Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду України про періодичне відстеження результативності постанови правління Пенсійного фонду України від 31.10.2011 року № 33-1

 

Звіт Пенсійного фонду України

про періодичне відстеження результативності постанови
правління Пенсійного фонду України від 31.10.2011 року  № 33-1 “Про затвердження форм повідомлень про
початок проведення позапланової перевірки, про неможливість проведення
позапланової перевірки, про наявність заперечень проти проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної
особи – підприємця, порядку їх заповнення та подання державному реєстраторові”

 

 

1.    Вид та назва регуляторного
акта

 

Постанова правління Пенсійного фонду України від 31.10.2011
№ 33-1 “Про затвердження форм повідомлень про початок проведення позапланової
перевірки, про неможливість проведення позапланової перевірки, про наявність
заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або
підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, порядку їх заповнення
та подання державному реєстраторові” зареєстрована в Міністерстві юстиції
України 22.11.2011 за № 1335/20073   (далі
– Постанова).

У зв’язку з набранням чинності з 07.07.2014
Закону України від 13.05.2014 № 1258-
VII “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців за заявницьким принципом” (далі – Закон № 1258), яким спрощено
процедуру державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних
осіб – підприємців шляхом виключення з Єдиного державного реєстру фізичних
осіб-підприємців за заявницьким принципом та без
повідомлень органів Пенсійного фонду України про початок проведення
позапланової перевірки, про неможливість проведення позапланової перевірки, про
наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням,
Постанову викладено у новій редакції: 

постанова правління Пенсійного фонду України від
31.10.2011 № 33-1 «Про затвердження форм повідомлень про початок проведення
позапланової перевірки, про неможливість проведення позапланової перевірки, про
наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи в результаті її ліквідації, порядку їх заповнення та подання державному
реєстраторові» (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від
11.08.2014 № 16-1).

 

2.    Виконавець заходів з відстеження

 

 Пенсійний фонд України (департамент платежів до
пенсійної системи та захисту прав застрахованих осіб).

 

3.   
Цілі прийняття акта

 

Постанову розроблено з метою реалізації норм Закону України від 19.05.2011
№ 3384-
VI “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних
осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців за їх рішенням”
(далі-Закон № 3384);

 визначення порядку заповнення та
подання державному реєстраторові форм повідомлень про початок проведення
позапланової перевірки, про неможливість проведення позапланової перевірки, про
наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;

забезпечення дієвого механізму взаємообміну
документами (повідомленнями, інформацією) між органами Пенсійного фонду України
та державним реєстратором при здійсненні процедур припинення юридичних осіб та
підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців за їх рішенням.

11.08.2013 набрав чинності Закон
України від 04.07.2013 № 406-
VII “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної
реформи” (далі – Закон № 406), згідно якого функції з адміністрування єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в тому числі
ведення обліку страхувальників, здійснює центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

У зв’язку із чим, постановою
правління Пенсійного фонду України від 21.10.2013 № 19-2 “Про внесено зміни до
постанови правління Пенсійного фонду України від 31.10.2011 № 33-1” вилучено
положення Порядку заповнення та подання
державному реєстраторові форм повідомлень про початок проведення позапланової
перевірки, про неможливість проведення позапланової перевірки, про наявність
заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті її ліквідації або підприємницької діяльності фізичної особи –
підприємця за її рішенням, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду
України від 31.10.2011 року № 33-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 22.11.2011 року за № 1335/20073 (далі – Порядок),
щодо включення
до зазначених повідомлень інформації про проведення органами Пенсійного фонду
України перевірок нарахування та сплати єдиного внеску, а також наявності
заборгованості зі сплати єдиного внеску.

У зв’язку з набранням чинності Закону № 1258 постановою правління Пенсійного фонду України від
11.08.2014 № 16-1 “Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду
України від 31 жовтня 2011 року № 33-1” вилучено Положення Порядку в частині
направлення повідомлень органами Пенсійного фонду України державному
реєстратору щодо початку проведення позапланової перевірки, про неможливість її
проведення, про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її
рішенням.

13 грудня  2015
року набрав чинності Закон України  від
26.11.2015 № 835-
VIII “Про внесення змін до Закону України
“Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” та
деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань”,
яким зокрема з 1 січня 2016 року спрощено процедуру
державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, та не
передбачено перевірок органами Пенсійного фонду України юридичних осіб й
надання про це інформації державному реєстратору юридичних осіб.

У зв’язку з
чим, Пенсійним фондом України опрацьовується проект
постанови правління Пенсійного фонду України
“Про визнання такими, що
втратили чинність, деяких постанов правління Пенсійного фонду України”, яким зокрема пропонується визнати Постанову такою,
що втратили чинність.

 

4. Строк виконання
заходів з відстеження

 

Січень
2016 року.

 

5.    Тип
відстеження

 

Періодичне відстеження.

 

6.    Метод
одержання результатів відстеження

 

Для
одержання результатів періодичного відстеження вищезазначеного регуляторного
акта застосовується
статистичний метод.

 

7.     Дані та припущення, на основі яких
відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

 

Результати відстеження здійснюються
статистичним методом шляхом аналізу результативності показників щодо суб’єктів
господарювання, які прийняли рішення про припинення діяльності, про що органи
Пенсійного фонду України повідомлялись державним реєстратором.

 

8.
Кількісні та якісні значення  показників
результативності акта

 

Постановою
затверджено форми повідомлень про початок проведення позапланової перевірки,
про неможливість проведення позапланової перевірки, про наявність заперечень
проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або
підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця та визначено порядок їх
заповнення та подання державному реєстраторові, що дозволило створити умови для
ефективного виконання покладених на органи Пенсійного фонду завдань та функцій
щодо обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування.

Оскільки, функції з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування передано від Пенсійного фонду України
центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну податкову і митну політику, державному
реєстратору інформація
про проведення перевірок органами Пенсійного
фонду в частині нарахування та сплати
єдиного внеску, наявності заборгованості зі сплати єдиного внеску
з
01.10.2013 не надається.

У
зв’язку з набранням чинності
07.07.2014  Закону № 1258-VII, яким спрощено процедуру державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців шляхом виключення з
Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців за заявницьким
принципом, органами
Пенсійного фонду України не направляються повідомлення державному реєстратору
щодо початку проведення позапланової перевірки, про неможливість її проведення,
про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням.

У зв’язку з ліквідацією суб’єктів
господарювання
органами Пенсійного 
фонду України проведено позапланових перевірок:

у 2013 році  
105512; у 2014 році  – 57270; у 2015
році  – 3252.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та
ступеня досягнення визначених цілей

 

 З прийняттям
Постанови нормативно-правові акти Пенсійного фонду України приведено у
відповідність до нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

Створено механізм практичної реалізації положень
законодавства при направленні повідомлень органами Пенсійного фонду України
державному реєстратору при проведенні державної реєстрації припинення суб’єктів господарювання.

 

 

 

Голова правління                                                                     
О. Б. Зарудний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background Layer 1