Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду Українипро періодичне відстеження результативності постанови правлінняПенсійного фонду України від 23.11.2010 № 27-2

  Звіт Пенсійного фонду України


про періодичне відстеження
результативності постанови правління

Пенсійного фонду України від
23.11.2010 № 27-2

“Про затвердження
нормативно-правових актів з питань скорочення заборгованості перед Пенсійним
фондом України підприємств, які мають стратегічне значення, та вугледобувних
підприємств”

 

1. Вид та назва регуляторного акта

 

         Постанова правління Пенсійного фонду
України від 23.11.2010 № 27-2

“Про
затвердження нормативно-правових актів з питань скорочення заборгованості перед
Пенсійним фондом України підприємств, які мають стратегічне значення, та
вугледобувних підприємств” (далі – Постанова) зареєстрована в Міністерстві
юстиції України 15.12.2010 № 1258/18553.

 

 

2. Виконавець заходів з
відстеження

 

Пенсійний фонд України (департамент надходження
доходів).

 

3.     Цілі прийняття акта

 

Постанову прийнято з метою забезпечення реалізації норм Закону України
“Про скорочення заборгованості перед Пенсійним фондом України підприємств, які
мають стратегічне значення, та вугледобувних підприємств і відновлення
пенсійних прав їх працівників” (далі – Закон).

Постановою визначено порядок 
розстрочення сум штрафів та пені, які нараховані і не сплачені або
підлягають нарахуванню підприємствам, які мають стратегічне значення для
економіки і безпеки держави, порядок списання сум заборгованості зі штрафів та
пені вугле- та торфодобувним підприємствам, що належать до сфери управління
Міністерства вугільної промисловості України, форму типового договору про
розстрочення недоїмки із сплати внесків на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування.

 

4. Строк виконання заходів з
відстеження

 

Строк виконання заходів щодо періодичного відстеження –
березень 2015 року.

 

5.    
Тип відстеження

 

Періодичне відстеження.

 

6.     Методи одержання
результатів відстеження

 

Для одержання результатів періодичного відстеження застосовувався
статистичний метод.

 

7.   Дані та припущення, на основі яких
відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

 

Дані, на основі яких
відстежувалася результативність Постанови, визначені на підставі звітних  даних підвідомчих органів Пенсійного фонду
України, щодо розстрочених та списаних сум боргу.

 

8. Кількісні
та якісні значення  показників
результативності акта

 

Прийняття Постанови дало можливість розстрочити суми заборгованості по
пені та штрафних санкціях стратегічним підприємствам та списати суми
заборгованості  по пені і штрафних
санкціях вугле- та торфодобувним підприємствам, які виникли на день набрання
чинності Законом.

На виконання Закону розстрочено 
боргу на загальну суму – 16526,5 тис. грн., списано: пені –
123716,6 тис. грн., штрафних санкцій – 90434,1тис. грн..

 

9.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей

 

Прийняття Постанови забезпечило реалізацію прав страхувальників,
передбачених Законом, в частині розстрочення штрафів
та пені підприємствам, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки
держави, списання заборгованості зі штрафів та пені вугле- і торфодобувним
підприємствам та  дало можливість
платникам здійснювати розрахунки за поточними зобов’язаннями до  Пенсійного фонду.

 

 

 

background Layer 1