Пропустити навігацію

Звіт ПФУ про повторне відстеження результативності постанови правління ПФУ від 11 лютого 2013 року № 2-9 "Про внесення змін до постанови правління ПФУ від 19 квітня 2007 року № 7-7"

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова правління Пенсійного
фонду України від 11 лютого 2013 року № 2-9 “Про внесення змін до постанови
правління Пенсійного фонду України від 
19 квітня 2007 року № 7-7”,
зареєстрована в Мін’юсті 27 лютого 2013 року 
за № 334/22866 (далі – Постанова).

 

2.
Виконавець заходів з
відстеження

Пенсійний фонд України (юридичне
управління).

 

3. Цілі прийняття акту

Постанову прийнято з метою удосконалення
порядку подання звітів до Пенсійного фонду України в електронній формі.

Разом з цим, 11 серпня 2013 року
набрав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи” згідно із яким
питання щодо адміністрування єдиного внеску віднесено до компетенції органів доходів
і зборів. 

У зв’язку з цим, визнано такою, що
втратила чинність постанову правління Пенсійного фонду України від 19 квітня
2007 року № 7-7 “Про затвердження Порядку подання звітів до Пенсійного фонду
України в електронній формі”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27
квітня 2007 року за № 436/13703 (із змінами).

 

4. Строк виконання заходів з
відстеження

Червень – липень 2014 року.

 

5. Тип відстеження – повторне.

  

6. Методи одержання результатів
відстеження

Для одержання результатів повторного
відстеження застосовувався статистичний метод.

 

7. Дані та припущення, на основі
яких відстежувалася результативність, а також способи отримання даних

Відстеження результативності
Постанови здійснено шляхом аналізу статистичних даних.

 

8. Кількісні та якісні значення
показників результативності акта

У зв’язку з втратою чинності постанови
правління Пенсійного фонду України від 19 квітня 2007 року № 7-7 “Про
затвердження Порядку подання звітів до Пенсійного фонду України в електронній
формі”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2007 року за №
436/13703 (із змінами), та змінами щодо адміністрування єдиного внеску, подання
звітності страхувальниками здійснюється до органів доходів і зборів.

 

9. Оцінка результатів реалізації
регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Внаслідок прийняття Постанови
нормативно-правові акти Пенсійного фонду України було приведено у відповідність
до норм чинного законодавства.

 

 

В. о. Голови
правління                                                                                         В. С. Никитенко

 

“___” __________ 2014 року

 

background Layer 1