Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду Українипро повторне відстеження результативності постанови Пенсійного фонду України від 05.10.2012 № 18-1

“Про затвердження Змін до Порядку
взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

 

1. Вид та
назва регуляторного акта

 

Постанова Пенсійного фонду України від 05.10.2012 №
18-1 “Про
затвердження Змін до Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах
Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування” (далі – Постанова).

 

2. Виконавець заходів з відстеження

 

Пенсійний фонд України
(департамент надходження доходів).

 

3. Цілі прийняття
акта

 

Постанову прийнято на виконання норм Закону
України  від 24.05.2012 № 4839-VI “Про
внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців” та Закону України від 15.05.2003 № 755-IV “Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.

 

 
4. Строк виконання заходів з відстеження

 

червень 2014 року.

 

5. Тип відстеження – повторне 

 

6. Методи одержання результатів
відстеження

 

Для одержання результатів відстеження застосовувався статистичний метод.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також
способи одержання даних

 

Відстеження
результативності Постанови здійснювалось шляхом аналізу статистичних даних.

8. Кількісні
та якісні значення  показників
результативності акта

 

Постановою приведено
нормативно-правові акти Пенсійного фонду України у відповідність до
нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

Водночас 11.08.2013 р.
набрав чинності Закон України від 04.07.2013 № 406-VII “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України у зв’язку проведенням адміністративної
реформи” (далі – Закон №406), відповідно до якого функції з адміністрування
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в тому
числі і щодо обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування  покладено на
органи Міністерства доходів і зборів України.

Взяття на
облік платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування належить до компетенції органів доходів і зборів.

До набрання чинності
Законом № 406
взяття
на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснювалось органами Пенсійного фонду України.

З набранням чинності
Законом № 406 органи доходів і зборів здійснюють облік платників єдиного внеску
та повідомляють Пенсійний фонд України про взяття на облік платників єдиного
внеску із зазначенням органу доходів і зборів, в якому взято на облік платника.

 

9.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей.

 

У період адміністрування єдиного внеску органами
Пенсійного фонду  України прийняття Постанови
сприяло
удосконаленню процедури взяття на облік в органах Пенсійного фонду
України платників – юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
в частині направлення їм
повідомлень про взяття на облік та покращенню
взаємодії Держаного реєстратора та органів Пенсійного фонду України.

 

 

 

background Layer 1