Пропустити навігацію

Звіт ПФУ про базове відстеження результативності постанови правління ПФУ від 28.10.2013 року № 20-4 “Про визнання такою, що втратила чинність, постанови правління ПФУ від 08.10.2010 року № 22-7”

Звіт Пенсійного фонду
України

про базове відстеження результативності

постанови правління Пенсійного
фонду України

від 28 жовтня 2013 року № 20-4 “Про визнання такою, що втратила чинність,
постанови правління Пенсійного фонду України

від 08 жовтня 2010 року № 22-7”

 

 

 

1.               
Вид та назва регуляторного акта

Постанова
правління Пенсійного фонду України від 28 жовтня 2013 року № 20-4 “Про визнання
такою, що втратила чинність, постанови правління Пенсійного фонду України від
08 жовтня 2010 року № 22-7”,
зареєстрована в Мін’юсті
21
листопада
2013 року
за
1987/24519 (далі – Постанова).

 

2.               
Виконавець
заходів з відстеження

Пенсійний
фонд України (юридичне управління).

 

3.  Цілі прийняття акту

Постанову розроблено у зв’язку з необхідністю приведення у відповідність із діючим
законодавством
постанови правління Пенсійного фонду України від  08 жовтня 2010 року № 22-7 “Про затвердження
Порядку розгляду органами Пенсійного фонду України скарг на рішення про
накладення штрафу, нарахування пені та заяв платників при узгодженні ними
вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2010
року за № 1096/18391.

При цьому, враховуючи
пункт 3 розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням
адміністративної реформи”,
передбачено, що завершення розпочатих до дня набрання
чинності зазначеним Законом процедур оскарження рішень про накладення штрафу,
нарахування пені та узгодження вимог про сплату недоїмки зі сплати єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснюються
відповідно до зазначеної постанови.

 

4.               
Строк виконання заходів з відстеження

Грудень 2013
року.

 

5.               
Тип відстеження – базове.

 

6.               
Методи одержання результатів відстеження

Для одержання результатів базового
відстеження застосовувався статистичний метод.

 

7. Дані та припущення, на
основі яких відстежувалася результативність, а також способи отримання даних

Відстеження
результативності Постанови здійснено із застосуванням статистичного методу.

 

8.  Кількісні та якісні значення показників
результативності акта

Постановою
приведено відомчі нормативно-правові акти Пенсійного фонду України у
відповідність із діючим законодавством.

 

9. Оцінка
результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених
цілей

Внаслідок прийняття Постанови
нормативно-правові акти Пенсійного фонду України приведено у відповідність до
норм чинного законодавства.

 

 

В. о. Голови правління                                                                       В. О.  Кравчук

 

“___” __________ 2013 року

 

 

background Layer 1