Пропустити навігацію

Звіт про повторне відстеження результативності постанови правління Пенсійного фонду України від 19.07.2012 № 12-1

 

Звіт Пенсійного
фонду України

про повторне
відстеження результативності постанови правління

Пенсійного фонду
України від 19.07.2012 № 12-1 “Про затвердження Порядку списання штрафів та
пені платникам, які виконали умови договору про розстрочення сум заборгованості
із сплати страхових внесків, та форми договору про розстрочення сум
заборгованості із сплати страхових внесків”

 

 

1. Вид та назва регуляторного акта

 

Постанова правління Пенсійного фонду України від
19.07.2012 № 12-1 “Про затвердження Порядку списання штрафів та пені платникам,
які виконали умови договору про розстрочення сум заборгованості із сплати
страхових внесків, та форми договору про розстрочення сум заборгованості із
сплати страхових внесків”
зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 08.08.2012 за № 1340/21652 (далі – Постанова).

 

 

2. Виконавець заходів з
відстеження

 

Пенсійний фонд України (департамент надходження
доходів).

 

 

3. Цілі прийняття акта

 

Постанову розроблено Пенсійним фондом України на
виконання Закону України “Про внесення змін до розділу VIII “Прикінцеві та
перехідні положення” Закону України “Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” щодо стимулювання сплати поточних платежів з
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та
погашенням заборгованості до Пенсійного фонду України”.

Постановою визначено механізм реалізації зазначеної
норми Закону в частині списання сум штрафів і пені, платникам, які виконали
умови договору про розстрочення сум страхових внесків, та затверджено єдину
форму договору про розстрочення сум заборгованості зі сплати страхових внесків.

 

 

4. Строк виконання заходів з
відстеження

 

Строк виконання заходів щодо повторного відстеження
– вересень    2013 р.

 

5. Тип відстеження.

 

Повторне відстеження.

 

 

6.     Методи одержання
результатів відстеження

 

Для одержання результатів повторного відстеження
застосовувався статистичний метод.

 

 

7. Дані та
припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи
одержання даних

 

Відстеження результативності Постанови
здійснювалося статистичним методом шляхом аналізу звітних даних підвідомчих
органів Пенсійного фонду України.

 

 

8. Кількісні
та якісні значення  показників
результативності акта

 

З початку дії Постанови встановлено чіткий механізм
списання сум штрафів та пені платникам , які виконали умови договору про
розстрочення сум заборгованості зі сплати страхових внесків, та затверджено
єдину форму договору про розстрочення цих сум.

Станом на 01.09.2013 р. укладено договорів про розстрочен суму – 115247,97 тис.грн.
Платникам списано пеню і штрафні санкції на загальну суму – 78449,77 тис.грн.

 

9.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей.

 

Прийняття постанови надає можливість
страхувальникам реалізувати свої права в частині списання сум штрафів і пені,
передбачених положеннями Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування”,
стимулює платників до сплати поточних платежів з єдиного внеску та погашення
заборгованості зі сплати страхових внесків.

 

 

В.
о. Голови правління                                                                Кравчук
В. О.

 

background Layer 1