Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду України про періодичне відстеження результативності постанови правління Пенсійного фонду України від 05.10.2012 № 18-1

Звіт Пенсійного фонду України

про періодичне відстеження
результативності

постанови правління Пенсійного фонду України від
05.10.2012 № 18-1 “Про затвердження Змін до Порядку взяття на облік та зняття з
обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Пенсійного фонду України від 05.10.2012 № 18-1 “Про затвердження Змін до Порядку взяття на облік та зняття з обліку в
органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Постанова).

 

2. Виконавець заходів з відстеження

 Пенсійний фонд України (фінансово-економічний департамент).

 

3. Цілі прийняття акта

Постанову прийнято на виконання норм Закону України  від 24.05.2012 № 4839-VI “Про внесення змін
до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб
– підприємців” та Закону України від 15.05.2003 № 755-IV “Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.

 

 4. Строк виконання заходів з відстеження

 червень
2017 року.

 

5. Тип відстеження – періодичне 

 

6. Методи одержання результатів відстеження

 Для
одержання результатів відстеження застосовувався статистичний метод.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання
даних

 Відстеження результативності Постанови здійснювалось
шляхом аналізу статистичних даних.

 

8. Кількісні та якісні значення  показників результативності акта

 Постановою приведено нормативно-правові акти Пенсійного
фонду України у відповідність до нормативно-правових актів вищої юридичної
сили.

Водночас 11.08.2013 р.
набрав чинності Закон України від 04.07.2013 № 406-VII “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України у зв’язку проведенням адміністративної
реформи” (далі – Закон №406), відповідно до якого функції з адміністрування
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в тому
числі і щодо обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування  покладено на
органи Міністерства доходів і зборів України.

Взяття на облік платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування належить до компетенції органів доходів і зборів.

Органи Пенсійного фонду України у разі проведення ліквідації юридичної
особи здійснювали перевірку платника страхових внесків у випадках, передбачених
законодавством, та надавали йому довідку про відсутність заборгованості зі
сплати платежів до Пенсійного фонду України та фондфів
соціального страхування.

13 грудня  2015 року набрав чинності Закон України  від 26.11.2015 № 835-VIII “Про внесення
змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб
– підприємців” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації
повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань”, 
яким
викладено в новій редакції Закон України 
від 15.05.2003    № 755-
IV “Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” (далі – Закон  № 755).

Законом № 755 передбачена спрощена
процедура державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її
ліквідації.

Обмін інформацією між Пенсійним
фондом України та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань здійснюється згідно зі статтею 13
Закону № 755.

Зокрема, Пенсійний фонд України забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких відомостей:

про відсутність (наявність) заборгованості із сплати страхових
коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування
– у день отримання запиту від суб’єкта державної
реєстрації;

про відсутність (наявність) заборгованості із сплати страхових
коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування
протягом 30 календарних днів з дати отримання
відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

У зв’язку з цим, Пенсійним фондом
України розроблено проект постанови правління Пенсійного фонду України “Про
визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов правління Пенсійного
фонду України”, якою, зокрема, передбачалось визнати такою, що втратила
чинність постанову правління Пенсійного фонду
України від 5 жовтня 2012 року       
18-1
“Про  затвердження Змін до Порядку взяття
на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”,
зареєстровану в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2012 року за №
1767/22079.              14 грудня 2016
року Проект було направлено на погодження всім зацікавленим міністерствам та
відомствам. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України не погодив зазначений проект (лист від
11.01.2017 № 09-07-2).

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей.

У період адміністрування єдиного внеску органами
Пенсійного фонду  України прийняття
Постанови сприяло

удосконаленню процедури взяття на облік в органах Пенсійного
фонду України платників – юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
в частині направлення їм повідомлень про взяття на облік та покращенню взаємодії Держаного реєстратора та органів
Пенсійного фонду України.

 

background Layer 1