Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду України про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 р. № 914

 

Звіт Пенсійного
фонду України

про повторне відстеження
результативності постанови Кабінету Міністрів України від
10.10.2012 р. № 914  “Про внесення змін
до Порядку проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами
планових та позапланових перевірок платників єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

 

1.     Вид та назва регуляторного
акта

           

Постанова Кабінету Міністрів
України від 10.10.2012 р. № 914  “Про
внесення змін до Порядку проведення Пенсійним фондом України та його
територіальними органами планових та позапланових перевірок платників єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”  (далі – Постанова).

 

2.   Виконавець 
заходів з відстеження

 

Пенсійний фонд України
(департамент надходження доходів)

 

3.   Цілі прийняття акта

 

Постанову розроблено на виконання
пункту 84.1.1 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми
економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава”, затвердженого Указом
Президента України від 12.03.2012 № 187/2012, та доручення Кабінету Міністрів
України від 14.06.2012 № 24585/1/1-12 щодо внесення змін до нормативно-правових
актів, якими затверджені критерії оцінки ступеня ризику від провадження певних
видів господарської діяльності, а також відповідно до Закону України від
19.05.2011 № 3384 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності
фізичних осіб – підприємців за їх рішенням”.

Постановою змінено періодичність
проведення органами Пенсійного фонду України планових перевірок та критеріїв
віднесення суб’єктів господарювання до ступенів ризику з метою зменшення
кількості та частоти здійснення перевірок, звуження кола суб’єктів господарювання, які підпадають під визначення
високого та середнього ступеня ризику.

 

4.   Строк виконання заходів з відстеження – листопад 2013 року

 

5.   Тип відстеження –  повторне

 

6.   Методи одержання результатів відстеження

 

Для
одержання результатів повторного відстеження Постанови застосовувався
статистичний метод.

 

7.   Дані та припущення, на основі яких
відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

 

Результативність Постанови
відстежувалась за
звітними даними підвідомчих органів
Пенсійного фонду України
щодо 
проведення планових перевірок платників єдиного внеску.

 

 

 

 

 

8.   Кількісні та якісні значення  показників результативності акта

 

Постановою переглянуто критерії оцінки ступеня
ризику від здійснення господарської діяльності, чим надано можливість  звузити коло суб’єктів господарювання, які
відносяться до високого та середнього ступеня ризику ведення господарської
діяльності, та зменшено кількість та частоту здійснення перевірок таких
суб’єктів.

 

2012 рік

 

2013 рік

Різниця

станом на 01.10.2012 року здійснено
31429 планових перевірок, у тому числі:

станом на 01.10.2013 року здійснено
19950 планових перевірок, у тому числі:

зменшилось на 11479


з високим ступенем ризику – 7839 (24,94 %)

 

– з
високим ступенем ризику – 2613 (13,09 %)

 

зменшилось
на 5226

– з
середнім ступенем ризику – 19049 (60,61 %)

 

– з
середнім ступенем ризику – 5574 (27,94 %)

 

зменшилось
на 13475

– з
незначним ступенем ризику – 4541 (14,45 %)

 

– з
незначним ступенем ризику – 11763 (58,96 %)

 

 

за ІІІ
квартал 2012 року
здійснено 9663 планових перевірок, у
тому числі:

 

за ІІІ
квартал 2013 року
здійснено 2680 планових перевірок, у
тому числі:

 

зменшилось
на 6983


з високим ступенем ризику – 2619 (27,10 %)

 

– з
високим ступенем ризику – 349 (13,02 %)

 

зменшилось
на 2270

– з середнім ступенем ризику – 6059
(62,70 %)

 

– з середнім ступенем ризику – 717 (26,75
%)

 

зменшилось
на 5342

– з незначним ступенем ризику – 985 (10,19 %)

 

– з незначним ступенем ризику – 1614 (60,22 %)

 

 

 

9.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей

 

Постанова
дозволила вдосконалити порядок віднесення платників до ступеню ризику для
визначення періодичності проведення планових перевірок органами Пенсійного
фонду України, та зменшити кількість та частоту планових перевірок з високим та
середнім ступенем ризику, що в свою чергу сприятливо впливає на умови для
розвитку бізнес-клімату в Україні.

Порівняльний
аналіз наведених показників свідчить про ефективність Постанови, внаслідок
прийняття якої зменшилась кількість проведених планових перевірок платників,
які відносяться до високого та середнього ступеня ризику ведення господарської
діяльності.

На
підставі результатів повторного відстеження регуляторного акта можна зробити
висновок про досягнення визначених цілей шляхом впровадження цього нормативного
акта.

 

 

В. о.
Голови правління                                                                       В.
О. Кравчук

 

background Layer 1