Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду України про повторне відстеження результативності постанови правління Пенсійного фонду України від 21.10.2013 № 19-1

 

 

Звіт Пенсійного
фонду України

про повторне відстеження
результативності постанови правління Пенсійного фонду України
 від 21.10.2013 № 19-1 “Про внесення змін до
постанови правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003  № 21-1”

 

 

1.     Вид та назва регуляторного
акта

           

Постанова
правління Пенсійного фонду України від 21.10.2013 № 19-1 “Про внесення змін до
постанови правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 № 21-1” (далі – Постанова).

 

2.   Виконавець 
заходів з відстеження

 

Пенсійний фонд України
(департамент надходження доходів)

 

3.   Цілі прийняття акта

 

Постанову прийнято з метою
приведення у відповідність Інструкції про порядок обчислення і сплати
страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, яка затверджена
постановою правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 року № 21-1 та
зареєстрована у Міністерстві юстиції України від 16 січня 2004 року за №
64/8663 (далі-Інструкція), до вимог частини третьої статті 24 Закону України
“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон).

Прийняття Постанови забезпечує застрахованим
особам зарахування до страхового стажу неповних місяців роботи як повні місяці
за умови, що сума сплачених за ці місяці страхових внесків є не меншою, ніж
мінімальний страховий внесок.

Постановою внесено редакційні
зміни до форми додатків 6, 7 Інструкції в частині уточнення формул, що
використовуються при визначенні суми відшкодування підприємствами витрат Пенсійного
фонду України на виплату та доставку пільгових пенсій. 

 

4.   Строк виконання заходів з відстеження – грудень  2014 року

 

5.   Тип відстеження – повторне

 

6.   Методи одержання результатів відстеження

 

Для одержання результатів повторного відстеження
застосовувався статистичний метод.

7.   Дані та припущення, на основі яких
відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

 

Дані, на основі яких відстежується результативність Постанови,
визначаються на підставі статистичних даних підвідомчих органів Пенсійного
фонду України щодо  сплачених сум такої
доплати.

 

8.   Кількісні та якісні значення  показників результативності акта

 

Прийняття Постанови дозволяє
реалізувати право застрахованих осіб на зарахування до страхового стажу неповного
місяця роботи як повний місяць за умови сплати за цей місяць страхових внесків
у розмірі не менше, ніж мінімальний страховий внесок.

Так,
за 2013 рік сума здійсненої доплати до мінімального страхового внеску
становить  2 756,1 тис. грн.

За
11 місяців поточного року сума здійсненої доплати до мінімального страхового
внеску становить 3 314,5 тис. грн.

 

9.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей

 

З прийняттям Постанови
нормативно-правові акти Пенсійного фонду України приведено у відповідність до
нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

На підставі
результатів повторного відстеження результативності Постанови можна зробити
висновок про досягнення визначених цілей 
шляхом впровадження цього нормативного акта.

 

 

 

 

В.о. Голови правління                                                                 
М.І. Шамбір

 

 

 

background Layer 1