Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду України про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 р. № 528

1.     Вид та назва регуляторного
акта

           

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015
р. № 528 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України” (далі
– Постанова).

 

 

2.     Виконавець  заходів з відстеження

 

Пенсійний фонд України
(департамент платежів до пенсійної системи та захисту прав застрахованих осіб)

 

 

3.     Цілі прийняття акта

 

Постанову розроблено на виконання
статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності”, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 28.08.2013
 № 752 «Про затвердження
методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення
планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм
актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових)
заходів державного нагляду (контролю)» (далі – Постанова КМУ № 752) та у
зв’язку із прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням
адміністративної реформи» (далі – Закон № 406-VII), яким урегульовано питання
щодо передачі функцій з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування від Пенсійного фонду України Міністерству
доходів і зборів України.

Основною метою Постанови є
затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення господарської
діяльності відповідно до Методики, затвердженої Постановою КМУ № 752, та
повноважень органів Пенсійного фонду України, визначених законодавством, в
частині здійснення перевірок суб’єктів господарювання з питань нарахування та
сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування,
збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, достовірності поданих
відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню.

Постановою визначено також
періодичність проведення перевірок в залежності від ступеня ризику.

Внаслідок прийняття
Постанови визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів
України від 09.03.2011 № 233 “Про затвердження Порядку проведення Пенсійним
фондом України та його територіальними органами планових та позапланових
перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування”.

 

 

4.     Строк виконання заходів з
відстеження

 

Вересень 2015 року.

 

5.     Тип відстежень

 

Базове відстеження.

 

 

6.     Методи одержання
результатів відстеження

 

Для одержання результатів базового відстеження
застосовувався статистичний метод.

 

 

7.   Дані та припущення, на основі яких
відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

 

Дані, на основі яких
відстежувалася результативність Постанови, визначені на підставі
звітних даних підвідомчих органів Пенсійного фонду України,
щодо  проведення планових перевірок
платників.

 

 

8. 
Кількісні та якісні значення 
показників результативності акта

 

Прийняття Постанови
дало можливість реалізувати положення Закону № 406-VII.

Позитивним фактором
прийняття акта є здійснення перевірок лише тих платників, які порушують
законодавство у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування,
та зменшення кількості планових перевірок платників.

У зв’язку з встановленим
законодавством обмеженням на проведення перевірок органами Пенсійного фонду
України планові перевірки органами Пенсійного фонду України не проводились.

 

9.     Оцінка результатів
реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 

Прийняття Постанови дозволяє органам Пенсійного фонду України
забезпечити єдиний підхід до планування перевірок з питань нарахування та
сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування,
збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, достовірності, поданих
відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню та визначає періодичність проведення перевірок
платників.

 

 

 

Голова правління                                                                       
О. Б. Зарудний

 

background Layer 1