Пропустити навігацію

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО 
ВПЛИВУ

 

Проект постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження
Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та
застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування до Пенсійного фонду України” (далі – проект) розроблено Пенсійними
фондом України.

 

1.    
Визначення та аналіз проблеми,  яку 
буде  розв’язано  шляхом

державного
регулювання

 

Відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування” та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України,
затвердженого Указом Президента України від 01.03.2001 № 121, правління
Пенсійного фонду України у межах своєї компетенції затверджує інструкції, інші
нормативно-правові акти Пенсійного фонду України.

Необхідність прийняття проекту викликана такими факторами:

1) прийняттям
Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік”, яким збільшено
розмір страхових внесків для страхувальників, що  призведе до збільшення надходження коштів до
Пенсійного фонду України і в свою чергу позитивно вплине на своєчасну та в
повному обсязі виплату пенсій.

Змінено розмір страхового внеску і для застрахованих осіб. Внески
будуть сплачуватися диференційовано. Із заробітної плати або частини заробітної
плати, яка не перевищує розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
розмір страхового внеску становитиме 0,5 відсотка,  а з частини заробітку, що перевищує розмір
прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 2 відсотки.

2) прийняттям
Закону України від 16 листопада 2006 року № 364-
V “Про внесення зміни до Закону України “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” щодо сплати страхових
внесків гірничими підприємствами”  згідно
якого змінено термін сплати страхових внесків до Пенсійного фонду гірничими
підприємствами на більш пізніший. Зазначені зміни прийнято з метою недопущення
виникнення або зростання боргів зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду
України  зазначених підприємств, що
пов’язано з їх бюджетним фінансуванням.

3) дорученням Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 №
50199/3/1-06, відповідно до якого Пенсійний фонд України зобов’язаний
забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із
Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування” щодо сплати страхових внесків гірничими підприємствами”.

 

 

 

2. Визначення цілей державного регулювання

 

Проект розроблено з метою приведення нормативних актів Пенсійного
фонду України у відповідність із діючим законодавством.

 

Підпунктом 2 пункту 8 Прикінцевих положень
Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
визначено, що до набрання чинності законом про спрямування частини страхових
внесків до Накопичувального фонду, страхувальники та
застраховані особи сплачують страхові внески в розмірах, передбачених Законом
України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” для відповідних
платників збору.

Проектом передбачено порядок нарахування та сплата страхових внесків
страхувальниками та застрахованими особами у розмірах, встановлених Законом
України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” (із змінами).

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 17 Закону України “Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування” страхувальники зобов’язані подавати звітність
органам Пенсійного фонду у строки, в порядку та за формою, встановленими
Пенсійним фондом.

Проектом змінено форму розрахунку суми
страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (додаток
23 до Інструкції), що подається страхувальниками до
Пенсійного фонду України з
урахуванням змін у законодавстві.

У проекті гірничим підприємствам у зв’язку з їх несвоєчасним фінансуванням
та з метою недопущення виникнення або зростання боргів зі сплати страхових внесків
до Пенсійного фонду України термін сплати страхових внесків перенесено на більш
пізніший, а саме з 20 календарного дня 
із дня закінчення звітного періоду на 28 календарний день з дня
закінчення звітного періоду, що передбачено Законом України від 16 листопада
2006 року № 364-
V “Про внесення змін до Закону України “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

 

3. Альтернативні способи досягнення цілей

 

Пропонований спосіб досягнення цілей державного регулювання немає
альтернатив.

Статтею 5 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування” визначено, що відносини, що виникають між суб’єктами системи
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування регулюються цим
Законом. Виключно цим Законом визначаються платники страхових внесків, їх права
та обов’язки, порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків.

Відповідно до пункту 12
Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України
від 01.03.2001 № 121 (із змінами) правління Пенсійного фонду України у межах
своєї компетенції приймає постанови, затверджує положення, інструкції та інші
нормативно-правові акти Пенсійного фонду України.

З прийняттям зазначеного проекту нормативно-правові акти Пенсійного
фонду України буде приведено у відповідність до нормативно-правових актів вищої
юридичної сили.

 

4. Описання механізму і заходів, які забезпечать
розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

 

З метою наповнення бюджету Пенсійного фонду України проектом збільшено
розмір страхового внеску для роботодавців у 2007 році з 31,8 відсотка до 33,2
відсотка, як передбачено Законом України “Про збір на обов’язкове державне
пенсійне страхування” (із змінами). Для роботодавців, які є платниками
фіксованого сільськогосподарського податку розмір страхового внеску становить
13,28 відсотка, а для страхувальників, які 
використовують працю найманих працівників з числа осіб льотних екіпажів
повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери,
бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператори,
які виконують спеціальні роботи в польотах, – 42 відсотка.

