Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду України про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 № 3

1.
Вид та назва регуляторного акта

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 № 3
“Про реалізацію Закону України “Про скорочення заборгованості перед Пенсійним
фондом України підприємств, які мають стратегічне значення, та вугледобувних
підприємств і відновлення пенсійних прав їх
працівників” (далі –
Постанова).


 

2. Виконавець
заходів з відстеження

 

Пенсійний фонд України
(департамент платежів до пенсійної системи та захисту прав застрахованих осіб).

 

3.
Цілі прийняття акта

 

Постанову прийнято на виконання норм статті 2 Закону України “Про скорочення заборгованості перед Пенсійним фондом
України підприємств, які мають стратегічне значення, та вугледобувних
підприємств і відновлення пенсійних прав їх працівників”
(далі
– Закон) та пункту 14-2 розділу XV “Прикінцеві положення” Закону
України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування”
.

Постановою
визначено механізм розстрочення заборгованості із сплати внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування підприємств, які мають
стратегічне значення для економіки і безпеки держави та списання заборгованості
Пенсійного фонду України за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного
казначейського рахунка, на суму списаної заборгованості із сплати штрафів і
пені вугле- та торфодобувним підприємствам, що
належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

 

4. Строк виконання заходів з
відстеження

 

Вересень 2015 року.

 

5. Тип відстеження

 

Періодичне  відстеження.

 

6.     Методи одержання
результатів відстеження

 

Для одержання результатів періодичного відстеження застосовувався
статистичний метод.

 

7.   Дані та припущення, на основі яких
відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

 

Відстеження
результативності Постанови здійснювалось шляхом аналізу статистичних даних
підвідомчих органів Пенсійного фонду України.

 

8.  Кількісні та якісні значення  показників результативності акта

 

Постановою надано можливість
розстрочити суми заборгованості із сплати внесків на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування підприємств, які мають стратегічне значення для
економіки і безпеки держави, та списати вугле- та
торфодобувним підприємствам, що належать до сфери управління Міністерства
енергетики та вугільної промисловості, суми заборгованості по пені і штрафів,
які виникли на день набрання чинності Законом.

На виконання Закону розстрочено боргу на суму 11998,7 тис. грн., списано: пені
– 123716,6 тис. грн., штрафних санкцій – 90434,1тис. грн.

З дня набрання
чинності Законом погашено розстроченої заборгованості в сумі 9176,6 тис. грн.,
залишок несплачених сум розстроченої заборгованості станом на 01.09.2015 року
складає 2822,1 тис. грн.

На
суму списаної заборгованості із штрафів та пені списано заборгованість
Пенсійного фонду України за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного
казначейського рахунку.

 

9.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей

 

Прийняття Постанови
сприяло:

 

– можливості
розстрочити недоїмку із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування
підприємствам, які мають стратегічне значення для
економіки і безпеки держави;

– списати
штрафи та пеню
вугле- та торфодобувним підприємствам,
що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної
промисловості;

– зменшенню
заборгованості вищезазначених підприємств;

– покращенню
розрахунків за поточними зобов’язаннями;

– забезпеченню
прав застрахованих осіб на пенсійне страхування.

 

 

 

Голова
правління                                                                            
О. Зарудний

 

background Layer 1