійного фонду України
Міністерству доходів і зборів України.

 

 

2. Визначення цілей державного
регулювання

 

Основною
метою Постанови є:

приведення у відповідність із діючим законодавством нормативно-правових
актів Пенсійного фонду України;

вилучення  положення Порядку щодо
ведення органами Пенсійного фонду України обліку платежів зі сплати єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оскільки облік
зазначених платежів здійснюватимуть органи Міністерства доходів і зборів
України.

З
прийняттям Постанови нормативно-правові акти Пенсійного фонду України будуть
приведені у відповідність до нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

 

 

3.
Альтернативні способи досягнення цілей

 

Прийняття
Постанови забезпечить досягнення встановлених цілей державного регулювання.

З прийняттям Постанови
нормативно-правові акти Пенсійного фонду України будуть приведені у
відповідність до нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

Неприйняття
Постанови призведе до неузгодженості нормативно-правових актів Пенсійного фонду
України з діючим законодавством.

 

 

 

4. Описання механізму і заходів,
які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного
акта

 

Постановою передбачено вилучення 
положення Порядку щодо ведення органами Пенсійного фонду України обліку
платежів зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування.

 

5. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

 

Оскільки
Постанову розроблено на виконання Закону № 406-VII у разі прийняття
регуляторного акта очікується досягнення поставленої мети.

Вплив
зовнішніх факторів на дію проекту регуляторного акту не передбачається.

 

6. Очікувані результати прийняття
акта

 

               Негативні фактори прийняття акта
відсутні.

        Вигоди


          Витрати

                                       Сфера
інтересів держави

Приведення нормативно-
актів у відповідність з актами вищої юридичної вили

Додаткові
витрати державного бюджету відсутні

                           Сфера інтересів суб’єктів
господарювання

Немає

Витрати суб’єктів господарювання
відсутні

                                       Сфера
інтересів громадян

Немає

Витрати
громадян відсутні

 

7. 
Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

 

Регуляторний
акт діятиме з моменту набрання ним чинності  
на період дії Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, Закону України “Про збір на обов’язкове
державне пенсійне страхування”, Закону України “ Про
наукову і науково-технічну діяльність”.

 

8.            
Визначення показників
результативності регуляторного акта

 

1)  додаткових надходжень до державного та
місцевих бюджетів і державних цільових фондів у зв’язку з прийняттям Проекту –
не передбачається;

2) 
виконання вимог акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат
суб’єктів господарювання та громадян;

3) розмір
коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними
особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – виконання вимог акта не потребує
додаткових затрат платників єдиного внеску;

4) рівень поінформованості
суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта –
високий, оскільки Проект Постанови офіційно оприлюднено
в мережі Інтернет на веб-сайті Пенсійного
фонду України www.pfu.gov.ua.

 

9.    
Визначення заходів, за
допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного
акта

 

Результативність  регуляторного акта  здійснюватиметься послідовно  шляхом базового, повторного та періодичного
відстеження його результативності.

Базове відстеження
результативності регуляторного акта буде здійснюватися після набрання чинності
цим регуляторним актом. Строк виконання заходів – 45 робочих днів.

Повторне відстеження буде
здійснено не пізніше дворічного терміну після набрання чинності цим
регуляторним актом.

Періодичне відстеження
результативності регуляторного акта буде здійснено через кожні три роки,
починаючи від дня виконання заходів із повторного відстеження.

Аналіз регуляторного впливу
підготовлено департаментом надходження доходів Пенсійного фонду України.

У разі виявлення неврегульованих
та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу
показників дії цього акту, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом
внесення відповідних змін.

 

 

В.
о. Голови правління                                                               
В. О. Кравчук

 

background Layer 1