Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду Українипро періодичне відстеження результативності постанови правління Пенсійного фонду України від 19.12.2012 № 25-1

 

Звіт Пенсійного фонду України

про періодичне відстеження
результативності постанови правління
Пенсійного фонду України від 19.12.2012 № 25-1

“Про внесення змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова правління Пенсійного
фонду України від
19.12.2012 № 25-1 “Про внесення змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України” (далі – Постанова), зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10.01.2013 за №
94/22626.

2. Виконавець заходів з
відстеження

Пенсійний фонд України (фінансово-економічний
департамент).

3. Цілі прийняття акта

Постанову прийнято з метою приведення
нормативно-правових актів Пенсійного фонду України у відповідність до норм Закону України
від 18.09.2012 № 5292 – VI “Про внесення
змін до статей 9 і 25 Закону України
“Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування”,
Закону України від
06.09.2012 № 5209-VI “Про проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної
промисловості”,
Закону України від 07.06.2012 № 4911-VI “Про внесення
змін до статті 1 Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” та у зв’язку з необхідністю удосконалення порядку направлення
платникам вимог про сплату боргу.

4. Строк виконання заходів
з відстеження

квітень 2017 року.

5. Тип відстеженняперіодичне

6. Методи одержання результатів відстеження

Для одержання результатів
відстеження застосовувався статистичний
метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність,
а також способи одержання даних

Відстеження результативності Постанови здійснювалось шляхом аналізу статистичних даних.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Законом України від 04.07.2013 № 406-VII “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням
адміністративної реформи” (далі – Закон № 406) внесено зміни до Закону України
“Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”,
якими функції з адміністрування єдиного внеску, його збору, ведення обліку
надходжень від його сплати та здійснення контролю за сплатою єдиного внеску,
покладено

на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну податкову і митну політику. Постанова
правління Пенсійного фонду України від 27.09.10 № 21-5 “Про затвердження
Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 27.10.2010 р. за № 994/18289, до якої вносилися
зміни, втратила чинність відповідно до постанови правління Пенсійного фонду
України 1-1 від 21.01.2014
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
правління Пенсійного фонду України”,
зареєстрованої
в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2014 р. за                 № 222/24999.

Внесеними змінами до постанови
правління Пенсійного фонду України

21-1 від 19.12.2003 “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і
сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України”,
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 р. за     № 64/8663, у
досконалено
порядок направлення вимог платникам страхових внесків та порядок ведення обліку
страхових внесків в органах Пенсійного фонду України. Вимоги про сплату боргу
надсилаються
платникам лише
за місяць у якому виникла, або зросла
недоїмка зі сплати страхових внесків (заборгованість зі сплати фінансових
санкцій (штрафів) та пені).

Змінами
до
Постанови правління Пенсійного фонду України
21-2 від 27.09.2010 “Про затвердження Порядку
обліку
надходження сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування та інших платежів
,
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2010 р. за № 988/18283,
внесено зміни стосовно найменування територіальних управлінь Фонду та органу
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики
у зв’язку з проведенням адміністративної реформи.
Внесені зміни до порядку ведення обліку нарахованих та сплачених сум єдиного
внеску в органах Пенсійного
фонду України, в тому числі
і питання визначення документів, на підставі яких проводиться облік таких сум (для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, – це розрахунок про нараховані суми єдиного внеску
за календарний квартал у розмірі мінімального страхового внеску за кожен місяць) вилучені постановою правління Пенсійного фонду України від 28.10.2013 № 20-1
Про внесення змін до
постанови правління Пенсійного
фонду України від 27 вересня 2010 року № 21-2
” у зв’язку з набранням чинності Закону № 406.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей

Постановою приведено нормативно-правові акти
Пенсійного фонду України у відповідність до діючого законодавства.

Прийняття Постанови сприяло удосконаленню
порядку направлення вимог платникам страхових внесків та порядку ведення обліку страхових внесків в органах Пенсійного фонду України.

 

Голова правління                                                        
                О. Б. Зарудний

 

background Layer 1