Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду Українипро повторне відстеження результативності постанови правлінняПенсійного фонду України від 17.07.2013 № 11-1

Звіт Пенсійного
фонду України

про повторне
відстеження результативності постанови правління

Пенсійного фонду
України від 17.07.2013 № 11-1 “Про внесення змін до деяких постанов правління
Пенсійного фонду України щодо нарахування та сплати єдиного внеску з сум
допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами”

 

 

1. Вид та назва регуляторного акта

 

Постанова правління Пенсійного фонду України від 17.07.2013                  № 11-1 “Про внесення змін до
деяких постанов правління Пенсійного фонду України щодо нарахування та сплати
єдиного внеску з сум допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами”
(далі-Постанова), зареєстрована в Міністерстві юстиції України 01.08.2013 за №
1288/23820.

 

2. Виконавець заходів з
відстеження

 

Пенсійний фонд України (департамент надходження доходів).

 

3. Цілі прийняття акта

 

Постанову розроблено Пенсійним фондом України на виконання Закону України
від 14.05.2013 № 231-VII “Про внесення змін до деяких законів України щодо
призначення та індексації пенсії”, з метою приведення у відповідність із цим
Законом нормативно-правових актів Пенсійного фонду України.

Прийняття Акту забезпечує виконання вимог чинного законодавства щодо
зарахування до стажу періодів перебування осіб у відпустці у зв’язку з
вагітністю та пологами.

 

4. Строк виконання заходів з
відстеження

 

Березень 2015 року.

 

5. Тип відстеження.

 

Повторне відстеження.

 

6.    
Методи одержання результатів відстеження

 

Для одержання результатів відстеження застосовувався статистичний метод.

 

7. Дані та
припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи
одержання даних

 

Відстеження
результативності Постанови здійснювалось шляхом аналізу статистичних даних.

 

8.     Кількісні та
якісні значення  показників
результативності акта

 

Законом України від
04.07.2013 № 406-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у
зв’язку проведенням адміністративної реформи” внесено зміни до Закону України
“Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування”, згідно яких функції з адміністрування єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в тому числі і в частині
сплати єдиного внеску за осіб, які перебувають у відпустці та отримують
допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, здійснює центральний орган
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і
митну політику.

Постанова правління
Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-5 “Про затвердження Інструкції про
порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27.10.2010
року за                         
994/18289, до якої вносилися зміни, втратила чинність на підставі постанови
Пенсійного фонду України від 21.01.2014 № 1-1 “Про визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов правління Пенсійного фонду України”, зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 05.02.2014 за                  № 222/24999.

Внесеними змінами до
постанови правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 № 21-1 “Про затвердження
Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими
особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне соціальне страхування
до Пенсійного фонду України”, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України від
16.01.2004 за № 64/8663, перелік платників страхових внесків доповнено новою
категорією, а саме особами, які перебувають у відпустці та отримують допомогу у
зв’язку з вагітністю та пологами.

 

9. Оцінка
результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених
цілей

 

З прийняттям Постанови
нормативно-правові акти Пенсійного фонду України приведено у відповідність до
нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

Прийняття Постанови
дозволило реалізувати право застрахованих осіб на облік страхового стажу осіб,
які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.

 

 

 

background Layer 1