Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду України про базове відстеження результативності постанови правління Пенсійного фонду України від 16 грудня 2013 року № 26-3

Звіт Пенсійного фонду
України

про базове відстеження результативності

постанови правління Пенсійного
фонду України

від 16 грудня 2013 року № 26-3 “Про
визнання такою, що втратила чинність, постанови правління Пенсійного фонду
України  від  27 вересня 2010 року № 21-3”

 

 

1.    
Вид та назва регуляторного
акта

 

Постанова правління Пенсійного
фонду України від 16 грудня 2013 року № 26-3 “Про визнання такою, що втратила
чинність, постанови правління Пенсійного фонду України  від  27
вересня 2010 року № 21-3”,
зареєстрована в Мін’юсті 18 грудня 2013 року за № 2141/24673
(далі – Постанова).

 

2.    
Виконавець заходів з
відстеження

 

Пенсійний фонд України (юридичне управління).

 

3.  Цілі прийняття акту

 

Постанову
розроблено Пенсійним фондом України з метою приведення відомчих актів Фонду у
відповідність до актів вищої юридичної сили.

Із
прийняттям Закону України
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у
зв’язку з проведенням адміністративної реформи” та
Указу Президента України “Про Міністерство доходів і зборів України”
питання щодо адміністрування єдиного внеску віднесено до компетенції
Міністерства доходів і зборів України, у зв’язку з чим регуляторним актом визнано такою, що втратила чинність, постанову
правління Пенсійного фонду України від
27 вересня 2010 року № 21-3 “Про затвердження Порядку прийняття банками на
виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати”,
зареєстровану в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 року за № 953/18248.

 

4.     Строк виконання заходів з
відстеження

 

Січень 2014 року.

 

5.    
Тип відстеження – базове.

 

6.     Методи одержання
результатів відстеження

 

Для
одержання результатів базового відстеження застосовувався статистичний метод.

 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність,
а також способи отримання даних

 

Відстеження результативності Постанови здійснено із застосуванням
статистичного аналізу.

 

8.  Кількісні та
якісні значення показників результативності акта

 

Постановою приведено Порядок прийняття
банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати,
затверджений постановою
правління Пенсійного фонду України від 27
вересня 2010 року № 21-3
, у відповідність до чинного законодавства,
зокрема у відповідність до норм Закону
України
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у
зв’язку з проведенням адміністративної реформи” та
Указу Президента України “Про Міністерство доходів і зборів України”.

 

9. Оцінка результатів
реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 

Внаслідок прийняття Постанови нормативно-правові акти Пенсійного фонду
України приведено у відповідність до норм чинного законодавства.

 

В. о. Голови
правління                                                                       В. О.  Кравчук

 

“___”
__________ 2014 року

 

background Layer 1