Пропустити навігацію

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету
Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування, та визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду (контролю) органами

 Пенсійного фонду України”

 

Проект постанови розроблено
Пенсійним фондом України на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 28.08.2013 № 752 “Про затвердження методик розроблення критеріїв,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та
визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду
(контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами
проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)” та у
зв’язку із прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-
VII “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи”, яким урегульовано питання щодо передачі функцій з
адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від Пенсійного фонду України Міністерству доходів і зборів України.

Основною метою проекту Постанови є
затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення господарської
діяльності відповідно до Методики, затвердженої Постановою КМУ № 752, та
повноважень органів Пенсійного фонду України, визначених законодавством, в
частині здійснення перевірок суб’єктів господарювання з питань нарахування та
сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування,
збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, достовірності, поданих
відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному
страхуванню.

Проектом Постанови визначено також
періодичність проведення перевірок в залежності від ступеня ризику.

Вищезазначений проект постанови та
аналіз регуляторного впливу буде розміщено в мережі Інтернет на веб-сайті Пенсійного фонду України www.pfu.gov.ua   09.12.2013 року.

Зауваження та пропозиції до
вищезазначеного проекту надсилати протягом місяця за адресою:

01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9,
Пенсійний фонд України

e-mail: pf-it@gu.kiev.ua.

 

 

 

 

 

background Layer 1