Змінено розмір страхового внеску і для застрахованих осіб. Внески
будуть сплачуватися диференційовано. Із заробітної плати або частини заробітної
плати, яка не перевищує розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
внески сплачуватимуться у розмірі 0,5 відсотка.

Гірничим підприємствам у зв’язку з їх несвоєчасним фінансуванням та з
метою недопущення зростання боргів до Пенсійного фонду України термін сплати
страхових внесків перенесено на більш пізніший, а саме з 20 календарного
дня  із дня закінчення звітного періоду
на 28 календарний день з дня закінчення звітного періоду.    

У зв’язку із зміною розмірів страхових внесків проектом змінено форму
розрахунку суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування, що подається за звітний місяць (додаток 23 до Інструкції).

 

5. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених
цілей

 

Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування” визначено платників страхових внесків, порядок нарахування та
сплати страхових внесків, подачі звітності до Пенсійного фонду України.

Розміри страхових внесків визначено Законом України “Про збір на
обов’язкове державне пенсійне страхування”.

Згідно преамбули Закону України “Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування” зміна умов і норм загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування здійснюється виключно шляхом внесення змін до цього
Закону.

 

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Позитивними факторами прийняття акта є:

 

– приведення у відповідність до норм чинного законодавства, а саме
Закону України від 16 листопада 2006 року № 364-
V “Про внесення змін до
Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та
Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік”;

 

– збільшення надходжень до Пенсійного фонду України у зв’язку із
збільшенням розміру страхових внесків, що в свою чергу забезпечить своєчасну та
в повному обсязі виплату пенсій, а також дасть можливість підвищити розміри
пенсійних виплат;

 

– недопущення
виникнення або зростання боргів зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду
України гірничими підприємствами, яким змінено термін сплати страхових внесків.

 

Негативні фактори прийняття акта відсутні.

 

 

витрати

Вигода

Держава

Немає

Збільшення надходжень до бюджету
Пенсійного фонду України, забезпечення фінансовими ресурсами солідарної
пенсійної системи

Населення

немає

Своєчасна виплата пенсій

Суб’єкти господарювання

немає

немає

 

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

 

Регуляторний акт діятиме з моменту набрання ним чинності та на весь
період дії Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування” (із змінами).

 

 

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

 

1) розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних
цільових фондів, пов’язаних з дією акта – передбачаються додаткові надходження
до бюджету Пенсійного фонду України за рахунок збільшення розмірів страхових
внесків.

Передбачається збільшення
надходжень зі сплати страхових внесків у 2007 році за рахунок збільшення
розміру страхового внеску на суму близько 2,5 млрд. грн.

 

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких
поширюватиметься дія акта – всі страхувальники та застраховані особи, які є
платниками страхових внесків згідно Закону України “Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування.

 

3) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання
та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – кошти будуть
витрачатися суб’єктами на сплату страхових внесків за застрахованих осіб;

час необхідний для сплати страхових внесків – 28 календарних днів з
дня закінчення базового звітного періоду.

 

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних
осіб з основних положень акта – середній, оскільки суб’єкти   будуть поінформовані щодо прийняття проекту
шляхом його офіційного опублікування (згідно постанови Кабінету Міністрів
України від 28.12.92 № 731 “Про затвердження Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”), а
саме в “Офіційному віснику України”, а також журналі “Вісник Пенсійного фонду
України”.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися
шляхом аналізу звітних даних щодо надходжень страхових внесків до Пенсійного
фонду України, сум боргу зі сплати страхових внесків гірничих підприємств.

 Базове відстеження
результативності регуляторного акта буде здійснюватися після набрання чинності
цим регуляторним актом. Строк виконання заходів – 40 робочих днів.

Повторне відстеження буде здійснюватися через рік після набрання
чинності цим регуляторним актом. Строк виконання заходів з повторного
відстеження – 40 робочих днів.

Контроль за виконанням вимог регуляторного акта покладено на
заступника Голови правління О.С.Коренєва.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено департаментом надходження
доходів Пенсійного фонду України.

 

 

Голова правління                                                                        
Б.Зайчук

 

background Layer 1