Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду України про періодичне відстеження результативності постанови правління Пенсійного фонду України від 31.03.2011 № 9-1

1.   Вид та назва
регуляторного акта

 

Постанова правління
Пенсійного фонду України від 31.03.2011 № 9-1 “Про затвердження переліку питань
для здійснення перевірки органами Пенсійного фонду України та форми акта, що
складається за її результатами
(далі – Постанова)
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22.04.2011 № 513/19251.

 

2.   Виконавець
заходів з відстеження

 

Пенсійний фонд
України (департамент платежів до пенсійної системи та захисту прав
застрахованих осіб).

 

3.   Цілі
прийняття акта

 

Постанову
розроблено з метою реалізації норм Закону України “Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, Закону України
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2011 № 233 “Про
затвердження Порядку проведення Пенсійним фондом України та його
територіальними органами планових та позапланових перевірок платників єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” для використання
посадовими особами органів Пенсійного фонду України при здійсненні перевірок
щодо дотримання
платниками законодавства з
питань нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування та інших платежів, контроль за сплатою яких
покладено
на органи Пенсійного фонду України, а також достовірності відомостей, поданих
до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Оскільки постанову
Кабінету Міністрів України від 09.03.2011 № 233 “Про затвердження Порядку
проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами планових
та позапланових перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування” визнано такою, що втратила чинність внаслідок
прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 528 «Про
затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду
(контролю) органами Пенсійного фонду України», Пенсійним фондом України
опрацьовано проект постанови правління Пенсійного фонду України «Про
затвердження форми Акта, що складається органами Пенсійного фонду України за
результатами планових перевірок», який знаходиться на погодженні із
зацікавленими міністерствами та відомствами.

 

4.   Строк
виконання заходів з відстеження

 

 Строк виконання
заходів щодо періодичного відстеження – вересень
2015 року.

 

5.   Тип
відстеження

 

Періодичне
відстеження.

 

6.   Методи
одержання результатів відстеження

 

Для одержання
результатів періодичного відстеження вищезазначеного регуляторного акта
застосовується
статистичний метод.

 

7.   Дані
та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи
одержання даних

 

Дані, на основі яких
відстежувалася результативність Постанови, визначені на підставі звітних даних
підвідомчих органів Пенсійного фонду України.

 

8. Кількісні та
якісні значення показників результативності акта

 

Прийняття Постанови
надало можливість
виконання органами Пенсійного фонду України
покладених на них завдань і функцій щодо здійснення належного контролю за
повнотою і своєчасністю сплати єдиного внеску та інших платежів, контроль за
сплатою яких покладено на органи Пенсійного фонду України, а також дотримання
платниками вимог законодавства.

Законом України від
04.07.2013 № 406-
VII «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи»
(далі-Закон № 406) урегульовано питання щодо передачі функцій з адміністрування
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
Пенсійного фонду України Міністерству доходів і зборів України.

З моменту введення в
дію вищеназваного Закону, в межах повноважень, визначених
Законами України “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «
Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування»,
Пенсійний фонд України має право здійснювати перевірки з питань нарахування та
сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування,
збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, достовірності, поданих
відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню.

Водночас, у зв’язку
із законодавчими змінами у 2014 році планові перевірки органами Пенсійного
фонду не здійснювались.

У зв’язку з
обмеженням на проведення перевірок органами Пенсійного фонду України,
встановленим Законом України від 28.12.2014 
№ 76-VIII “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність,
деяких законодавчих актів України”, планові перевірки органами Пенсійного фонду
України в першому півріччі 2015 року не проводились.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та
ступеня досягнення визначених цілей

 

З прийняттям Постанови визначено чіткий перелік
питань, які підлягають перевірці органами Пенсійного фонду України, та
встановлено єдиний підхід до оформлення
результатів перевірок
дотримання
платниками
законодавства з
питань нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування та інших платежів, контроль за сплатою яких покладався
на органи Пенсійного фонду України (до внесення змін Законом № 406),
а
також достовірності відомостей, поданих до Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 

 

 

Голова правління                                                                      О. Б.
Зарудний

background Layer 1