Пропустити навігацію

Звіт ПФУ про базове відстеження результативності постанови правління ПФУ від 28.10.2013 року № 20-2 “Про визнання такою, що втратила чинність, постанови правління ПФУ від 19.04.2007 року № 7-7”

Звіт Пенсійного фонду
України

про базове відстеження результативності

постанови правління Пенсійного
фонду України

від 28 жовтня 2013 року № 20-2 “Про
визнання такою, що втратила чинність, постанови правління Пенсійного фонду
України від 19 квітня 2007 року № 7-7”

 

 

 

 

1.    
Вид та назва регуляторного акта

 

Постанова правління
Пенсійного фонду України від 28 жовтня 2013 року № 20-2 “Про визнання такою, що
втратила чинність, постанови правління Пенсійного фонду України від 19 квітня
2007 року № 7-7”,
зареєстрована в Мін’юсті 13 листопада 2013 року за № 1940/24472 (далі –
Постанова).

 

 

2.    
Виконавець
заходів з відстеження

 

Пенсійний фонд України (юридичне
управління).

 

 

3.  Цілі прийняття акту

 

Постанову розроблено Пенсійним фондом України з метою приведення відомчих
актів Фонду у відповідність до актів вищої юридичної сили.

Із прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи” та Указу Президента України “Про Міністерство
доходів і зборів України” питання щодо
адміністрування єдиного внеску віднесено до компетенції Міністерства доходів і
зборів України, у зв’язку з чим регуляторним
актом визнано такою,
що втратила чинність, постанову правління
Пенсійного фонду України від 19 квітня
2007 року № 7-7 “Про затвердження Порядку подання звітів до Пенсійного фонду
України в електронній формі”, зареєстровану в
Міністерстві юстиції України 27 квітня 2007 року за № 436/13703.

 

 

4.     Строк виконання заходів з
відстеження

 

Грудень 2013 року.

 

 

5.    
Тип відстеження – базове.

 

 

6.     Методи одержання
результатів відстеження

 

Для одержання результатів базового відстеження
застосовувався статистичний метод.

 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність,
а також способи отримання даних

 

Відстеження результативності Постанови здійснено із застосуванням
статистичного аналізу.

 

8.  Кількісні та
якісні значення показників результативності акта

 

Постановою приведено Порядок подання звітів
до Пенсійного фонду України в електронній формі,
затвердженого постановою правління
Пенсійного фонду України від 19 квітня 2007 року № 7-7, у відповідність до
чинного законодавства, зокрема у відповідність до норм Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи”
та Указу Президента України “Про Міністерство доходів і зборів України”.

 

 

9. Оцінка
результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених
цілей

 

Внаслідок прийняття Постанови нормативно-правові акти Пенсійного фонду
України приведено у відповідність до норм чинного законодавства.

 

В. о. Голови правління                                                                       В. О.  Кравчук

 

“___” __________ 2013 року

 

background Layer 1