Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду України про повторне відстеження результативності постанови правління Пенсійного фонду України від 11.08.2014 № 16-1

Звіт Пенсійного фонду України

про повторне відстеження результативності

постанови правління Пенсійного фонду України

від
11.08.2014
№ 16-1
Про
внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 31 жовтня
2011 року №
33-1

 

1.    
Вид та назва регуляторного акта

 

Постанова правління Пенсійного
фонду України від 11.08.2014 № 16-1 “Про внесення змін до постанови правління
Пенсійного фонду України від 31 жовтня 2011 року № 33-1” (далі – Постанова).

 

2.    
Виконавець
заходів з відстеження

 

Пенсійний
фонд України (департамент платежів до пенсійної системи та захисту прав
застрахованих осіб)

 

3.
Цілі прийняття акта

 

Постанову
правління Пенсійного фонду України “Про
внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 31 жовтня
2011 року № 33-1
” (далі – Постанова) розроблено Пенсійним фондом України
у зв’язку з прийняттям Закону України від 13.05.2014 № 1258-
VII “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб –
підприємців за заявницьким принципом” (далі – Закон №
1258).

Постановою вилучено положення
Порядку заповнення та подання державному реєстраторові форм повідомлень про
початок проведення позапланової перевірки, про неможливість проведення
позапланової перевірки, про наявність заперечень проти проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або
підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням,
затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 31.10.2011 року
           № 33-1, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 22.11.2011 року за № 1335/20073, щодо направлення
органами Пенсійного фонду України повідомлень про початок проведення
позапланової перевірки, про неможливість проведення позапланової перевірки, про
наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням, порядку
їх заповнення та подання державному реєстраторові.

Основною
метою Постанови є
приведення
нормативно-правових актів Пенсійного фонду України
до норм чинного
законодавства.

 

 

 

4.    
Строк виконання заходів з
відстеження

 

жовтень 2015 року

 

5.    
Тип відстеження

 

  Повторне відстеження

 

6.    
Методи одержання
результатів відстеження

 

Для
одержання результатів повторного відстеження застосовувався статистичний метод.

 

7. Дані та припущення, на основі
яких відстежувалася результативність, а також способи отримання даних

 

Нормами
Закону № 1258 спрощено процедуру
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб –
підприємців шляхом виключення з Єдиного державного реєстру фізичних
осіб-підприємців за заявницьким принципом та без
повідомлень
органів Пенсійного фонду України про початок проведення
позапланової перевірки, про неможливість проведення позапланової перевірки, про
наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням.

 

8.  Кількісні та якісні значення показників
результативності акта

 

Прийняття Постанови надало можливість привести нормативно-правові акти
Пенсійного фонду України у відповідність до законодавства, а саме Закону №
1258.

Зокрема, органи Пенсійного фонду України не здійснюють перевірок фізичних
осіб-підприємців у разі припинення підприємницької діяльності та не направляють
державному реєстратору
повідомлень про початок проведення позапланової перевірки, про неможливість проведення позапланової перевірки, про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням.
 

 

9.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей

 

З прийняттям Постанови
нормативно-правові акти Пенсійного фонду України приведено у відповідність до
нормативно-правових актів вищої юридичної сили та створено механізм практичної
реалізації Закону № 1258.

 

 

 Голова правління                                                                       
О. Б. Зарудний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державна
регуляторна

служба
України

 

Відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності” та Методики відстеження результативності
регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
11.03.2004 № 308, Пенсійний фонд України направляє звіт про повторне
відстеження результативності постанови правління
Пенсійного
фонду України від
11.08.2014 № 16-1
“Про внесення змін до постанови правління Пенсійного
фонду України від 31 жовтня 2011 № 33-1”, яка зареєстрована в Міністерстві
юстиції України 22.11.2011 року за № 1335/20073.

 

 

Додаток: на 2-х (двох) аркушах.

 

 

 

Перший заступник

Голови
правління                                                                                 
  М. І. Шамбір

 

 

 

 

 

 

Вик. Антоненко С.
В.
,

тел. 284-51-26

 

 

background Layer 1